Лабораторія “Жанри і стилі в історико-літературному процесі”

Науково-дослідна лабораторія «Жанри і стилі в історико-літературному процесі»

(Науковий керівник – професор Кеба О.В.)

Напрями наукової діяльності:

Лабораторія є складовою частиною кафедри германських мов і зарубіжної літератури факультету іноземної філології, створення якої спрямоване на виконання наукових досліджень з теорії та методології сучасного літературознавства на договірних основах, індивідуальних наукових досліджень викладачів, аспірантів та докторантів кафедри, виконання курсових, дипломних та магістерських робіт, розвиток науково-дослідницької та навчально-методичної діяльності факультету та університету у цілому.

Лабораторія забезпечує:

 • виконання наукових досліджень за тематичними планами різних рівнів, погоджених та затверджених у встановленому порядку;
 • аналіз та розробку електронних засобів обробки наукової інформації, підготовка матеріалів для опублікування;
 • створення банку результатів досліджень жанрово-стильового розвитку світової літератури;
 • здійснення комплексних досліджень в галузі теорії та методології літературознавства;
 • апробацію новітніх технологій дослідження літературно-художніх явищ, зокрема в аспекті історико-літературного розвитку жанрів і стилів;
 • розробку методів аналізу літературно-художніх жанрів і створення схем аналізу жанрових художніх структур;
 • дослідження творів зарубіжної літератури в аспекті жанрових традицій і новаторства;
 • проведення сумісних наукових досліджень з науковими центрами України та інших держав на основі двосторонніх угод;
 • публікацію в наукових виданнях, оголошення на конференціях та представлення на виставках результатів досліджень;
 • cтворення умов для виконання курсових, дипломних та магістерських досліджень студентів; виконання наукових досліджень у рамках МАН;
 • підвищення рівня навчально-методичного забезпечення та якості навчальних занять з теорії літератури та історії зарубіжної літератури.
Догори