Літературний текст у контексті культури: проблеми рецепції та інтерпретації

Наукову школу засновано у 1991 році

Керівник:

доктор філологічних наук, професор, академік АНВО України

АБРАМОВИЧ СЕМЕН ДМИТРОВИЧ

 Напрями наукової діяльності:

 закономірності функціонування літературного тексту вкультурному просторі;

 • Біблія як інтертекст світової літератури;
 • інтерпретація сакральних сюжетів та образів у літературних системах нового часу;
 • національні літератури в контексті світового літературного процесу;
 • типологія і поетика жанрів у світовій літературі;
 • співвідношення риторичного та поетичного елементу в художньому тексті.

 Основні досягнення:

Опубліковано біля 2000 праць, з них 60 монографій, 180 підручників та навчальних посібників, близько 1700 наукових статей, у тому числі в зарубіжних виданнях.

Учасники школи, які здобули наукові ступені докторів, кандидатів наук:

С.Д. Абрамович, О.В. Кеба, Ю.Г. Ткачов, О.С. Волковинський, І.М. Салтанова, К.О. Титянін, П.Л. Шулик, Т.В. Кеба, І.С. Мурадханян, М.Ю. Чікарькова, Ю.Ю. Кіндзерська, С.Ю. Пірошенко, Л.П.Статкевич, А.О. Лаврова. Н.В. Ситник, Г.В. Фоміна, І.А. Свідер, В.С. Кшевецький, О.Г. Шаповал, Т.В. Мітроусова, О.В. Ситник, М.В. Іконікова, Р.М. Семелюк, К.Й. Гільдебрант, В.Ф. Алексенко, І.Ю. Голубішко, Н.М. Шнекнехт, Н.О. Стахнюк,  О.Р. Крючкова, Л.П. Расевич.

 Основні праці представників наукової школи:

 1. Абрамович С. Д. В поисках утраченного рая: Духовное самоопределение русского писателя ХIХ – начала ХХ ст. : монография. К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009.   264 с.
 2. Кеба А. В., Кеба Т.В. Лирика Иннокентия Анненского: художественная структура и семантика: монографія. Каменец-Подольский : Аксиома, 2009. 176 с.
 3. Кеба О. В. Творчество Андрея Платонова в контексте мировой литературы ХХ века: монографія. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. 188 с.
 4. Лаврова А. О. Художественное пространство м время «малой» прозы М. А. Булгакова: монографія. Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2009. 164 с.
 5. Шулык П. Л. Группа «Серапионовы братья в контексте литературной епохи 20-х годов: монография. Каменец-Подольский : Аксиома, 2009. 152 с.
 6. Абрамович С.Д. Біблія та формування сакрального простору європейської митецької культури: монографія. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. 150 с.
 7. Кшевецький В.С. Валерій Брюсов і Микола Вороний: архітектоніка поетичного твору: монографія. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011.  136 с.
 8. Жанри і жанрові процеси в історико-культурній перспективі: колективна монографія / [під заг. ред. О.В. Кеба]. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012.  224 с.
 9. Семелюк Р.М. Дж. Джойс і А. П. Чехов на зламі століть: художні пошуки у малому жанрі: монографія. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. 176 с.
 10. Абрамович С.Д. Библейская метаистория в нарративной прозе Чехова: монография. К. : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2016.  134 с.
 11. Абрамович С.Д. Вибране. Літературознвство. Теологія та релігієзнавство. Культурологія. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. 552 с.
 12. Кеба О.В.,  Шенкнехт Н.М. Проза Джозефа Конрада: проблематика і поетика екзистенціального світо­сприйняття: монографія. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. 184 с.
 13. Абрамович С., Крючкова О. Грегорі Нормінтон: «золотий хлопчик» постмодернізму в контексті англійського літературного пошуку Нового часу: монографія. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. 204 с.
 14. Притуляк В.Г. Світ Франца Кафки: монографія. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський наці­ональний університет імені Івана Огієнка, 2017. 132 с.
 15. Шаповал О.Г. Художня філософія Вільяма Голдінга: еволюція жанрових моделей: монографія. «ТОВ Друкарня «Рута», 2017. 204 с.
Догори