Міжнародний науковий центр досліджень історії Центральної та Східної Європи

stepankov     Директор: Степанков Валерій Степанович, доктор історичних наук, професор.

Центр забезпечує створення необхідної бази для наукових досліджень в сфері історичних політологічних, соціологічних та правових проблем Центральної та Східної Європи; проводить науково-практичні семінари, конференції та ін. заходи; сприяє підвищенню якості підготовки наукових робіт вказаної тематики різного рівня, які виконуються в університеті; впроваджує результати дослідження в навчально-виховний процес; видає щорічник наукових праць.