Франчук Тетяна Йосипівна

Франчук Тетяна Йосипівна

Доцент кафедри педагогіки та управління навчальним закладом

Франчук Тетяна ЙосипівнаНародилась 11 березня 1952р.  м. Устилуг Волинської області. В 1969 закінчила Устилузьку середню школу і в цьому ж році вступила до Луцького державного педінституту ім. Лесі Українки на факультет іноземної філології. В 1973 році, одразу після завершення навчання у виші, розпочала педагогічну діяльність і впродовж 3 років працювала на посаді вчителя англійської мови у СШ с. Холоневичі Ківерцівського р-ну. З  1976 року  працювала на посаді вчителя англійської мови,  звільненого секретаря комсомольської організації СШ № 17 м. Луцька і далі – організатора позакласної роботи тієї ж школи.            В 1979 році була прийнята на посаду старшого викладача кафедри педагогіки Луцького педінституту ім. Лесі Українки.  В 1984 році вступила до аспірантури Київського державного педагогічного інституту ім. М. Горького, який закінчила в 1987 р. і в цьому ж році захистила кандидатську дисертацію з проблеми дидактики вищої школи. Після закінчення аспірантури працювала науковим співробітником лабораторії вищої школи Інституту педагогіки УРСР і в 1990 р. була прийнята на посаду доцента кафедри педагогіки Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту імені В.П.Затонського.

Наукові інтереси пов’язані з проблемами педагогіки вищої школи, результати досліджень яких відображені у понад 200 друкованих працях, у т.ч. 5 монографіях, 6 навчально-методичних посібниках.

 З 1998 року виконувала функції керівника колективного дослідження з держбюджетним фінансуванням, яке проводилося спільно зі співробітниками лабораторії педагогіки вищої школи УНДІ педагогіки (м. Київ). Нагороджена дипломами першого ступеня за участь у  Всеукраїнських конкурсах наукових робіт (2011, 2013, 2015).

Студенти неодноразово отримували призові місця на олімпіадах та конкурсах наукових робіт.

Нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (2007), медаллю «За відданість справі (2012).

Адаптивне навчання студентів професії вчителя: монографія /В.І.Бондар, І.М.Шапошнікова, Т.Л.Опалюк, Т.Й.Франчук: за заг. ред.. В.І.Бондаря.–Київ :Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2018. 308 с.

Модель «Выпускник» в системе профессионального образованияМонографія. LAP Lambert Academic Publishing (014-06-12) OmniScriptum GmbH & Co. KGHeinrich-Böcking-Str. 6-8, 66121, Saarbrücken, Germany, 2014, 105с. ISBN-13978-3-659-55004-1

Модернізація навчального курсу «Історія педагогіки» на модульно-елективній основі»: Монографія КамянецьПодільський: ПП «Медобори–2006», 2016. 186 с.

Цілісний освітній простір: педагогічні основи формування: монографіяКамянецьПодільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. 244 с.

Т.И.Франчук.  Личностно-ориентированное образовательное пространство вуза: гармонизация императивности и свободы. Перспективы науки и образования – рецензируемый международный электронный научный журнал. 5 (17) C. 27-33 (Global Impact Factor, Index Copernicus, Google Scholar).

Франчук Т.Й. Роботодавець як суб’єкт забезпечення конкурентного освітнього простору ВНЗ //Современные инновационные технологии подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта. Днепропетровск: Государственное высшее учебное заведение “Национальный горный университет”, 2015, №1(2).С.448-456. (Google Scholar).

Геном університету: основи актуалізації. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник: серія філологічна / [редкол.: Л.М.Марчук (гол.ред.), В.П.Атаманчук (відп.ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017.  Вип. ХІІІ.  С.459-466. (Index Copernicus).

Перспективи оптимізації взаємодії школи та ВНЗ на етапі переходу на стандарти компетентнісної освіти. Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Вип.20 (1-2016). Ч.1.  Кам’янець-Подільський, 2016.  С. 160-166. (Index Copernicus).

Діяльність Івана Огієнка через призму сучасної парадигми управління освітою . Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія філологічна / [редкол.: Л. М. Марчук (гол. ред.), В. П. Атаманчук (відп. ред.) та ін.].  Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016.  Вип. ХІІІ. 319-327.(Index Copernicus).

Франчук Т. Й., Пукас І. Л. Інтеграційні процеси як базовий механізм формування відкритого освітнього простору навчального закладу. Педагогічний дискурс : зб. наук. праць. Хмельницький, 2018. Вип. 24. С.23-28.

Педагогіка вищої школи періоду радикальних освітніх реформ: нереалізований потенціал. Збірник наукових праць : Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 12 (55). Частина І. Рівне: РДГУ, 2015. С. 261-270.

Потенціал досвіду створення Кам’янець-Подільського університету у контексті сучасних тенденцій автономізації вишів Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія історична та філологічна : наук. зб. / [редкол.: С. А. Копилов (гол. ред.), В. С. Прокопчук, Л. М. Марчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2015.  Вип. 11.  С. 329-335.

Ідеї фундаторів Камянець-Подільського університету через призму сучасної освітньої стратегії розвитку/Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : нковий збірник : серія філологічна / [редкол.: Л. М. Марчук (гол. ред.), О. А. Рарицький (вщп. ред.) та ін.].  Кам’янець-Подільський : Ка.м’янець-ПодІльський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип. XV.  380 с.

Життєтворчість та науково-професійна діяльність Івана Огієнка у вимірах пріоритетів саморозвитку студента. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія історична та філологічна  [редкол.: Л.М.Марчук (гол. ред), В.П.Атаманчук (відп.ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015.  Вип. ХІІ. С.422-428

Догори