Актуальні проблеми українського мовознавства та лінгводидактики

Наукову школу засновано у 1996 році
Засновники школи :
доктор філологічних наук, професор Тараненко О.О.;
кандидат філологічних наук, професор Грипас Н.Я.;
кандидат філологічних наук, професор Ткачук П.Є.
Керівник:
доктор філологічних наук, професор МАРЧУК ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

Напрями наукової діяльності:

 • українська мова і національна культура;
 • лексичний атлас української мови;
 • фонетична, лексико-фразеологічна, словотвірна та граматична системи південноволинсько-подільських говірок;
 • діалектна лексикографія;
 • методологічні засади онтології мовного розвитку національного соціуму;
 • чинники інтенсифікації (гальмування) процесу утвердження національної мовної свідомості громадян України;
 • державна мова і духовно-культурна консолідація громадян України й гармонізація міжетнічних відносин;
 • активізація пізнавальної і творчої діяльності студентів у процесі оволодіння лінгвістичними знаннями, лінгвометодичними вміннями та мовленнєвими навичками;
 • формування у майбутніх учителів навичок виховання учнів засобами рідної мови;
 • підготовка сучасних підручників і посібників для студентів, учителів, абітурієнтів й учнів.

 

Основні досягнення:

 Опубліковано 16 монографій, 48 навчальних посібників; записано, систематизовано й опрацьовано діалектний матеріал досліджуваного ареалу до Лексичного атласу української мови, Загальнослов’янського лінгвістичного атласу та Словника Подільських говірок; опубліковано понад 500 статей, у тому числі в зарубіжних виданнях.

Учасники школи, які здобули наукові ступені докторів, кандидатів наук:

Н.Я. Грипас, Р.В. Козак, А.С. Попович, Н.Б. Ладиняк, О.О. Тараненко, Л.М. Марчук, Ю.О. Маркітантов, І.С. Беркещук, Я.М. Чопик, П.Є. Ткачук, Н.П. Шеремета, Л.Г. Яропуд, Н.Д. Коваленко, Б.О. Коваленко, Н.М. Дзюбак, І.М. Потапчук.

 

Основні праці представників наукової школи:

 1. Коваленко Б.О. Стилістично знижена лексика в мові сучасної української публіцистики / Б.О. Коваленко. – Кам’янець-Подільський, 2009. – 182 с.
 2. Беркещук І.С. Структура словотвірних парадигм іменників у сучасній українській мові (назви знарядь праці, частин тіла, металів) / І.С. Беркещук. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2010. – 160 с.
 3. Українська мова в засобах масової комунікації: навч.-медод. комплекс / А.С. Попович, Л.М. Марчук. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2010. – 359с.
 4. Маркітантов Ю.О. Фразеологія в східнослов’янському поетичному мовленні / Ю.О. Маркітантов. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – 148 с.
 5. Коваленко Н.Д. Фраземіка говірок Західного Поділля / Н.Д.Коваленко. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2011. – 176 с.
 6. Дзюбак Н.М. Неповне речення (комунікативний, семантичний і формально-синтаксичний аспекти) / Н.М. Дзюбак. – Кам’янець-Подільський : Видавець Зволейко Д.Г., 2011. – 184 с.
 7. Марчук Л.М. Основи українського термінознавства: навчальний посібник / Л.М. Марчук, А.С. Попович. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2011. – 224 с.
 8. Шеремета Н.П. Історія української літературної мови: навч.-метод. посіб. / Н.П. Шеремета. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – 132 с.
 9. Ладиняк Н.Б. Естетична функція синтаксису прози Івана Багряного. Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2012. – 168 с.
 10. Коваленко Н.Д. Історична граматика української мови : навч. посіб.. Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2012. – 144 с.
 11. Шеремета Н.П. Культура української мови: навч. посіб. / Н.П. Шеремета. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2012 – 264с.