Наукові праці викладачів – 2013 рік

Монографії, історичні нариси

 1. Дворницька Н.І. Явление словообразова-тельной суффиксальной синонимиив сравнительно-историческом аспекте / Н.І.Дворницька // Каменец-Подольский: издатель ЧП Зволейко Д. Г., 2013 – 264 с.
 2. Завальнюк О.М. Митна справа на Правобережній Україні (60-ті рр. ХІХ ст.. – 1914р.): монографія / О.М. Завальнюк, А.Д. Войцещук, Г. В. Поташнікова // Хмельницький, 2013. – 492 с.
 3. Завальнюк О.М. Українська Галицька армія на Поділлі: монографія / О.М.Завальнюк, С.В. Олійник // Кам’янець-Подільський: ПП,,Медобори-2006’’, 2013. – 304 с.
 4. Трубчанінов С. В. Історико-географічні дослідження. Том 2 / С.В. Трубчанінов // Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2013. – 224 с.
 5. Газін В.В. Павло Тетеря / В.В. Газін // К.: Арій, 2013. – 224 с.
 6. Рибак І.В. Сільськогосподарське виробництво на Поділлі та Південно-Східній Волині у добу непівського агропереходу: стан, труднощі та проблеми розвитку / 1921-1929 р. / І.В.Рибак  О.М. Свідерська // Монографія Кам’янець-Подільський: Фон Сисин Л.І. Абетка, 2013. – 213 с.
 7. Сулятицька Т.В. Міжкультурна взаємодія в інформаційному суспільстві: комунікативний аспект / Т.В.Сулятицька // Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2013. –180 с.
 8. Віннічук О.В. Політичні ризики в умовах демократичної трансформації суспільства: теоретико-праксеологічний аналіз: монографія / О.В. Віннічук // Кам`янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2013. – 208 с.
 9. Верлань А.Ф. Моделі динаміки електромеханічних систем» / А.Ф.Верлань В.А.Федорчук // К. : Наук. думка, 2013. – 222 с.
 10. Теплінський Ю.В. Elements of Mathematical Theory of Evolutionari Equations in Banach Spaces / Ю.В. Теплінський, M. Samoilenko // Singapore: World Scientific. Series A, Volume 86. – 2013400 p.
 11. Конет І.М. Гіперболічні крайові задачі математичної фізики в кусково-однорідних просторових середовищах / І.М. Конет // Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2013. – 120 с.
 12. Толков О.С. Формування психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін / О.С. Толков, Л.М. Карамушка // К. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2013. – 260 с.
 13. Зданюк В.В. Підготовка вчителів фізичної культури до реалізації здоров’язберігаючих технологій у професійній діяльності / В.В. Зданюк // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, видавництво ТВО «НВП» «Інтерсервіс», 2013. – 218с.
 14. Григорчук І.Д. Морфо-фізіологічні особливості Persicaria amphibia (L.) Delarbre за різних умов існування / І.Д. Григорчук, Л.І. Мусатенко // Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори -2006», 2013. – 168 с.
 15. Казанішена Н.В. Формування професійної готовності майбутнього вчителя до екологічного виховання учнів / Н.В. Казанішена // Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – 188 с.
 16. Плахтій П.Д. Туберкульоз у жінок репродуктивного віку / П.Д. Плахтій, С.П.Польова, О.С. Гурський // Чернівці: СПД Лівак У.М., 2013. – 256 с.
 17. Лабунець В.М. Інтегроване навчання майбутніх учителів музики: теорія і практика / В.М. Лабунець, Ж.Ю. Карташова // Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2013. – 236 с.
 18. Чайка С.В. Формування професійно-педагогічного інтересу студентів до музичної народної творчості / С.В. Чайка // Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2013 – 232с.
 19. Дутко О.М. Педагогічні погляди та просвітницька діяльність М.І. Костомарова у контексті культурно-освітнього руху в Наддніпрянській Україні ХІХ століття / О.М. Дутко // Кам’янець-Подільський : Видавець ПП «Медобори-2006», 2013. – 216 с.
 20. Лебідь І. Ю. Управління початковою освітою в Україні: історичний аспект / І.Ю.Лебідь // Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2013. – 184 с.
 21. Бахмат Н.В. Готовність вчителя початкових класів до педагогічного моделювання : теорія і практика : монографія / Н.В. Бахмат // К., 2013. – 199 с.
 22. Каньоса Н.Г. Мотиви навчально-професійної самореалізації студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Н.Г. Каньоса // Кам’янець-Подільський : видавець ПП Зволейко Д.Г.,  – 192 с.
 23. Сурова Т.І. Формування особистості при вивченні рідної мови / Т.І. Сурова // Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2013. – 256 с.
 24. Актуальні проблеми теорії та практики оподаткування / [І.В.Ящишина, А.М. Новицький, В.В. Лисенко, К.І. Швабій] // Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2013. – 556 с.
 25. Гофман М.О. Вплив попиту на функціонування підприємств АПК / М.О. Гофман // Кам’янець-Подільський: Абетка, 2013. – 164с.
 26. Лисак В.Ю. Організаційно-економічні засади оцінки та ефективного використання персоналу підприємств харчової промисловості / В.Ю. Лисак // Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – 188 с.
 27. Горбатюк О.В. Науково-методична спадщина Миколи Лисенка / О.В.Горбатюк // Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2013.– 208 c.
 28. Гудима Н.В. Семантика та стилістичні функції запозичень у мові української постмодерністської прози : монографія / Н.В. Гудима. – Кам’янець-Подільський: видавець Зволейко Д.Г., 2013. – 192 с.
 29. Коваленко Б.О. «Вода» в славянской фразеологии и паремиологии: коллективная монография / Б.О. Коваленко, Н.Д. Коваленко // Будапешт, 2013. – С. 302-308.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

 1. Трубчанінов С.В. Історична географія України: навчальний посібник / С.В. Трубчанінов. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2013. – 192 с. + 16 с.іл.
 2. Ігнатієва Т.В. Глобалістика: політика та глобальні проблеми сучасності: навчально-методичний посібник / Т.В. Ігнатієва, О.В. Віннічук. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2013. – 136 с.
 3. Маркітантов В.Ю. Підготовка і виконання реферату: навчально-методичний посібник / В.Ю. Маркітантов. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2013. – 48 с.
 4. Найчук А.В. Соціологія фізичної культури і спорту: навчальний посібник / А.В. Найчук. – Кам’янець-Подільський: видавець Зволейко Д.Г., 2013. – 136 с.
 5. Плахтій М.П. Філософія: навчально-методичний посібник / М.П. Плахтій, Т.В. Сулятицька. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори -2006», 2013. – 152 с.
 6. Марчук Л.М. Синтаксис складного речення: навчально-методичний посібник / Л.М. Марчук, Н.М. Дзюбак. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2013. – 176 с.
 7. Коваленко Н.Д. Практикум з проведення діалектологічних досліджень: навчально-методичний посібник / Н.Д. Коваленко, Н.П. Шеремета – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2013 – 160с.
 8. Насмінчук Г.Й. Зарубіжна література ранніх епох: Античність, Середньовіччя, Відродження [текст]: навальний посібник / Г.Й. Насмінчук. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2013. – 212 с.
 9. Почапська О.І. Інформаційні жанри: навчально-методичний посібник / О.І. Почапська. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2013. – 104 с.
 10. Франчук Т.Й. Педагогічні основи формування аналітичної діяльності студента: навч.-метод. посібник. / Т.Й. Франчук, І.Ю. Шамрай – Кам’янець-Подільський, ПП Медобори-2006, 2013 – 130 с.
 11. Гурський В.А. Педагогіка: загальні основи педагогіки, теорія освіти і навчання. У двох книгах. Книга 1: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.А. Гурський В.В. Присакар. – Видання 2-е, доопрацьоване і доповнене. – Кам’янець-Подільський: Медобори – 2006, 2013. – 218 с.
 12. Присакар В.В. Педагогіка: теорія виховання, управління навчально-виховним процесом. У двох книгах. Книга 2: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.А. Гурський В.В. Присакар. – Кам’янець-Подільський: Медобори – 2006, 2013. – 194 с.
 13. Федорчук Е.І. Тести для самоконтролю з загальної педагогіки / Е.І. Федорчук. – Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г., 2013. – 53с.
 14. Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології: [навчальне видання] / [О.В. Кеба, П.Л. Шулик, А.О. Лаврова, І.Ю. Голубішко, В.С. Кшевецький, Т.В. Мітроусова, Н.В. Ситник, Г.В. Фоміна, Т.В. Боднарчук] / За заг ред. П.Л. Шулик, О.В.Кеба. – Частина 1. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – 152 с.
 15. Кеба О.В. Модерністська проза: матеріали до видчі. Частина 1. Джеймс Джойс: навчально-методичний посібник / О.В. Кеба, П.Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – 152 с.
 16. Кеба Т.В. Граматика англійської мови. Способи дієслова. Умовний спосіб : навчально-методичний посібник / Т.В. Кеба, О.М. Литвинюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – 124 с.
 17. Діяконович І.М. Практична фонетика англійської мови: навчально-методичний посібник / І.М. Діяконович. – Кам’янець-Подільський : Каліграф, 2013. – 253 с.
 18. Фрасинюк Н.І. Граматика англійської мови. Модальні дієслова: навчально-методичний посібник для вивчення модальних дієслів сучасної англійської мови. – Вид. 2-ге, перероблене і доповнене / Н.І. Фрасинюк. – Кам’янець-Подільський, Аксіома, 2013. – 108 с.
 19. Матковська М.В. Вступ до давньоанглійської мови: навчальний посібник / М.В. Матковська. – Кам’янець-Подільський: Поділля, 2013. – 315 с.
 20. Гуменюк Ж.Г. Латинська мова : навч. посіб. [для студ. гуманіт. ф-тів вищ. навч. закл.] / Ж. Г. Гуменюк, Т. В. Сторчова. – Вид. 4-те, переробл. – К. : Видавничий дім «Слово», 2013. – 328 с.
 21. Зданюк Т.В. Praktisches Deutsch. Alles um das Essen : навчальний посібник / Т.В.Зданюк, О.О. Добринчук. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Видавництво ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. – 185 с.
 22. Казимір В.О. Aus der Schatzkammer der deutschen Kultur : навчально-методичний посібник для студентів 4-го курсу спеціальності «Німецька мова і література» факультету іноземної філології / В.О. Казимір. – Кам’янець-Подільський, 2013.– 268 с.
 23. Казимір В.О. Lesetexte für die Studenten II. Studienjahres: навчально-методичний посібник для студентів 2-го курсу спеціальності «Німецька мова і література» факультету іноземної філології / В.О. Казимір. – Кам’янець-Подільський, 2013, – 320 с.
 24. Микуляк М.І. Praktisches Deutsch Eine Reise ist immer ein Erlebnis: навчально-методичний посібник / М.І. Микуляк, Г.Г. Братиця. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2013. – 176 с.
 25. Сморжевський Ю.Л. Методика використання наочності на уроках математики в 5-6 класах: навчальний посібник / Ю.Л. Сморжевський, Л.О. Сморжевський   Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – 156 с.
 26. Конет І.М. Лекції з лінійної алгебри: навч. посіб. / І.М. Конет, В.А. Сорич.– За ред. І.М. Конета. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – 216 с.
 27. Конет І.М. Лекції з аналітичної геометрії: навч. посіб. / І.М. Конет, В.А. Сорич.– За ред. І.М. Конета. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – 200 с.
 28. Конет І.М. Диференціальні рівняння математичної фізики: навч. посіб. Видання третє, доповнене / І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2013. – 144 с.
 29. Конет І.М. Лінійна алгебра. Плани практичних занять. Розрахункова робота. Перелік екзаменаційних питань / І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2013. – 16 с.
 30. Безпека життєдіяльності та цивільний захист і методика їх навчання / [П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, Р.М. Білик,  Чорна О.Г.]‑ Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-сервіс», 2013. ‑ 244 с.
 31. Охорона праці в галузі : навчальний посібник / [П.С. Атаманчук, В.В.Мендерецький, О.П. Панчук, Р.М. Білик] – К. : «Центр учбової літератури», 2013.  – 322 с.
 32. Охорона праці в галузі : навчальний посібник. Видання 2 / [П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, Р.М. Білик] ‑ Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-сервіс», 2013. ‑ 280 с.
 33. Мястковська М.О. Чисельні методи: навчально-методичний посібник / М.О. Мястковська, В.С. Щирба, О.В. Щирба. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – 84 с.
 34. Смалько О.А. Дистрибутиви Linux: історія створення і сучасне різноманіття: навчальний посібник / О.А. Смалько. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2013. – 152 с.
 35. Опря Б.О. Організація екскурсійних послуг: навчально-методичний посібник для студентів 2 курсу економічного факультету, напряму підготовки 6.140103 «Туризм» / Б.О. Опря. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2013. – 96 с.
 36. Бурковський А.П. Франчайзинг: історія розвитку та шляхи застосування суб’єктами господарювання / А.П. Бурковський. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2013. – 64 с.
 37. Бурковський А.П. Цінова політика та дохідність підприємств / А.П. Бурковський, П.А. Бурковський. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2013. – 84 с.
 38. Бурковський А.П. Конкурентоспроможність підприємства / А.П. Бурковський. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2013. – 80 с.
 39. Олійник Н.Ю. Психологія діяльності та навчальний менеджмент: навчально-методичний посібник для студентів економічного факультетту напряму 0501 «Економіка і підприємництво» / укладач Н.Ю. Олійник. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2013. – 112 с.
 40. Польова С.П. Валеологія. ВІЛ-інфекція/СНІД. Це потрібно знати всім: навчальний посібник / П.Д. Плахтій, С.П. Польова., В.П. Польовий. – Чернівці: СПД Лівак У.М., 2013. – 152 с.
 41. Плахтій П.Д. Фізіологія людини. Практикум для вищих навчальних закладів: навчальний посібник / П.Д. Плахтій, А.В. Макаренко, В.В. Бабак. – Кам’янець-Подільський: ТОВ Друкарня «Рута», 2013. – 244 с.
 42. Плахтій П.Д. Фізіологія людини. Тести залікових модулів: навчальний посібник / П.Д. Плахтій, А.В. Макаренко, В.В. Бабак – Кам’янець-Подільський: ТОВ Друкарня «Рута», 2013. – 204 с.
 43. Плахтій П.Д. Профілактика та лікування захворювань нирок і сечовивідних шляхів: посібник / П.Д. Плахтій, Г.Й. Юкшинський. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2013. – 128 с.
 44. Плахтій П.Д. Фізіологія людини. Обмін речовин та енергозабезпечення м’язової діяльності в запитаннях, завданнях і відповідях: навчальний посібник / П.Д. Плахтій, Д.П. Плахтій. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2013.  – 464 с.
 45. Плахтій П.Д. Основи медичних знань: навчальний посібник / П.Д. Плахтій, Л.С. Соколенко, Н.В. Гутарєва. – Кам’янець-Подільский: ТОВ «Друкарня Рута», 2013. – 268 с.
 46. Сущева І.В. Фізіологія ВНД (з віковою фізіологією) та основами генетики: навчально-методичний посібник / І.В. Сущева, О.І. Циганівська. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2013. – 256 с.
 47. Шахненко В.І. Методика викладання основ здоров’я в початковій школі: навчальний посібник / І.В. Сущева, В.І. Шахненко, Т.Й. Бабюк. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2013. – 184 с.
 48. Совтисік Д.Д. Лікувальна фізична культура. Частина 1: навчально-методичний посібник / Д.Д. Совтисік, В.В. Зданюк. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – 82 с.
 49. Теорія фізичного виховання : опорні таблиці : навчально-методичний посібник / [М.С. Солопчук, А.О. Боднар, Г.В. Бесарабчук, Д.М. Солопчук]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – 148 с.
 50. ЧаплінськийР.Б. Фізична реабілітація при серцево-судинних захворюваннях: навчальний посібник / Р.Б. Чаплінський. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – 312 с.
 51. СолопчукМ.С. Олімпійська освіта: навчально-методичний посібник / М.С. Солопчук, А.О. Боднар. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – 176 с.
 52. Бабюк С.М. Вправи з набивним м’ячем : навчальний відео посібник / С.М. Бабюк. – Кам’янець-Подільський, 2013. – 45 хв.
 53. Бабюк С.М. Вправи з використанням гімнастичної стінки : навчальний відео посібник / С.М. Бабюк.– Кам’янець-Подільський, 2013. – 45 хв.
 54. Бабюк С.М. Загальнорозвивальні вправи : навчальний відео посібник / С.М. Бабюк. – Кам’янець-Подільський, 2013. – 45 хв.
 55. Ковальчук Г.П. Менеджмент в галузі фізичної культури і спорту : навчальний посібник / Г.П.Ковальчук. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2013. – 228 с.
 56. Тімошенко Б.М. Ковзанярський спорт: навчально-методичний посібник / Б.М. Тімошенко, В.А. Мазур. – Кам’яенець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – 228 с.
 57. Воєвідко Л.М. Українські музично-виконавські традиції: навчальний посібник / Л.М. Воєвідко. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2013. – 148 с.
 58. Яропуд З.П. Камерні вокально-інструментальні твори: навчально-репертуарний посібник / З.П. Яропуд. – Кам’яенець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – 78 с.
 59. Шахненко В.І. Методика викладання основ здоров’я в початковій школі: навчальний посібник / І.В. Сущева, В.І. Шахненко, Т.Й. Бабюк – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2013. – 184 с.
 60. Газіна І.О. Методика музичного виховання дітей дошкільного віку: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта», вихователів дошкільних навчальних закладів та батьків / І.О. Газіна. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – 196 с.: іл..
 61. Борейко О.С. Математика: навчальний посібник / О.С. Борейко. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2013. – 112 с.
 62. Бацей С.І. Людина і світ з методикою викладання: навчальний посібник / Укладач: С.І. Бацей. – Кам’янець –Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 2013. – 100 с.
 63. Лабунець В.М. Українські народні пісні і танці у перекладенні для шестиструнної гітари (видання друге, доповнене): навчально-методичний посібник / В.М.Лабунець. – Кам’янець-Подільський: видавець ПП Волощук В.О., 2013. – 104 с.
 64. Лабунець В.М. Методичні основи ансамблевої гри (народно-інструментальні ансамблі): методичний посібник / В.М. Лабунець, В.Ф. Олійник. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Волощук В.О., 2013 – 196 с.
 65. Олійник В.Ф. Методика роботи з дитячим оркестром у дошкільному закладі та початковій школі: методичний посібник / В.Ф.Олійник, А.В. Попович. – Кам’янець-Подільський : видавець Волощук В.О., 2013 – 132 с.
 66. Лабунець В.М. Методика навчання гри на чотириструнній кобзі: методичний посібник / В.М. Лабунець, В.Ф. Олійник – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Цвігайло М.М., 2013 – 80 с.
 67. Олійник В.Ф. Хрестоматія педагогічного репертуару для баяна: (Випуск ІІІ) навчально-репертуарний посібник / В.Ф.Олійник – Кам’янець-Подільський: ПП Волощук В.О., 2013 – 124 с.
 68. Горох Г.В. Українська мова (за професійним спрямуванням). Практичний курс / Г.В. Горох. – Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 2013. – 148 с.
 69. Третяк Н.В. Українська мова фахового спрямування (вправи та завдання) / Н.В. Третяк. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2013. – 252 с.
 70. Левицький В.Е. Спеціальна методика викладання ручної праці: навчально-методичний посібник / В.Е. Левицький, О.М. Опалюк. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2013. – 160 с.
 71. Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування: навчально-методичний посібник / [О.М. Опалюк, О.І. Лісовий, Т.Л. Опалюк, В.Е. Левицький, І.В. Несторова] – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2013. – 180 с.
 72. Дуткевич Т.В. Психологія вищої школи (курс лекцій): навчальний посібник для студентів ВНЗ / Т.В. Дуткевич, Н.П. Панчук. – Видання 3-тє. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2013. – 224 с.
 73. Вержиховська О.М. Теорія і спеціальна методика виховання дітей з особливостями інтелектуального розвитку: навчально-методичний посібник / О.М. Вержиховська, О.М. Бонецька, А.В. Козак. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2013. – 372 с.
 74. Вержиховська О.М. Теорія і спеціальна методика виховання дітей з вадами мовлення / О.М. Вержиховська, О.М. Бонецька, А.В. Козак. –Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2013. – 384 с.
 75. Гурський В.А. Педагогіка: загальні основи педагогіки, теорія освіти і навчання. У двох книгах. Книга 1: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.А. Гурський, В.В. Присакар. – Видання 2-е, доопрацьоване і доповнене. – Кам’янець-Подільський: Медобори – 2006, 2013. – 218 с.
 76. Гурський В.А. Педагогіка: теорія виховання, управління навчально-виховним процесом. У двох книгах. Книга 2: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.А. Гурський, В.В. Присакар. – Кам’янець-Подільський: «Медобори» – 2006, 2013. – 194 с.
 77. Грубляк В.В. Анатомія та еволюція нервової систем / В.В. Грубляк В.Т. Грубляк. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2013. – 224 с.
 78. Мельник Л.П. Робочий зошит з курсу соціальної педагогіки: навчально-методичний посібник / Л.П. Мельник – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, – 72 с.
 79. Левицький В.Е. Спеціальна методика викладання ручної праці: навчально-методичний посібник / В.Е. Левицький, О.М. Опалюк. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2013. – 160 с.
 80. Левицький В.Е. Спеціальна методика викладання ручної праці: навчально-методичний посібник / В.Е. Левицький, О.М. Опалюк. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2013. – 160 с.