Археологія Поділля та Південно-Східної Волині

Наукову школу засновано у 1984 році
Засновник школи:
доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України і УАІН, заслужений працівник освіти України Винокур І. С.
Керівники:
кандидат історичних наук, професор Якубовський Василь Іванович
доцент ГУЦАЛ АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ

Напрями наукової діяльності:

 • матеріальна і духовна культура населення передскіфської доби та скіфського часу;
 • історія та археологія стародавніх слов’ян (I тис. до н.е. – перша половина I тис. н.е.);
 • археологія населення історичної Болохівської землі;
 • археологія населених пунктів епохи середньо-віччя та ранньої нової доби.

Основні досягнення:

 • відкрито та досліджено кургани доби праслов’ян поблизу с. Дорогоща Ізяславського району Хмельницької області;
 • здійснено розкопки на території городища передскіфського часу у с. Рудківці Новоушицького району Хмельницької області;
 • у межах Хмельниччини відкрито і досліджено підкурганні могильники скіфського часу VII-V ст. до н.е. поблизу сіл Малинівці, Колодіївка, Тарасівка, Теклівка, Шутнівці й Чабанівка Кам’янець-Подільського району, сіл Спасівка та Іванківці Городоцького району;
 • ідкрито і досліджено могильник IX-VII ст. до н.е. та поселення першої половини й середини I тис. н.е. біля с. Бернашівка Могилів-Подільського району Вінницької області, а також унікальний ювелірний комплекс кінця V — початку VI ст. н.е. ;
 • здійснено розкопки на території Болохівського міста Городища, руїни якого знаходяться навпроти села Теліженці Старосинявського району Хмельницької області й на території в околицях Болохівського м. Гнійниця Ізяславського району біля с. Михнова;
 • проводяться археологічні дослідження на території сільськогосподарської вотчини та на городищі середньовічного літописного міста Губин (с. Губин Старокостянтинівського району Хмельницької області).

Учасники школи, які здобули наукові ступені докторів, кандидатів наук:

В.І. Якубовський.О.М. Приходнюк, С.П. Марчак, О.Д. Моги-лов, Л.В. Вакуленко, М.Б. Петров.

Основні праці представників наукової школи:

 1. Петров М.Б. Історична топографія Кам’янця-Подільського кінця XVII — XVIII ст. / М.Б. Петров. — Кам’янець-Подільський, 2002. – 360 с.
 2. Якубовський В.І.   Скарби  Болохівської  землі.  Видання 2-ге, доповнене / В.І. Якубовський. — Кам’янець-Подільський, 2003. — 158 с.
 3. Могилов О. Д. Спорядження коня скіфської доби у Лісостепу Східної Європи / О. Д. Могилов. — К., 2008. — 300 с.
 4. Гуцал А.Ф. Пам’ятки археології Хмельниччини / А.Ф. Гуцал, В.І. Якубовський, І.Р. Михальчишин. — К., 2008. — 242 с.
 5. Марчак С.П. Археологічні пам’ятки IX – XIII ст. Лівобережжя Середнього Подністров’я. — Кам’янець-Подільський, 2006. — 88 с.
 6. Якубовський В. І. Основні результати робіт на території середньовічного м. Губин та його округи в 2010-2011 рр. Археологічні дослідження в Україні 2011 / В. І. Якубовський. – Київ: Інститут археології НАН України, 2012. – С. 461-462.
 7. Гуцал А.Ф. Теклівські кургани на Західному Поділлі. Древности Восточной Європы / А.Ф. Гуцал,  О.Д. Могилов // Сборник научных трудов к 90-летию Б.А.Шрамко. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2011. – С. 111-124.  
 8. Якубовський В. І. Музеєзнавство / В. І. Якубовський – Видання друге, доповнене і перероблене. – Кам’янець-Подільський:  ПП Мошак М.І., 2012. – 352 с.
 9. Петров М. Б. Місто Кам’янець-Подільський в 30-х роках ХV–ХVІІІ століть: проблеми соціально-економічного, демографічного, етнічного та історико-топонімічного розвитку. Міське і замкове управління / М. Б.  Петров. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – 480 с.