Центр європейської інформації

Керівник: Резінчук Л.В.

Центр європейської інформації створений в науковій бібліотеці університету. з метою розширення доступу науково-педагогічних працівників, студентів університету, жителів регіону до інформації про різні сфери життя Європейського Союзу та розвиток процесу європейської інтеграції України.

Основними завданнями центру є: збір, обробка та презентація матеріалів з питань європейської інтеграції; забезпечення доступу до інформаційних ресурсів через мережу Інтернет; надання консультацій з питань євроінтеграції; обмін інформацією з освітніми установами, громадськими організаціями, органами державної влади, ЗМІ, іноземними представництвами та європейськими організаціями; проведення круглих столів, семінарів, тренінгів та інших заходів з питань європейської інтеграції; висвітлення роботи на веб-сторінці ЦЄІ; надання ресурсів ЦЄІ для потреб навчально-виховного процесу.

Основними напрямами діяльності ЦЄІ є: консультування різних категорій населення; участь у навчанні громадського активу та науково-педагогічних працівників; видавнича діяльність; формування іміджу ЦЄІ як центру європейського життя в університеті, регіоні. ЦЄІ у відповідності до Статуту університету і встановленого законодавством порядку здійснює також і міжнародні зв’язки: науково-творчу, інформаційну співпрацю із зарубіжними установами, навчальними закладами відповідно до покладених завдань; обмін досвідом, організовує та бере участь у конференціях, симпозіумах, виставках та інших заходах.

Догори