Центр дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України

bajenovДиректор: Баженов Лев Васильович, доктор історичних наук, професор.

Метою роботи Центру є організація і здійснення комплексного вивчення історії та культури Подільського регіону від найдавнішого часу до сьогодення, публікація здобутих результатів та їх впровадження у вітчизняну науку, освіту, культуру, популяризацію надбань матеріальної і духовної культури, сприяння збереженню пам’яток національної історії та культури.

Центр здійснює науково-дослідну роботу, науково-методичну роботу; пошукову, експедиційну роботу; археографічну роботу; міжнародні, всеукраїнські, регіональні наукові конференції, симпозіуми, круглі столи, наради, збори; видання наукових записок Центру, альманахів, журналів, наукових збірників, монографій, книг, брошур та іншої літератури історико-краєзнавчого характеру; співпрацює з магістрантами, аспірантами, здобувачами і докторантами, бере участь у підготовці магістерських робіт, кандидатських і докторських дисертацій, що стосуються історії та культури регіону.