Міжнародні конференції

План

міжнародних конференцій Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

на 2018 рік

 

ТЕМА

КОНФЕРЕНЦІЇ

ТЕРМІН

ПРОВЕДЕННЯ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ПРОВЕДЕННЯ
1. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми пси­хології особистості на євро­пейському просторі» 15 лютого
2018 р.
Чеканська Оксана Анатоліївна.

Адреса: м. Кам’янець-Подільський, вул. І.Огієнка, 61, 32300.

Тел.: (03849) 2-70-64

e-mail:  kpnu_lab_ps@ukr.net

2. Міжнародна студентська наукова Інтернет-конференція «Англійська мова у міждисциплінарному контексті безперервної освіти» 12-20 квітня 2018 р. Галійбіда Оксана Василівна.

Адреса: м. Кам’янець-Подільський,
вул. І.Огієнка, 61,

Тел.: (068) 057-61-82

e-mail: kaf_eng_lng@kpnu.edu.ua

3. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти» 17-18 квітня 2018 р. Демчик Катерина Іванівна.

Адреса: м. Кам’янець-Подільський, вул. І.Огієнка, 61, 32300.

Тел.: (03849) 3-34-92,

(03849) 3-34-91.

e-mail: kaf_doshkil@kpnu.edu.ua

4. І Міжнародна Інтернет-конференція «Сталий розвиток України: проблеми і перспективи» 19-20 квітня
2018 р.
Боднарчук Тетяна Леонідівна.

Адреса: м. Кам’янець-Подільський,
вул. І.Огієнка, 61,

Тел.: (098) 276-37-76

e-mail: tatiana.bodnarchuk@gmail.com

5. Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозуван­ня та оптимізації» 18-20 квітня 2018 р. Федорчук Володимир Анатолійович.

Адреса: м. Кам’янець-Подільський, вул. І.Огієнка, 61, 32300.

Тел.: (03849) 3-16-01

e-mail: kaf.informatyky@gmail.com

6. Х Міжнародна науково-практична конференція «Ак­туальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин» 23 квітня 2018 р. Онуфрієва Ліана Анатоліївна.

Адреса: м. Кам’янець-Подільський, вул. І.Огієнка, 61, 32300.

Тел.: (098) 265-95-95,

(03849) 2-70-64

e-mail:  kpnu_lab_ps@ukr.net

7. Міжнародна наукова Інтернет-конференція

«Stem-інтеграція як важлива передумова управління результативністю та якістю фізичної освіти»

3-4 жовтня
2018 р.
Атаманчук Петро Сергійович.

Адреса: м. Кам’янець-Подільський, вул. І.Огієнка, 61, 32300.

Тел.: (097) 214-08-53,

(03849) 3-16-01

e-mail: mvf@kpnu.edu.ua,

ataman08@ukr.net

8. Міжнародна науково-практична конфереція «Подільські читання» 09-10 жовтня 2018 р. Тарасенко Мар’ян Олексійович.

Адреса: м. Кам’янець-Подільський, вул. І.Огієнка, 61, 32300.

Тел.: (068) 646-44-92,

(03849) 2-44-74

e-mail: lanius@meta.ua

9. Міжнародна наукова кон­ференція «Художній вимір та історичний контексти життєтворчості Івана Огієнка» 11-12 жовтня 2018 р. Газін Володимир Володимирович; Джурбій Тетяна Олександрівна.

Адреса: м. Кам’янець-Поділь­ський, вул. І. Огієнка, 61, 32300.

Тел.: (098) 264-03-75,

(067) 949-42-21,

(03849) 2-50-57

e-mail: kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua

kaf_ukr_history@kpnu. edu.ua

10. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми експериментальної психології: досвід та перспективи» на пошану проф. Шинкарюка А.І. та 100-річчя заснування К-ПНУ 25 жовтня

2018 р.

Чеканська Оксана Анатоліївна.

Адреса: м. Кам’янець-Подільський, вул. І. Огієнка, 61, 32300.

Тел.: (03849) 2-70-64

e-mail:   kpnu_lab_ps@ukr.net

11. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Акту­альні проблеми сучасної психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців» 16 листопада 2018 р. Чеканська Оксана Анатоліївна.

Адреса: м. Кам’янець-Подільський,
вул. І.Огієнка, 61,

Тел.: (03849) 2-70-64
e-mail:   kpnu_lab_ps@ukr.net