Лабораторія «Історія, теорія і практика музичної інструментально-виконавської освіти»

Завідувач: Лабунець Віктор Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент.
Головною метою діяльності лабораторії є: вироблення стратегічних напрямків наукової та науково-дослідної роботи університету в галузі «Інструментальне музичне мистецтво»; визначення перспективних потребу науково-методичному забезпеченні навчально- виховного і музично-творчого процесів в університеті; експертиза освітніх технологій і наукової літератури, дидактичних засобів та програмних продуктів, навчального обладнання галузі щодо можливостей їх використання в навчальному процесі з музичного мистецтва, надання рекомендаційних грифів Міністерства освіти і науки України та Міністерства культури і туризму України

Основні завдання науково-дослідної лабораторії:

  • проведення наукових досліджень, здійснення розробок із сучасних напрямків і проблем в галузі інструментального музичного мистецтва;
  • впровадження новітніх інформаційних технологій та інформаційна підтримка наукової діяльності професорсько-викладацького, аспірантського і магістерського складу педагогічного факультету та університету;
  • аналіз та узагальнення досягнень вітчизняної і світової галузевої
  • науки;
  • визначення можливостей їх використання дня розвитку музичного мистецтва та інструментального виконавства;
  • співробітництво з вітчизняними та зарубіжними науковими і навчальними установами для виконання наукових проектів науково- педагогічними працівниками факультету.
Догори