Розвивальні й оздоровчі технології фізичного виховання та реабілітації

Наукову школу засновано у 2003 році
Керівник:
доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор ЄДИНАК ГЕННАДІЙ  АНАТОЛІЙОВИЧ

Напрями наукової діяльності:

 • теоретико-методичні основи диференційованого фізичного виховання у дошкільних, загальноосвітніх і вищих навчальних закладах;
 • технології формування і реалізації змісту руху «Спорт для всіх»;
 • теоретико-методичні основи рухової діяльності дітей з обмеженими функціями в системі спеціальних навчальних, реабілітаційних закладів і системі «дитина-фахівець-сім’я».

Основні досягнення:

 • розроблено концепцію неперервної реабілітаційно-адаптивної рухової діяльності дітей з церебральним паралічем у спеціальних навчальних закладах та впроваджено в практичну діяльність її окремі засадничі положення;
 • обґрунтовано теорію диференційованої фізичної підготовки дітей шкільного віку, основу якої складають виявлені в представників різних соматичних типів конституції сенситивні періоди природного розвитку фізичних якостей;
 • обґрунтовано методологічну базу для розроблення технології і методик формування знань учнівської молоді про репродуктивне здоров’я та її статевого виховання;
 • розроблено програму фізичного виховання в ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовленістю, яку впроваджено МОН України в практичну діяльність усіх ліцеїв країни, а також рекомендовано МОН України для практичного застосування її методичного забезпечення;
 • розроблено систему фізичної підготовки ( в тому числі нормативи її оцінки) для вищих військових навчальних закладів, в яких навчають майбутніх фахівців з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що враховує специфіку професійної діяльності;
 • розвинуто теорію використання творів пластичного мистецтва у різнобічному розвитку дитини дошкільного віку.

Здійснено понад 400 публікацій, серед яких монографії, понад 20 навчальних посібників, наукові брошури, понад 300 наукових статей у фахових виданнях і збірниках наукових праць, 50  тез і матеріалів доповідей на конференціях.

Учасники школи, які здобули наукові ступені докторів, кандидатів наук:

Г.А. Єдинак, Л.Л. Галаманжук,  В.М. Мисів, І.С. Овчарук, Ю.В. Юрчишин.

Основні праці представників наукової школи:

 1. Єдинак Г. А. Фізичне виховання дітей з церебральним паралічем / Г.А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2009. – 394 с.
 2. Зубаль М. В. Соматичний тип конституції та фізичні якості / М.В. Зубаль, Г.А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйніцький А.О., 2011. – 285 с.
 3. Мисів В. М.  Фізична підготовка учнів військових ліцеїв / В. М. Мисів, Г. А. Єдинак, О. П. Скавронський. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2012. – 280 с.
 4. Мисів В. М. Підготовка майбутніх фахівців зі здоров’я людини до управління руховою діяльністю дітей з церебральним паралічем. / В. М. Мисів // Сборник материалов международной электронной научно-практической конференции «Физическое развитие и подготовка личности: сила». – Тирасполь, 18–19 октября 2012. – Тирасполь, 2012. – 132 с. – С.121-126.
 5. Юрчишин Ю. В. Формирование мотивации студенческой молодежи к двигательной активности современными информационными технологиями. Психолого-педагогические проблемы воспитания силы / Ю. В. Юрчишин // Сборник материалов международной электронной научно-практической конференции «Физическое развитие и подготовка личности: сила». – Тирасполь, 18–19 октября 2012. – Тирасполь, 2012. – 132 с. – С.80-85.
 6. Юрчишин Ю. В. Реклама в формировании образа жизни студенческой молодежи / Ю. В. Юрчишин // Пятые Байкальские международные социально-гуманитарные чтения. В 4 т. Т. 3 : журнал по материалам конференции. – ФГБОУ ВПО «ИГУ». – Иркутск : Изд-во ИГУ, 2012. – С. 161-165.