Міжнародні програми

Університет співпрацює з 55 зарубіжною установою та  організацією, 12 країнами світу, є членом Євразійської (з 2007 р.) та Міжнародної (з 2008 р.) асоціацій університетів. З 2007 р. університет став співзасновником Консорціуму університетів Західної України та Варшавського університету разом з такими навчальними закладами, як Львівський національний університет імені Івана Франка, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Національний університет „Острозька академія”.

Університет сприяння академічній мобільності науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти, які мають можливість приймати участь у програмах міжнародного академiчного обміну (Erasmus+, Fulbright Ukraine, DAAD, GAUDE POLONIA та ін.), стажуванні, наукових дослідженнях і навчанні у провідних зарубіжних університетах світу.