Психолого-педагогічне забезпечення навчально-корекційної і корекційно-виховної роботи з дітьми, які мають вади психофізичного розвитку

Наукову школу засновано у 2003 році
Керівник:
доктор педагогічних наук, професор МИРОНОВА СВІТЛАНА ПЕТРІВНА

Напрями наукової діяльності:

 • професійна компетентність педагогів у галузі корекційної та інклюзивної освіти;
 • модернізація фахової освіти корекційних педагогів у контексті Болонського процесу;
 • корекційна робота з дітьми, які мають вади психофізичного розвитку;
 • корекційно спрямоване виховання дітей з вадами інтелекту;
 • впровадження новітніх педагогічних технологій у корекційну освіту;
 • сімейне виховання дітей з вадами психофізичного розвитку;
 • соціальний супровід дітей-сиріт.

Основні досягнення:

Учасниками школи опубліковано понад 150 наукових праць, з них 82 наукового і 44 навчально-методичного характеру, в тому числі: 3 монографії, 18 навчальних і навчально-методичних посібників, 6 з яких рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

Досліджено:

 • теоретико-методичні основи підготовки майбутніх учителів до корекційної роботи в освітніх закладах для дітей з вадами інтелекту;
 •  особливості статево-рольового виховання учнів молодших класів допоміжної школи;
 • формування здорового способу життя у старшокласників допоміжної школи;
 • особливості педагогічного керівництва самовихованням учнів старших класів допоміжної школи;
 • особливості формування навичок самообслуговування у розумово відсталих вихованців дитячого будинку;
 • корекція мислення учнів молодших класів допоміжної школи за допомогою технології розвивального навчання Ельконіна-Давидова.

Учасники школи, які здобули наукові ступені докторів, кандидатів наук:

С.П. Миронова, М.П.Матвєєва, О.В.Коган, В.Е. Левицький, О.М. Пріданнікова, Н.І. Коваль, О.В. Нізевич, Н.М. Басалюка, І.Г. Саранча, О.І. Дмітрієва.

Основні праці представників наукової школи:

 1. Миронова С.П. Олігофренопедагогіка. Компактний навчальний курс / С.П. Миронова. – Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, 2008. – 204 с.
 2. Левицький В.Е. Спеціальна методика викладання ручної праці: курс лекцій / В.Е. Левицький  – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2008. – 84 с.
 3. Методика навчання учнів 1-4-х класів спеціальної школи: навч. посіб. / [О. М. Опалюк, О. В. Гаврилова, С. П. Миронова, О. М. Вержиховська, В. Е. Левицький]. – Кам’янець-Подільський: ТОВ Друк-Сервіс, 2011. – С. 119-148.
 4. Миронова С.П. Діяльність факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в галузі інклюзивної освіти молоді та дітей з особливими потребами: Матеріали для презентації досвіду / С.П. Миронова. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2011 – 16 с.
 5. Миронова С.П. Формування самообслуговуючої діяльності у дітей-сиріт з вадами інтелекту / С. П. Миронова, О.С. Форнальчук. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  2012. – 156 с.
 6. Інклюзивна освіта: теорія та практика / [С. П. Миронова, М.П. Матвєєва, О.В. Коган, Н. І. Коваль]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 192 с.
 7. Пріданнікова О.М. Технології соціально-педагогічної діяльності / О.М. Пріданнікова. – Кам’янець-Подільський, 2012. – 96 с.
 8. Миронова С.П. До проблеми професійної компетентності директора спеціальної школи / С.П. Миронова // Актуальні проблеми спеціальної педагогіки та психології: збірник наукових праць. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2012. – С. 85 – 90.