Лабораторія теорія і практика початкової освіти

Завідувач: Гудима Н.В., кандидат педагогічних наук, доцент.
Основними завданнями роботи Лабораторії є:

  • створення необхідної бази для наукових досліджень у галузі теорії і практики початкової освіти;
  • проведення науково-практичних семінарів, конференцій та ін. заходів;
  • сприяння підвищенню якості підготовки наукових робіт визначеної тематики різного рівня;
  • впровадження результатів дослідження в навчально-виховний процес початкової школи ;
  • Лабораторія видає щорічний збірник наукових праць.
Догори