Теоретико-технологічні аспекти об’єктивізації контролю навчальної діяльності

Наукову школу засновано у 1993 році
Керівник:
доктор педагогічних наук, професор, академік АНВО України, заслужений працівник освіти України, АТАМАНЧУК ПЕТРО СЕРГІЙОВИЧ

Напрями наукової діяльності:

 • теорія і технології управління пізнавальною діяльністю в навчанні природничо-математичних та технологічних дисциплін;
 • методологія формування дидактики фізики в сучасних умовах;
 • прогнозування освіти з дисциплін природознавчо-математичних та технологічних освітніх галузей в умовах особистісно орієнтованого навчання та ступеневої освіти;
 • проектування освітніх середовищ для різних освітніх галузей;
 • вимірники якості знань та об’єктивізація контролю навчально-пізнавальної діяльності;
 • управління навчально-пізнавальною діяльністю на основі цілеорієнтування навчального процесу;
 • розробка цільових освітньо-професійних програм та освітніх стандартів;
 • управління процесом формування професійних якостей майбутніх учителів;
 • інноваційні технології формування фахівця в контексті євроінтеграційних процесів.

Основні досягнення:

 • створено теорію та розроблено технології прогнозування, цілеорієнтацій та управління особистісно орієнтованим навчанням;
 • обґрунтовано та вироблено систему навчального фізичного експерименту в аспекті забезпечення дієвої фахової підготовки майбутніх учителів фізики;
 • ініційовано та проведено за тематикою досліджень наукової школи 5 всеукраїнських науково-методичних конференції, 6 міжнародних науково-методичних конференції, міжнародний науковий симпозіум, 4 міжнародні наукові Інтернет-конференції;
 • отримано низку Дипломів та золотих медалей Міністерства освіти і науки України на Міжнародних виставках “Сучасна освіта в Україні”;
 • з 1999 року видається щорічний науково-методичний збірник, внесений до переліку фахових видань ВАК України (ISSN  2307-4507);
 • опубліковано з грифами МОН України понад 40  підручників, навчально-методичних посібників, збірників задач і вправ.

Учасники школи, які здобули наукові ступені докторів, кандидатів наук:

П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, А.М. Кух, О.М. Ніколаєв, І.В. Оленюк, О.М. Семерня, М.М. Волошин, С.В. Дембіцька, О.П. Панчук, Л.І. Пташнік, І.С. Чернецький, Р.М. Білик, Т.П. Поведа.

Основні праці представників наукової школи:

 1. Атаманчук П.С. Методика і техніка навчального фізичного експерименту в основній школі: підручник для студентів вищих навчальних закладів / [П.С. Атаманчук, О.І. Ляшенко, В.В. Мен­дерецький, О.М. Ніколаєв]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 92 с.
 2. Атаманчук П.С. Дидактичні основи формування фізико-технічних компетенцій учнів: монографія / П.С. Атаманчук, О.П. Панчук. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011, ‑ 252 с.
 3. Методика і техніка навчального фізичного експерименту в старшій школі: підручник для студентів вищих навчальних закладів / [П.С. Атаманчук, О.І. Ляшенко, В.В. Мендерецький, О.М. Ніколаєв]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – 420 с..
 4. Атаманчук П.С. Безпека життєдіяльності: навч.  посіб. / [П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, О.Г. Чорна]. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 276 с.
 5. Семерня О.М. Основи методології дієвого навчання майбутніх учителів фізики: монографія / О.М. Семерня. – Кам’янець-Подільський:  Кам’янець-Поділ. нац.  ун-т  ім. І. Огієнка, 2013. – 376 с.
 6. Атаманчук П.С. Семінарські заняття з методики навчання фізики (основна школа): навч. посіб. / П.С. Атаманчук, О.М. Семерня. ‑ Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац.. унів-т ім. І.  Огієнка, 2012. – 236 с.
 7. Атаманчук П.С.  «Охорона праці в галузі»: навч. посіб. / П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, Р.М. Білик. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2012. – 280 с.
 8. Инновационные технологии управления качеством компетентностного становления будущего учителя / [П.С. Атаман­чук, В.П. Атаманчук, А.НКух, А.МНиколаевЕ.МДиндилевич, М.ОРоздобудько] // «Physical, mathematical and chemical sciences: theoretical trends and applied studies», «Education as the basis of the humanity evolution in conditions of the information environment of the society domination»: Materials digest of the L I and the L II International Research and Practice Conferences and І stage of the Championship in physical, mathematical and chemical sciences; II stage of the Championship in pedagogical sciences. – London; IASHE, 2013, P. 102-107.