Центр мовознавчих студій Інституту української мови НАН України

marchukДиректор: Марчук Людмила Миколаївна, доктор філологічних наук.

 Центр здійснює комплексне вивчення української мови, південноволинських і подільських говірок, утвердження української мови як державної, публікація здобутих результатів та впровадження їх у вітчизняну науку, освіту, культуру, популяризація надбань духовної культури українського народу.

Центр здійснює науково-дослідну роботу, науково-методичну роботу; пошукову, експедиційну роботу; археографічну роботу; міжнародні, всеукраїнські, регіональні наукові конференції, симпозіуми, круглі столи, наради, збори; видання наукових записок Центру, альманахів, журналів, наукових збірників, монографій, книг, брошур та іншої спеціальної літератури; співпрацює з магістрантами, аспірантами, здобувачами і докторантами.

У 2013 р. Центром було проведено 1 міжнародну наукова конференцію та 2 круглі столи. Центр сприяє викладанню в університеті на всіх факультетах навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням», яка є засобом відтворення найновіших знань (економічних, історико-політичних, культурно-мистецтвознавчих тощо). З цієї дисципліни рекомендовано до друку навчально-методичний посібник, укладачами якого стали учасники Центру мовознавчих студій. Особливу увагу звернено на підвищення культури усного мовлення студентів. Для поглиблення теоретичних знань і практичних навичок студентів Центр забезпечує читання і проведення науково-теоретичних спецкурсів і спецсемінарів.

Для поглиблення теоретичних знань і практичних навичок студентів Центрмовознавчих студій забезпечує читання і проведення науково-теоретичних спецкурсів і спецсемінарів із синтаксису складного речення (проф. Марчук Л.М., Дзюбак Н.М.), актуальних питань культури сучасного українського мовлення (проф. Попович А.С.), слова в художньому тексті (проф. Попович А.С.), семантичної структури слова (Козак Р.В.), історії лінгвоциду в Україні (доц. Шеремета Н.П.), мовної картини світу (ст. викл. Беркещук І.С.),  синтаксичного аналізу на уроках мови в школі (доц. Козак Р.В.). Проводиться активна робота серед студентської та аспірантської молоді, учасники Центру рецензують наукові статті, конкурсні роботи як студентів нашого університету, так і інших вузів.  Всі учасники Центру мовознавчих студій були задіяні у проведенні Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.