Проблеми естетичного виховання молоді засобами музики у школах різного типу навчання і вищих закладах освіти

Наукову школу засновано у 2005 році
Керівник:
кандидат педагогічних наук, професор, Відмінник освіти України, володарка знаку Міністерства і науки України «Софія Русова» ПЕЧЕНЮК МАЙЯ АНТОНІВНА

Напрями наукової діяльності:

 • методологічні засади мистецької освіти;
 • гуманістична парадигма мистецької освіти;
 • проблеми формування духовної особистості;
 • національна основа художнього навчання і виховання;
 • актуальні проблеми визначення змісту мистецької освіти;
 • принципи і педагогічні умови навчання мистецтва;
 • форми організації мистецького навчання;
 • модульна організація навчання з мистецьких дисциплін.

Основні досягнення:

Учасниками наукової школи опубліковано понад 200 праць, з них 2 монографії, близько 280 статей, 5 навчальних посібників України, 2 програми, 4 методичні розробки.

Учасники школи, які здобули наукові ступені докторів, кандидатів наук:

О.М. Прядко, М.В.Стасюк, М.В. Ярова, Л.М. Гавриленко, Т.П. Карпенко,.

Основні праці представників наукової школи:

 1. Печенюк М. А. Пісні з Поділля / М. А. Печенюк // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка, Інститут педагогіки АПН України. – Кам’янець-Подільський, 2009. – Вип. 2. – С. 236-240.
 2. Ватаманюк Г. П. Музика в країні дошкілля : навч.-метод. посіб. / Г. П. Ватаманюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 260 с.
 3. Ватаманюк Г. П. Ігрова мозаїка / Г. П. Ватаманюк // Бібліотечка вихователя дитячого садка. – 2009. – №5. – С. 67-105.
 4. Ватаманюк Г. П. Формування комунікативних умінь старших дошкільників у процесі музично-ігрової діяльності : навч. посіб. / Г. П. Ватаманюк. – Кам’янець-подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2012. – 152 с.
 5. Ватаманюк Г. П. Музыка как средство развития социально-коммуникативных способностей детей 6-7 летнего возраста / Г. П. Ватаманюк // Герценовские чтения. Начальное образование. – Вип. 2. – Реализация идей устойчивого развития в начальном образовании: проблемы, поиски, решения. – СПб. : Издательство ВВМ, 2011. – Т.2. – С. 141-149.
 6. Гавриленко Л. М. Розспівування і вокаліз як складники вокального виховання учнів / Л. М. Гавриленко // Мистецтво та освіта. – К, 2008 – №1 – С. 12-15.
 7. Печенюк М. А. Polske remeniscenzje w Podolskim piosennym folklorze / М. А. Печенюк // Культурна спадщина України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Черкаси, 2009. – С. 105-111.
 8. Печенюк М. А. Музично-педагогічна діяльність / М. А. Печенюк // Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька область : наук. вид. / ред. рада: В.Г. Кремень (голова) [та ін.]; редкол.: О.М. Завальнюк (гол.) [та ін.]. – К., 2010. – С. 86-101.
 9. Прядко О. М. Розвиток співацького голосу : методичні рекомендації для викладачів вокалу та студентів музично-педагогічних факультетів вищих навчальних закладів / О. М. Прядко. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2009. – 92 с.
 10. Стасюк М. В. Хоровий клас : програма для музичної школи, хорової школи, вокально-хорового відділення початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школи естетичного виховання) (1-8 класи) / Автор-упорядник М. В. Стасюк. – Кам’янець-Подільський : ПП Потапов, 2008. – 52 с.
 11. Ярова М. В. Розвиток гімназійної освіти Поділля (кінець XIX – початок XX ст.) / М. В. Ярова // Мистецька спадщина Поділля у контексті полікультурного європейського простору : матеріали міжнародного науково-практичного семінару. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, ред.-вид. відділ, 2010. – С. 68-74.
 12. Ярова М. В. Музична освіта і митці Поділля : минуле і сучасне / М. В. Ярова. // Монографія. – Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д.І., 2012. – 384 с.