Україна наприкінці XIX ст. – у 30-х рр. XX ст.

Наукову школу засновано у 1999 році
Керівник:
доктор історичних наук, професор, академік АН ВО України, заслужений працівник освіти України ЗАВАЛЬНЮК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Напрями наукової діяльності:

 • Україна між Сходом і Заходом;
 • проблеми національного відродження;
 • Україна в умовах тоталітаризму;
 • державно-політичний розвиток України;
 • демографічні, етносоціальні процеси;
 • збройна боротьба за українську державність у 1919-1921 рр.;
 • охорона здоров’я і соціальна політика держави;
 • соціально-економічна сфера;
 • культура, освіта, наука.

Основні досягнення:

Учасниками наукової школи опубліковано понад 400 монографій, статей і навчальних посібників.

Учасники школи, які здобули наукові ступені докторів, кандидатів наук:

О.М. Завальнюк, В.С. Лозовий, В.В. Малий, С.В. Олійник, Ю.В. Телячий, О.М. Федьков, Е.М. Мельник, П.П. Гай-Нижник, С.В. Трубчанінов, О.Б. Комарніцький, Г.В. Поташ-нікова, В.Б. Стецюк.

Основні праці представників наукової школи:

 1. Завальнюк О.М. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка у добу державної незалежності України / О.М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – 560 с.
 2. Лозовий В.С. Аграрна революція в Наддніпрянській Україні: ставлення селянства до влади в добу Центральної Ради (березень 1917 р. – квітень 1918 р.). Монографія. / В.С. Лозовий. – Кам’янець-Подільський: ПП «Мошак М.І.», 2008. – 480 с.
 3. Малий В.В. Історія народів Росії ХІХ століття (до 1861 року): навч. посіб., рекомендований Міністерством освіти і науки України / В.В. Малий. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. – 384 с.
 4. Телячий Ю.В. Володимир Затонський: нарис життя і діяльності (1888-1938 рр.) / М.В. Коваль, Ю.В. Телячий. – Тернопіль: ВАТ „ТВПК „Збруч”. 2008. – 271с.
 5. Трубчанінов С.В. Історико-географічні дослідження / С. В. Трубчанінов. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. – Т.1. – 104 с.
 6. Комарніцький О.Б. Містечка Волині та Київщини у добу Української революції 1917‑1920 рр. / О. Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 312 с.
 7. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька область / [О.М. Завальнюк, А.А. Заводовський, О. Б. Комарніцький, А. Г. Філінюк] / За ред. О. М. Завальнюка. – К.: Знання України, 2010. – 447 с.
 8. Демидас Ю. Кооперативний рух в Подільській губернії у 1860-1914 рр. / Ю.Демидас, О. М. Федьков. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2010. – 180 с.
 9. Задорожнюк А.Б. Подільські печатки кінця XVIII – середини ХХ ст. (за матеріалами сфрагістичної колекції Музею Шереметьєвих) / А. Б. Задорожнюк. – К.: София-А, 2010. – 268 с.
 10. Завальнюк О.М. Нацистський окупаційний режим в генеральній окрузі „Волинь-Поділля” у 1941-1944 рр. / О. М. Завальнюк, Ю. В. Олійник. – Хмельницький: „Поліграфіст-2”, 2012. – 300 с.
 11. Завальнюк О.М. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (1918-2011 рр.): історичний нарис / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. –  Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – 340 с.
 12. Федьков О.М. Аграрне питання в політичних концепціях українських партій і громадських організацій Наддніпрянщини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / О. М. Федьков, О. Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський: „Медобори 2006”, 2012. – 256 с.
 13. Заводовський А.А. Между Россией и ЕС: внешняя политика Украины и безопасность в регионе. Формирование среды европейской безопасности: роль Совета Россия – НАТО / А.А. Заводовський // Зборн. стат. по материалам Международной зимней школы. – Великий Новгород, 2012. – С. 31-38.