Навчально-науковий центр американо-британських досліджень

Керівник: Галайбіда Оксана Василівна, кандидат філологічних наук, доцент.

Основними цілями діяльності центру є: проведення пошукових і прикладних наукових досліджень і розробок з пріоритетних напрямів філології і суміжних між дисциплінованих напрямів; здійснення тісного зв’язку наукових досліджень з навчально-виховною роботою на кафедрах факультету на основі залучення професорів з Англії та США;  розробка найважливіших наукових проблем розвитку і вдосконалення вищої освіти в Україні, проведення  науково-дослідної роботи з вдосконалення форм і методів навчання фахівців з профілю діяльності Центру;  активне залучення до співпраці науковців факультету, а також максимальне використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі факультету; науково-методичне             і технічне забезпечення підготовки і виховання наукових кадрів, підвищення наукової кваліфікації науковців; постійне підвищення науково-методичного і технічного рівня ефективності наукових досліджень.

Центр здійснюєнауково-дослідну роботу; науково-методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу, підготовка та перепідготовка фахівців вищої кваліфікації, зокрема бакалаврів, магістрів, аспірантів; видання науково-методичних праць; участь в підготовці, перепідготовці й підвищенні кваліфікації кадрів з основних напрямів наукової діяльності; підготовка до друку наукової літератури, зокрема тематичних збірок, наукових праць, монографій, матеріалів конференцій; інформаційне обслуговування, організація і проведення наукових семінарів, конференцій, виставок; міжнародну співпрацю в області наукових досліджень, підготовки і підвищення кваліфікації фахівців; співпрацю з BritishCouncil (Британська рада) та освітянською організацією TESOL-Ukraine (Асоціація викладачів англійської мови в Україні).

Догори