Науково-дослідна лабораторія напівпровідників

Завідувач: Оптасюк С.В,, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
    Лабораторія забезпечує:

 • здійснення комплексних досліджень в галузі напівпровідникових технологій;
 • апробацію новітніх методів синтезу напівпровідникових сполук;
 • розробку методів застосування принципів хімічної термодинаміки для розрахунку температурних умов синтезу сполук;
 • створення технологічних пристроїв для синтезу сполук та вирощування кристалів;
 • дослідження механізмів росту кристалів;
 • проектування, розробку та виготовлення обладнання для наукових досліджень;
 • виконання наукових досліджень за держбюджетною тематикою;
 • проведення сумісних наукових досліджень з науковими центрами України та інших держав на основі двосторонніх угод;
 • розробку напівпровідникових пристроїв та дослідження їх властивостей;
 • пошук та систематизацію наукової й патентної інформації;
 • публікацію в наукових виданнях, оголошення на конференціях та представлення на виставках результатів досліджень;
 • створення умов для виконання курсових, дипломних та магістерських досліджень студентів;
 • постановку навчальних лабораторних робіт для потреб кафедри, факультету та університету;
 • профілактику обладнання, задіяного у науково-дослідній та навчальній роботі кафедри;
 • виконання наукових досліджень у рамках МАН.
 • виконання наукових досліджень за тематичними планами різних рівнів, погоджених та затверджених у встановленому порядку.
 • аналіз та розробка електронних засобів обробки наукової інформації, підготовка матеріалів для опублікування.
 • розробку та моделювання фізичних процесів у напівпровідниках і напівпровідникових пристроях.
 • розробку й створення банку результатів досліджень технологічного характеру.
 • підвищення рівня технічного забезпечення та якості навчальних лабораторних робіт.
Догори