Лабораторія психології навчання

Лабораторія психології навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України і Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

(керівник – кандидата психологічних наук, доцент Онуфрієва Л.А.)

Напрями наукової діяльності:

  • дослідження у галузі загальної, педагогічної, вікової, експериментальної, медичної та спеціальної психології з метою уможливлення ефективності навчального процесу та умов особистісної реалізації;
  • аналіз проблеми чинників, умов розгортання і труднощів психічного розвитку, питання вікових й індивідуальних особливостей становлення особистості та психології навчання;
  • дослідження перспективи можливих нових психолого-педагогічних підходів до проблем сучасної психології.
Догори