Текст як основна одиниця комунікації

Наукову школу засновано у 1997 році
Засновник школи:
доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ України, заслужений працівник освіти України СВІДЕР П. І.
Керівник:
доктор філологічних наук, професор ВОЛКОВИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Напрями наукової діяльності:

 • теорія твору і тексту;
 • текстологія творів української літератури і журналі-стики;
 • вивчення творів української літератури як тексту;
 • публіцистичні жанри; художньо-публіцистичні жанри;
 • теорія та історія журналістики;
 • журналістикознавство як дослідження текстів, аудиторії і інституції у системі наукознавства і гносеології;
 • типи, види, жанри журналістських повідомлень;
 • комунікаційні ефекти взаємодії засобів масової комунікації та аудиторії;
 • історія журналістики і журналістикознавства;
 • зарубіжна журналістика і журналістикознавство;
 • вітчизняна і міжнародна практика в галузі інформаційної політики та інформаційного обміну.

Основні досягнення:

Опубліковано понад 280 праць, у тому числі 5 монографій, 6 навчальних посібників, понад 200 статей у наукових журналах та збірниках наукових праць, 69 тез та матеріалів доповідей на конференціях.

Учасники школи, які здобули науковi ступені докторів, кандидатів наук

О.С. Волковинський, Н.О. Лаврусевич, О.А. Рарицький, А.В. Тімофєєв, О.І. Почапська, І.А. Насмінчук, В.В. Шевчук, О.М. Колупаєва, Н.А. Загоруйко, Т.О. Чепурняк, В.С. Кшевецький.

Основні праці представників наукової школи:

 1. Шевчук В.В. Народна топонімічна проза Центрального та Західного Поділля / В.В.  Шевчук. — Кам’янець-Подільський: ПП Заріцький, 2008. — 60 с.
 2. Свідер П.І. Рід, родовід, покоління в українському художньому слові / П.І. Свідер. – Частина 2. – Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, 2008. – 144 с.
 3. Насмінчук І.А. Стильове розмаїття прози Марії Матіос: навч. посіб. / І.А. Насмінчук. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2009. – 180 с.
 4. Почапська О.І. Українська сатирична публіцистика Наддніпрянщини періоду національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. : монографія / О.І. Почапська; [наук. ред. І.В. Крупський] – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – 160 с.
 5. Тімофєєв А.В. Зображальна журналістика / А.В. Тімофєєв, О.М. Бикова. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – 68 с.
 6. Насмінчук І.А. Текстознавство: навч.-метод. посіб. / І.А. Насмінчук. – Кам’янець-Подільський: ПП “Видавництво “Оіюм”, 2011. – 212 с.
 7. Волковинський О.С. Поетика епітета : монографія / О.С. Волковинський. — Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2011. — 350 с.; і—vii. — ISBN 978-617-539-073-3.
 8. Тімофєєв А.В. Зображальна журналістика: теоретико-практичні аспекти / А.В. Тімофєєв. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – 131 c.
 9. Почапська-Красуцька О.І. Історія української журналістики: навч.-метод. посіб. / О.І. Почапська-Красуцька. – Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г., 2012. – 248 с.
 10. Кшевецький В.С. Валерій Брюсов і Микола Вороний: архітектоніка поетичного твору : монографія / В.С. Кшевецький. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. універ. ім. І. Огієнка, 2011. – 136 с.
 11. Насмінчук І.А. Прес-служби та інформаційні агентства: навч.-метод. посіб. / І.А. Насмінчук. – Кам’янець-Подільський: ПП Галагодза Р.С., 2012. – 168с.