Лабораторія «Гендерні профілактично-оздоровчі технології фізичного виховання та реабілітації»

Завідувач: Єдинак Геннадій Анатолійович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор

Основні завдання лабораторії:

 • проведення наукових досліджень, розробок з сучасних напрямків і проблем галузі і, в першу чергу, технологій формування репродуктивного здоров’я учнівської молоді, в тому числі наркозалежної, за допомогою фізичної культури та реабілітації;
 • впровадження нових інформаційних технологій та інформаційна
 • підтримка наукової діяльності професорсько-викладацького, аспірантського і магістерського складу факультету фізичної культури та університету;
 • аналіз та узагальнення досягнень вітчизняної і світової галузевих наук, визначення можливостей їх використання для розвитку і удосконалення технологій формування здорового способу життя, в тому числі репродуктивного здоров’я учнівства, а також наркозалежної молоді;
 • співробітництво з вітчизняними та зарубіжними науковими і навчальними установами, іншими державними і недержавними структурами для виконання наукових проектів науково- педагогічними працівниками факультету фізичної культури та іншими спеціалістами;
 • створення у перспективі аспірантури.

НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

 • теоретико-методичні основи диференційованого фізичного виховання у дошкільних, загальноосвітніх і вищих навчальних закладах;
 • технології формування і реалізації змісту руху «Спорт для всіх»;
 • теоретико-методичні основи рухової діяльності дітей з обмеженими функціями в системі спеціальних навчальних, реабілітаційних закладів і системі «дитина-фахівець-сім’я».
 • Кількість захищених дисертацій За період з 2014-року було захищено: 10 кандидатських дисертацій; 1 докторська дисертація, а саме:

Кандидатські дисертації:

 • 2014 рік – Балацька Лариса Василівна «Організаційно-методичні основи покращення моторної функції дітей 3-5 років у процесі фізичного виховання», науковий керівник Єдинак Геннадій Анатолійович, доктор наук з фізичного виховання та спорту.
 • 2015 рік – Клюс Олена Анатоліївна «Корекція психологічного стану учнів других класів у процесі фізичного виховання», науковий керівник Єдинак Геннадій Анатолійович, доктор наук з фізичного виховання та спорту.
 • 2015 рік – Мазур Валерій Анатолійович «Технологія залучення учнів спеціальної медичної групи до фізичної активності під час навчання в основній школі», науковий керівник Мисів Володимир Михайлович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту.
 • 2015 рік – Герасимчук А. Ю. «Програмування занять превентивного змісту у фізичному вихованні учнів перших класів», науковий керівник Єдинак Геннадій Анатолійович, доктор наук з фізичного виховання та спорту.
 • 2017 рік – Шульце Світлана Володимирівна: «Підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до соціальної адаптації школярів з церебральним паралічем», науковий керівник Мисів Володимир Михайлович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту.
 • 2017 рік – Кубай Григорій Васильович: «Організаційно-методичні засади залучення студентів медичних коледжів до рухової активності у процесі фізичного виховання», науковий керівник Мисів Володимир Михайлович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту.
 • 2017 рік – Деркач Віктор Миколайович «Управління тренувальним процесом легкоатлетів-параліфмпійціву змагальному періоді», науковий керівник Єдинак Геннадій Анатолійович, доктор наук з фізичного виховання та спорту.
 • 2018 рік – Воронецький Вадим Борисович «Розвиток рухової активності у студенток ВНЗ у процесі поза аудиторних занять пауерліфтингом», науковий керівник Єдинак Геннадій Анатолійович, доктор наук з фізичного виховання та спорту.
 • 2018 рік – Сцісловський Станіслав Вадимович «Програмування розвивальних занять з фізичної культури для учнів старшої школи», науковий керівник Єдинак Геннадій Анатолійович, доктор наук з фізичного виховання та спорту.
 • Докторська дисертація:
 • 2016 рік – Галаманжук Леся Людвігівна «Теоретико-методичні засади превентивного розвитку активності дітей дошкільного віку у процесі занять фізичною культурою», науковий керівник Єдинак Геннадій Анатолійович, доктор наук з фізичного виховання та спорту.
Догори