НАШІ НАУКОВЦІ

 

Абрамович Семен Дмитрович

Абрамович Семен Дмитрович, доктор філологічних наук, професор

Атаманчук Петро Сергійович

Атаманчук Петро Сергійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі

Баженов Лев Васильович

Баженов Лев Васильович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії

Баженова Стефанія Едуардівна

Баженова Стефанія Едуардівна, доктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник
Бахмат Наталія Валеріївна заступник декана педагогічного факультету з наукової роботи та інформатизації освітнього процесу, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та методик початкової освіти

Волковинський Олександр Сергійович

Волковинський Олександр Сергійович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики

Вонсович Сергій Геннадійович

Вонсович Сергій Геннадійович, доктор політичних наук, доцентр кафедри політології і соціології

Газін Володимир Прокопович

Газін Володимир Прокопович, професор, доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії
Галаманжук Леся Людвигівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та методик дошкільної і початкової освіти

Дуткевич Тетяна Вікторівна

Дуткевич Тетяна Вікторівна, кандидат психологічних наук, професор

Єдинак Геннадій Анатолійович

Єдинак Геннадій Анатолійович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор

Завальнюк Олександр Михайлович

Завальнюк Олександр Михайлович, доктор історичних наук, професор, ректор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка упродовж 2001-2012 рр., професор кафедри історії України

Кеба Олександр Володимирович

Кеба Олександр Володимирович, доктор філологічних наук, професор

Комарніцький Олександр Борисович

Комарніцький Олександр Борисович, доктор історичних наук, доцент кафедри історії України

Конет Іван Михайлович

Конет Іван Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи

Копилов Сергій Анатолійович

Копилов Сергій Анатолійович, доктор історичних наук, професор, ректор
Кух Аркадій Миколайович

Кучинська Ірина Олексіївна

Кучинська Ірина Олексіївна, доцент, доктор педагогічних наук, завідуюч кафедри педагогіки та управління навчальним закладом
Лабунець Віктор Миколайович,доктор педагогічних наук, професор, декан педагогічного факультету

Любинський Олександр Іванович

Любинський Олександр Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Міжнародної академії аграрної освіти

Любінська Людмила Григорівна

Любінська Людмила Григорівна, доктор біологічних наук, професор
Мазур Наталія Анатоліївна, доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємства

Марчук Людмила Миколаївна

Марчук Людмила Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови
Матвейчук Людмила Олександрівна, доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, член Національної спілки журналістів України

Мендерецький Вадим Владиславович

Мендерецький Вадим Владиславович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки, педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом

Миронова Світлана Петрівна

Миронова Світлана Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти

Насмінчук Галина Йосипівна

Насмінчук Галина Йосипівна, кандидант філологічних наук, професор

Ніколаєв Олексій Михайлович

Ніколаєв Олексій Михайлович, доктор педагогічних наук, доцент кафедри теорії викладання фізики та ДТОГ

Печенюк Майя Антонівна

Печенюк Майя Антонівна, кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри музичного мистецтва

Прокопчук Віктор Степанович

Прокопчук Віктор Степанович, доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки, професор кафедри історії народів Росії і спеціальних історичних дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Семерня
Оксана Миколаївна

Семерня Оксана Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання фізики та ДТОГ

Степанков Валерій Степанович

Степанков Валерій Степанович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії

Теплінський Юрій Володимирович

Теплінський Юрій Володимирович, доктор фізико-математичних наук, професор

Урсу Наталія Олексіївна

Урсу Наталія Олексіївна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва

Федорчук Володимир Анатолійович

Федорчук Володимир Анатолійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики
Федьков Олександр Миколайович

Філінюк Анатолій Григорович

Філінюк Анатолій Григорович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України
Христич Тамара Миколаївна, доктор медичних наук, професор, завідуюча кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання
Чобітько Микола Григорович

Ящишина Ірина Володимирівна

Ящишина Ірина Володимирівна, доктор економічних наук, доцент