Міжнародні конференції

План

конференцій Кам’янець-Подільського національного університету

імені Івана Огієнка

№ з/п Тема конференції Термін проведення Відповідальні за проведення
1. Міжнародна студентська наукова Інтернет-конференція «Англійська мова у міждисциплінарному контексті безперервної освіти» 18-28 квітня

2017 р.

Галайбіда О.В.
Тел.: (068) 057-61-82
e-mail:
dec_inoz_filol@kpnu.edu.ua
2. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти» 6-7 квітня 2017 р. Демчик К.І.
Тел.: 0673805509,
e-mail: dec_pedfac@kpnu.edu.ua
3. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Ференц Ліст і Україна» (Присвячена 205 річниці від дня народження, 170 річниці від часу перебування в Україні, 130 річниці від дня смерті угорського композитора Ференца Ліста) 6-8 квітня 2017 р. Печенюк М.А.
Тел.: (097) 501-65-04
e-mail: dec_pedfac@kpnu.edu.ua; kafedra_muzyky@ukr.net
4. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин» 21 квітня 2017 р. Онуфрієва Л.А.
Тел.: (098) 265-95-95
e-mail: kaf_zagal_psh@kpnu.edu.ua
5. ХІ Міжнародна науково-практична конференція “Корекційна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку 26-27 квітня
2017 р.
Гаврилов О.В.
Тел.: (097) 455-43-22
e-mail: kaflogoped@ukr.net
6. Міжнародна наукова конференція «Проблеми, пріоритети та перспективи соціально-економічного розвитку у ХХІ столітті» 11-12 травень
2017 р.
Боднарчук Т.Л.
Тел.: (098) 276-37-76
e-mail: dec_econom@kpnu.edu.ua
7. Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентнісного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю» 27-28 вересня
2017 р.
Атаманчук П.С.
Тел.: (097) 214-08-53
e-mail: mvf@kpnu.edu.ua,
ataman08@ukr.net
8. Міжнародна наукова конфе-ренція «Україна і Велике князівство Литовське в XIV – XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі» 13-16 вересня
2017 р.
Газін В.В.
Тел.: (098) 264-03-75
e-mail: dec_history@kpnu.edu.ua
9. Міжнародна наукова конференція «Кам’янець-Подільський в українсько-турецьких історичних відносинах XVI – XVIII ст.» 17-18 жовтня
2017 р.
Газін В.В.
Тел.: (098) 264-03-75
e-mail: dec_history@kpnu.edu.ua
10. VIII Міжнародна конференція Українського герпетологічного товариства (очна) жовтень
2017 р.
Тарасенко М.О.
Тел.: (68) 646 44 92
e-mail:
lanius@meta.ua
11. VII Міжнародна наукова конференція “Мова, культура і соціум у гуманітарній парадигмі” 5-6 жовтня 2017 р. Марчук Л.М.
Тел.: (067) 763-32-66
e-mail:
dec_ukr_filol@kpnu.edu.ua
12. VІІІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми історичної та теоретичної поетики» 13-14 жовтня
2017 р.
Шулик П.Л.
Тел.: (097) 392-01-57
e-mail: dec_inoz_filol@kpnu.edu.ua
13. V Міжнародна науково-практична конференція «Микола Леонтович і сучасна освіта та культура» 14-16 грудня
2017 р.
Печенюк М.А.
Тел.: (097) 501-65-04
e-mail: dec_pedfac@kpnu.edu.ua;
kafedra_muzyky@ukr.net
14. Міжнародна наукова конференція “Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLІV)”, присвяченій 60-річчю від дня заснування Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. 26–29 вересня
2017 р.
Федорчук В.А.
Тел.: (067) 595-14-88
e-mail:
kaf.informatyky@gmail.com