Наукові праці викладачів – 2012 рік

Монографії, історичні нариси

 1. Баженова С.Е. Ю. І. Крашевський і Україна / С.Е. Баженова. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 156 с.
 2. Бенкендорф Г.Д. Тоталітаризм у дзеркалі мови / Г.Д. Бенкендорф. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, 2011. – 160 с.
 3. Боровець І.І. Словацька держава 1939-1945 рр. : історична ґенеза та особливості розвитку / І.І. Боровець. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2012. – 352 с.
 4. Боршуляк А.М. Феномен символіки пасіонності епохи бароко та романтизму / А.М. Боршуляк. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 224 с.
 5. Гордійчук М.С. Працездатність молодшого школяра: дидактичні умови оптимізації : монографія / М.С. Гордійчук. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г. – 2012. – 132 с.
 6. Добринчук О.О. Троянська міфологія у літературному контексті / О.О. Добринчук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 216 с.
 7. Жанри і жанрові процеси в історико-культурній перспективі / За заг. ред. О.В. Кеби. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – 224 c.
 8. Завальнюк О. М. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (1918-2011 рр.) : історичний нарис / О.М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – 340 с.
 9. Завальнюк О. М. Нацистський окупаційний режим в генеральній окрузі „Волинь-Поділля” у 1941-1944 рр. / О.М. Завальнюк. – Хмельницький : „Поліграфіст-2”, 2012. – 300 с.
 10. Зданюк Т.В. Освітні реформи в університетах Німеччини другої половини ХХ століття / – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 192 с.
 11. Козак Є.П. Формування ціннісного ставлення до фізичної культури у студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Є.П. Козак. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2012. – 180 с.
 12. Козак М.І. Вища водна флора та рослинність Західного Поділля : синтаксономія, антропогенна динаміка, охорона : монографія / М.І. Козак. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори – 2006», 2012. – 268 с.
 13. Криськов Ц. А. Фізика тектонічних процесів / Ц.А. Криськов. – Кам’янець-Подільський, 2012 .- 260 с.
 14. Кудрявцев М.Г. Історизм та міфотворчість: проблеми історії та теорії літератури та компаративістики / М.Г. Кудрявцев. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2012. – 354 с.
 15. Ладиняк Н.Б. Естетична функція синтаксису прози Івана Багряного / Н.Б. Ладиняк. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2012. – 168 с.
 16. Любінська Л.Г. НПП Подільські Товтри / Любінська Л.Г. //Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України . – Ч.2. Національні природні парки. – Київ, 2012. – 580 с.
 17. Марчук Л.М. Явление избыточности и экономии в многокомпонентном сложном предложении / Л.М. Марчук // Развитие теории полипредикативных сложных предложений в русле традиций Харьковской лингвистической школы : Коллективная монография. Выпуск ІІІ. – Х. : ХНПУ им. Г.С. Сковороды, 2012. – 226с. – С. 104 – 111.
 18. Миронова С.П. Формування самообслуговуючої діяльності у дітей-сиріт з вадами інтелекту / С.П. Миронова. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 156 с.
 19. Мисів В. М. Фізична підготовка учнів військових ліцеїв / В.М. Мисів. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2012. – 280 с.
 20. Михальська С.А. Родинне спілкування як чинник комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільника / С.А. Михальська. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2012. – 138 с.
 21. Михальський А.В. Психологічні особливості становлення самосвідомості студентської молоді у процесі професійної підготовки / А.В. Михальський. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2012. – 106 с.
 22. Мітроусова Т.В. Наративні стратегії Джеймса Джойса : проблеми еволюції / Т.В. Мітроусова. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – 192 с.
 23. Петров М. Б. Місто Кам’янець-Подільський в 30-х роках ХV–ХVІІІ століть : проблеми соціально-економічного, демографічного, етнічного та історико-топонімічного розвитку. Міське і замкове управління / М.Б. Петров. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – 480 с.
 24. Рибак І.В. Повсякденне життя подільського селянина в доколгоспний період (1921-1928 рр.) / І.В. Рибак. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2012. – 164 с.
 25. Рибак І.В. У вінок партизанської слави. Щоденник радянського месника / В.І.Очеретянко, А.Ю. Матвеєв. – Хмельницький : 2012. – 40 с.
 26. Семерня О. М. Основи методології дієвого навчання майбутніх учителів фізики / О.М. Семерня. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 376 с.
 27. Соловйова Л.О. Державний податковий менеджмент великих платників податків в Україні / Л.О. Соловйова. – Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2012. – 187 с.
 28. Степанков В.С. Утвердження міжнародного статусу Української держави за Богдана Хмельницького (1648-1657 рр.) / В.С. Степанков // Україна в Європі : контекст міжнародних відносин. – К. : Фенікс, 2011. – С. 165-182.
 29. Третяк Н.В. Жаргонна лексика в друкованих ЗМІ (номінативно-експресивна функція) : монографія / Н.В. Третяк. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець- Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 184 с.
 30. Урсу Н.О. Культурно-мистецька спадщина Поділля у художніх фотографіях Михайла Грейма (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) / Н.О. Урсу. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – 232 с.
 31. Федьков О. М. Аграрне питання в політичних концепціях українських партій і громадських організацій Наддніпрянщини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / О.М. Федьков. – Кам’янець-Подільський : „Медобори 2006”, 2012. – 256 с.
 32. Франчук Т.Й. Основи розвитку індивідуальної навчальної діяльності студента / Т.Й. Франчук. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори – 2006», 2012. – 130 с.
 33. Чаплінський Р.Б. Гемодинамічні детермінанти оптимізації пролонгованої терапії в умовах формування “післяінфарктного серця” : монографія / Р.Б. Чаплінський. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 136 с.
 34. Шинкарюк В.А. Психологічні особливості формування моторно-силових навичок старшокласників: монографія / В.А. Шинкарюк. – Кам’янець-Подільський : Медобори – 2006, 2012. – 134 с.
 35. Щегельський В.В. Оберігаючи традиції : Матеріали круглого столу до 60-річчя від дня народження кандидата філологічних наук, доцента кафедри журналістики, етнолога, фольклориста Колотила Танасія Івановича / уклад. : В.В. Щегельський, В.В. Гудима; [редкол. : С.А. Копилов (голова), Ю.О. Маркітантов (відп. ред.), О.М. Завальнюк, Л.В. Баженов, В.С. Прокопчук та ін.] – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2012. – 224 с.
 36. Ящишина І.В. Соціальне спрямування інноваційної економіки : досвід, тенденції, наслідки / І.В. Ящишена. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2012. – 400 с.