Любинський Олександр Іванович

Любинський Олександр Іванович

доктор сільськогосподарських наук, професор, відмінник аграрної освіти і науки, академік Міжнародної академії аграрної освіти

Любинський Олександр ІвановичНародився 20 жовтня 1968 року в сім’ї учителів  (мати – Єлизавета Михайлівна  – вчитель математики, батько – Іван Всеволодович –  учитель біології та хімії) у мальовничому подільському селі Шрубків (раніше село мало назву Кам’янецькі хутори) Летичівського району Хмельницької області.

У школу пішов в 1975 році. 1983 року після закінчення восьмирічної школи в рідному селі, продовжив навчання в Меджибізькій середній школі. 1985 року вступив до Кам’янець-Подільського державного  сільськогосподарського інституту (тепер – Подільський державний аграрно-технічний університет), який закінчив 1992 року з відзнакою за спеціальністю “ Зоотехнія”.

З липня 1987 по травень 1989 року проходив службу в армії на Далекому Сході (Приморський край).

Висока ерудованість випускника, його працездатність, залюбленість у свою справу привернули увагу викладачів, зокрема доцента Кімаковського В.І., який запросив його на роботу на кафедру годівлі сільськогосподарських тварин, та професора Пахолка А.А., як наукового керівника кандидатської дисертації. З 1992 року О.І. Любинський працював у Подільському державному аграрно-технічному університеті на біотехнологічному факультеті на посадах молодшого наукового співробітника, аспіранта, асистента, доцента, завідувача кафедрою, зокрема з 5 липня 2001 року по 30 серпня 2012 року – завідувача кафедри селекційно-генетичних технологій тваринництва. Його завжди підтримував і був наставником ректор інституту (з 1995 року –академії) професор Михайло Іванович Самокиш.

Кандидатську дисертацію “Господарсько-біологічні особливості української червоно-рябої молочної породи різних генотипів на Буковині захистив 5 червня 1996 року в спеціалізованій раді Д.01.05.04 при Національному аграрному університеті за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин. Наукове керівництво здійснив кандидат сільськогосподарських наук, професор А.А. Пахолок. Докторську дисертацію “Селекційно-генетичні аспекти формування і консолідації прикарпатського внутішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи ” захистив 10 червня 2009 року в спеціалізованій раді Д.27.355.01 при Інституті розведення і генетики тварин НААН за спеціальністю 06.02.01– розведення та селекція тварин. Науковий консультант – доктор сільськогосподарських наук, професор Й.З. Сірацький. Вчене звання доцент кафедри розведення та генетики сільськогосподарських тварин присвоєно 21 грудня 2001 року, а професора кафедри селекційно-генетичних технологій тваринництва – 20 січня 2011 року.

Велике значення у формуванні професора О.І. Любинського відіграло знайомство та багаторічна співпраця з доктором сільськогосподарських наук, професором, академіком Академії наук Вищої школи України, Заслуженим діячем науки і техніки України, відомим вченим в галузі селекції, розведення та відтворення сільськогосподарських тварин Сірацьким Йосипом Зеноновичем, доктором сільськогосподарських наук, професором, академіком НААН України Валерієм Петровичем Буркатом, доктором сільськогосподарських наук, професором Єлизаветою Іллівною Федорович.

Провідний викладач з дисциплін: ОC бакалавр – «Екобіотехнологія», «Екологічна генетика»,  «Сільськогосподарська екологія» (спеціальність 101 Екологія ), «Генетика з основами селекції», «Молекулярна генетика» «Основи сільського господарства» (спеціальності 091 Біологія, 014.05 Середня освіта (Біологія), Основи екології (спеціальності 242 Туризм, 241 Готельно-ресторанна справа), Екологія (6.010102 Початкова освіта),  ОС магістр – «Екотрофологія», «Біологічне різноманіття», (спеціальність 101 Екологія), «Стратегія сталого розвитку», «Генетика популяцій» (спеціальності 101 Екологія, 091 Біологія, 014.05 Середня освіта (Біологія), 106 Географія, 014.07 Середня освіта (Географія). Веде активну науково-методичну діяльність із вчителями біології, екології Хмельниччини, читає лекції на курсах підвищення кваліфікації  та семінарах.

Впродовж двадцяти років займався дослідженнями, пов’язаними з особливостями формування і консолідації прикарпатського внутішньопородного типу та буковинського заводського типу української червоно-рябої молочної породи. Автор селекційних досягнень: «Заводський тип української червоно-рябої молочної породи «Буковинський» та «Заводська лінія української червоно-рябої молочної породи Рігела 352882» (Наказ Міністерства аграрної політики України та УААН № 902/133 від 13 грудня 2007 року).

У 2011 обраний Академіком Міжнародної академії аграрної освіти, а у 2013 – членом Міжнародної асоціації екологів університетів.

 Результати наукової діяльності висвітлені в  понад 250 публікаціях, у тому числі у 7 монографіях, 8 навчальних посібниках (3 – рекомендованих МОН України).  

Сучасні пріоритети наукової діяльності професора О.І. Любинського пов’язані з проблемами екологічної генетики, розробкою ефективних методів збереження біорізноманіття України. Олександр Іванович проводить наукову роботу за темами «Еколого-генетичний, біологічний, хімічний, фізико-географічний моніторинг біорізноманіття Поділля і Буковини» (0116U006382), «Розробка системної оцінки та моніторингу генофонду домашніх тварин» (0110U006076), активно займається підготовкою наукових кадрів при Інституті розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН та Подільському аграрно-технічному університеті. Підготував одного кандидата наук. Заступник головного  редактора  Вісника Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія екологія, член редколегії: Вісника Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти, Збірника «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка», Вісника Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки, Збірника наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки.

Впродовж останніх років був членом журі обласного конкурсу МАН, експерт-консультантом ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології.

Керує науково-дослідною лабораторією екологічного моніторингу, член спецради з захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата сільськогосподарських наук Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького,  голова Кам’янець-Подільського регіонального відділення ГО Міжнародна асоціація екологів університетів, голова Хмельницького  регіонального відділення Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавилова.

Має державні, громадські і регіональні нагороди, зокрема в 1995-1996 роках отримував стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених, нагороджений відзнакою  Міністерства аграрної політики України «Відмінник аграрної освіти і науки» (2005), Почесною грамотою Міністерства аграрної політики України  (2002), відзнакою Кам’янець-Подільського національного університеті імені Івана Огієнка «За вагомий внесок у розвиток освіти та науки» (2014),  Почесною грамота Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2015),  Грамотою Міжнародної асоціації екологів університетів (2015), Грамотою Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2016), Почесною грамотою виконавчого комітету Кам’янець­-Подільської міської ради (2017).

Надійною опорою в житті та роботі є сім’я. Дружина Інна Борисівна –заступник декана природничого факультету з навчально-методичної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Високі професійні якості, величезна працездатність, шанобливе та уважне ставлення до людей створили Олександру Івановичу заслужений авторитет серед колег та студентів.

  

Наукові праці О.І. Любинського

І. Окремі видання

 1. Формування відтворювальної здатності у м’ясної худоби: монографія / Т.В. Засуха, М.В. Зубець Й.З. В.В. Меркушин, С.Ю. Демчук, В.В. Шапірко, В.О. Кадиш, Є.І. Федорович, В.С. Федорович, О.І. Любинський.–К.: Аграрна наука, 2000.–248с.
 2. Інтер’єр сільськогосподарських тварин: лекція / Й.З. Сірацький, Б.М. Гопка, Є.І. Федорович, В.С. Федорович, В.О. Кадиш, О.І. Любинський; Д.Б. Гопка, В.Є. Скоцик, Д.Ю. Дорофеєв, С.І. Гнатюк; за ред. Й.З. Сірацького. – К.: Науковий світ, 2000.–75 с.
 3. Екстер’єр молочних корів: перспективи оцінки і селекції:монографія/ Й.Сірацький, Я.Н. Данилків, О.М. Данилків, Є.І. Федорович, В.В. Меркушин, Ю.Ф. Мельник, О.П. Чуприна, В.О. Кадиш, О.І. Любинський; за ред. Й.З. Сірацького, Є.І. Федорович. – К.: Наук. світ, 2001. – 146 с.
 4. М’ясна продуктивність великої рогатої худоби різних генотипів: монографія / М.Г. Повозніков, М.О. Мазуренко, О.І. Любинський, С.М. Блюсюк, О.М. Хильницький, А.В. Гуцул, В.П. Кучерявий.– Кам’янець-Подільський: Абетка, 2002.– 44 с.
 5. Селекційно-генетичні та біологічні особливості абердин-ангуської породи в Україні: монографія / Й.З. Сірацький, В.О. Пабат, Є.І. Федорович, В.О. Кадиш, О.П. Чуприна, О.І. Любинський; за ред. Й.З. Сірацького, Є.І. Федорович. – К.: Наук. світ, 2002. – 203 с.
 6. Рекомендації по організації відтворення великої рогатої худоби / В.П. Буркат, Ю.Ф. Мельник, Й.З. Сірацький, С.Ю. Демчук, Є.І. Федорович, І.В. Гузєв, В.О. Кадиш, Д.Ю. Дорофеєв, Т.С. Плотко, О.І. Любинський; П.І. Шаран, Н.Г. Копитець, А.М. Угнівенко. –К.: Наук. світ, 2002.– 27 с.
 7. Методи селекції української червоно-рябої молочної породи: монографія/ М.В. Зубець, В.П. Буркат, Й.З. Сірацький, Є.І. Федорович, О.І. Любинський, О.О. Данилевський, А.П. Кругляк, Ю.Ф. Мельник, О.І. Костенко, С.Ю. Рубан, М.І. Бащенко, А.М. Дубін. –К.: 2005.– 436 с.
 8. Програма розвитку племінного скотарства в господарствах Чернівецької області / О.І. Любинський, М.Г. Повoзніков, Р.В. Ячник, Л.В. Ротар, В.С. Драп, В.Г. Ящук, І.В.,Кебко, В.І. Літун, М.В. Новіцький, І.О. Боднар, В.П. Гайдей, Б.В. Москалюк. – Кам’янець-Подільський, 2007. – 48 с.
 9. Виробництво молока на малій фермі: практ. посіб. / А.Т. Цвігун, М.Г. Повозніков, С.М. Блюсюк, В.С. Кушнір, Н.В. Кравець, В.І. Бучковська, Ю.М. Євстафієва, В.Є Харкавлюк, В.Г. Кураш, В.К. Погрібний, О. І. Любинський, М.В. Aйшпур; за ред. А.Т. Цвігуна, В.Б. Кирилюка. – Кам’янець-Подільський, 2008. – 216 с.
 10. Програма підвищення кваліфікації дорадників та експертів–дорадників за спеціальністю 06.02.01- розведення та селекція тварин/ В.П. Буркат, Й.З. Сірацький, Є.І. Федорович, О.І Любинський. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2008. – 12 с.
 11. Інтер’єр сільськогосподарських тварин: навч. посіб. / Й.З. Сірацький, Є.І. Федорович, Б.М. Гопка, В.С. Федорович, В.Є. Скоцик, О.І. Любинський, В.О. Кадиш, В.Д. Уманець, Л.М. Цицюрський.– К.: Вища освіта, 2009.­–280 с.
 12. Історія, селекція та біологічні особливості абердин-ангусів України: монографія / Й.З. Сірацький, Є.І.Федорович, І.В. Гузєв В.О. Кадиш, Р.В. каспров, В.В. Федорович, О.І. Любинський, О.П. Чуприна; за ред. Й.З. Сірацького, Є.І. Федорович. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М. –2011.–432 с.
 13. Генофонд сільськогосподарських тварин: навч. посіб./ В.В. Шуплик., О.В.Савчук, І.В. Гузєв., В.В.Федорович, О.І. Любинський, Є.І. Федорович.– Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2013.– 352 с.
 14. Основи екології: навч. посіб./ В.В. Шаравара, І.В. Федорчук, О.І. Любинський.– Кам’янець-Подільський: Тов «Друкарня Рута», 2015.–104 с.
 15. Екологія: навч. посіб./ В.В. Шаравара, І.В. Федорчук, О.І. Любинський.– Кам’янець-Подільський: Тов «Друкарня Рута», 2016.– 104с.
 16. Любинський О. Селекційно-генетичні аспекти формування і консолідації типу: монографія.- LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017.- 388 с.

 

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Ефективність використання сапоніту Варварівського родовища в раціонах телят / О.І. Любинський, М.Г.Повозніков, А.Т.Цвігун // Міжвідомчий збірник наукових робіт “Вчені–аграрники – сільськогосподарському виробництву”. – Чернівці: Прут, 1993.– С.291–292.
 2. Біологічні показники помісних тварин симентальської породи при формуванні червоно–рябої породи молочного типу / О.І. Любинський // Збірник наукових праць співробітників КПСГІ, присвячений 75–річчю з дня заснування. – Кам’янець–Подільський, 1995.– С.120–121.
 3. Українська червоно-ряба молочна порода на Буковині / О.І. Любинський, А.А. Пахолок // Тваринництво України, №2.–1996.–С.–12 – 13.
 4. Біологічні особливості різних генотипів української червоно-рябої молочної худоби / О.І. Любинський, А.А. Пахолок // Розведення та генетика тварин. – К.: Аграрна наука, 1996.– Вип. 28. – С.30–40.
 5. Природна резистентність корів різних генотипів української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський, А.А. Пахолок // Міжвідомчий науковий збірник: Аграрна наука–селу. – Чернівці: Буковина, 1997.– Вип.3.–С.8–11.
 6. Ріст, розвиток та біологічні особливості молодняка різних генотипів української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський, А.А. Пахолок // Розведення і генетика тварин. – К.: Аграрна наука, 1998. – Вип. 29. – С.57–64.
 7. Продуктивні якості корів червоно–рябої молочної породи різного генеалогічного походження / О.І. Любинський, А.А. Пахолок // Міжвідомчий науковий збірник: Аграрна наука – селу. – Кам’янець–Подільський. – 1998.– Вип.6. – С.212–213.
 8. Продуктивні якості червоно-рябої молочної худоби Буковини / О.І. Любинський, А.А. Пахолок // Вісник Білоцерківського ДАУ.– Біла Церква, 1998. – С. 215–218.
 9. Газоенергетичний обмін і розподіл енергії у бичків різних генотипів української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський, А.А. Пахолок, М.Г. Повозніков // Науковий збірник: Аграрна наука – селу. – Кам’янець–Подільський: Абетка, 1999.– Вип. 7. – С.179–182.
 10. Вплив генетичних факторів і середовища на продуктивність червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський // Науковий вісник Львівської академії ветеринарної медицини. – 1999. – Вип. 3. – С. 215–217.
 11. Молочна продуктивність корів червоно-рябої молочної породи різного генеалогічного походження / О.І. Любинський, А.А. Пахолок, Б.В. Москалюк // Розведення і генетика тварин. – 1999. – Вип. 32. – С. 143–145.
 12. Селекційно-генетичні аспекти удосконалення прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський // Збірник наукових праць Подільської ДАТА. – Кам’янець-Подільський: “Абетка”, 2000. – Вип. 8. – С.233–235.
 13. Селекція української червоно-рябої молочної породи на Буковині / О.І. Любинський // Розведення і генетика тварин. – 2000. – Вип. 33. – С. 65–69.
 14. Молочна продуктивність корів різних ліній прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський // Розведення і генетика тварин. – 2001. – Вип. 34. – С.212–213.
 15. Роль корів биковиробничої групи у формуванні високопродуктивного стада прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський, Б.В. Москалюк // Збірник наукових праць Подільської ДАТА. – 2002. – Вип. 10. – С. 75-77.
 16. Генетична структура поліморфних білкових систем української червоно-рябої молочної худоби прикарпатського типу / О.І. Любинський // Розведення і генетика тварин. – 2002. – Вип. 36. – С. 109–110.
 17. Племінна цінність бугаїв-плідників різних ліній прикарпатського типу червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський // Вісник Сумського НАУ. Серія “Тваринництво”. – 2003. – Вип. 7. – С. 128–133.
 18. Імуногенетична характеристика прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський, Р.О. Стоянов // Науковий вісник ЛДАВМ ім. С.З. Гжицького. – 2003. – Т. 5 (№ 2), ч. 4. – С. 69–72.
 19. Племінні якості заводських родин прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи /О.І. Любинський, М.В. Новіцький., І.О. Бондар // Науковий вісник ЛДАВМ ім. С.З. Гжицького. – 2003. – Т. 5 (№ 3), ч. 3. – С. 56–60.
 20. Генетична структура поліморфних білкових систем сироватки крові української червоно-рябої молочної худоби прикарпатського типу / О.І. Любинський // Розведення і генетика тварин. – 2003. – Вип. 35. – С. 91–94.
 21. Формування племінних якостей високопродуктивних корів прикарпатського типу української червоно-рябої молочної худоби / О.І. Любинський, В.В. Шуплик // Зб. наук. праць ПДАТА. – 2003. – Вип. 11. – С. 134–136.
 22. Методологічні аспекти удосконалення генеалогічної структури прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський // Наук.-тех. бюлетень Інституту тваринництва УААН. – 2003. – № 85. – С. 65–69.
 23. Продуктивні якості корів прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи гомо- і гетерозиготних за трансфериновим локусом / О. І. Любинський // Збірник наукових праць ПДАТА. – 2004. – № 12. – С. 124–127.
 24. Генетична оцінка прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський // Науковий вісник ЛНАВМ ім.С.З. Гжицького. – 2004. – Т. 6 (№ 3), ч. 4. – С. 79–84.
 25. Методологічні аспекти формування буковинського заводського типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський, Р.В. Ячник // Науковий вісник Львівської НАВМ ім. С.З. Гжицького. – 2005. – Т. 6 (№ 2), ч. 4. – С. 270–273.
 26. Оцінка системи селекції та формування генеалогічної структури прикарпатського внутріпородного типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський // Тваринництво України. – 2005. – № 8. – С. 21–23.
 27. Інтеграційна оцінка племінної цінності бугаїв-плідників при формуванні і консолідації прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський // Підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин : зб. наук. праць / Харк. нац. аграр. ун-т ; Харк. держ. зоовет. акад. – Х., 2005. – Т. 15. – С.126–130.
 28. Формування і напрями удосконалення генеалогічної структури прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський // Розведення і генетика тварин. – 2005. – Вип. 38. – С. 167–170.
 29. Оцінка системи селекції прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної худоби / О.І. Любинський, М.В. Новіцький., І.О. Бондар // Розведення і генетика тварин. – 2005. – Вип. 39. – С. 28–30.
 30. Методика вивчення екстер’єру великої рогатої худоби в онтогенезі / Й.З. Сірацький, Є.І. Федорович, Я.Н. Данилків, О.М. Данилків, О.І. Любинський, С.Б. Просяний // Методи наукових досліджень із селекції, генетики та біотехнології у тваринництві. – К. : Аграрна наука, 2005. – С. 98–102.
 31. Методика визначення казеїну в молоці / Й.З. Сірацький, Є.І. Федорович, О.І. Любинський, С.Б. Просяний // Методи наукових досліджень із селекції, генетики та біотехнології у тваринництві. – К. : Аграрна наука, 2005. – С. 108–109.
 32. Проблемні питання розведення тварин за лініями / Й. Сірацький, Є. Федорович, М. Кузів, Т. Дорда, О. Любинський // Тваринництво України. – 2005. – № 9. – С. 16–17.
 33. Реалізація продуктивного потенціалу корів прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський // Збірник наукових праць ПДАТУ. – 2007. – № 15. – С. 101–104.
 34. Ріст телиць різних ліній прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський // Науковий вісник ЛНУВМ ім. С.З. Гжицького. – 2007. – Т. 9, № 3 (34), ч. 3. – С. 80–84.
 35. Молочна продуктивність корів різних ліній прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський // Збірник наукових праць Віницького ДАУ. – 2008. – Вип. 34, т. 3. – С. 281–285.
 36. Інтеграційна генетична оцінка різних селекційних груп прикарпатського внутрішньо породного типу української червоно-рябої молочної породи / О. І. Любинський // Наук.-тех. бюлетень інститут біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – 2008. – Вип. 9. – № 1, 2. – С. 236–239.
 37. Лінійний ріст телиць прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський //Наук.-тех. бюлетень інститут біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – 2008. – Вип. 9. – № 3. – С. 302–306.
 38. Фенотипова оцінка вимені корів різних селекційних груп прикарпатського внутрішньопрородного типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський, Т.В. Колосовська, Р.В. Мазур // Науковий вісник ЛНУВМ ім. С.З. Гжицького. – 2008. – Т. 10, № 3 (38), ч. 3. – С. 86–89.
 39. Біологічні особливості тварин прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної худоби / О.І. Любинський // Розведення і генетика тварин. – 2008. – Вип. 42. – С. 145–150.
 40. Фенотипова оцінка продуктивних якостей корів різних генотипів прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно – рябої молочної породи / Р.В. Мазур, О.І. Любинський // Науковий вісник ЛНУВМ та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. – 2008. – Т. 10, № 2 (37), ч. 3. – С. 67–73.
 41. Генетична оцінка різних ліній прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно – рябої молочної породи / О.І. Любинський // Наукові праці КПНУ ім. І. Огієнка. – Кам’янець –Подільський, 2008. –Вип.7. – С. 146.
 42. Особливості формування продуктивних якостей корів прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи при використанні бугаїв різної селекції / О.І. Любинський // Збірник наукових праць ПДАТУ.– Кам’янець–Подільський, 2008. – Вип.16. – С.153–156.
 43. Екстер’єрні особливості корів прикарпатського внутрішньо породного типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський, Р.В. Ячник // Збірник наукових праць ПДАТУ. – Кам’янець–Подільський, 2009. – Вип.17 Серія “ТВППТ”. – С. 61–64.
 44. Формування продуктивних та племінних якостей високопродуктивних корів прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський, Т.В. Колосовська, Р.В. Мазур // Науковий вісник ЛНУВМ та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2009. – Т.11, №3(42).Ч.2. – С. 290–295.
 45. Племінна цінність бугаїв прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно–рябої молочної породи / О.І. Любинський, Й.З. Сірацький // Збірник наукових праць ПДАТУ. – Кам’янець–Подільський, 2010. – Вип.18. Серія “ТВППТ”.– С.113–115.
 46. Селекційно–генетична оцінка природної резистентності корів прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно–рябої молочної породи / О.І. Любинський // Збірник наукових праць Вінницького НАУ, Серія: сільськогосподарські науки. – 2010. – Вип. 5. –С.46–49.
 47. Оптимізація оцінки та використання бугаїв–плідників прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно–рябої молочної породи / О.І. Любинський // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: зб. наук. праць БНАУ. – 2010. – Вип. 3 (72). – С.143–146.
 48. Природна резистентність корів прикарпатського типу української червоно–рябої молочної породи / О.І. Любинський, В.В. Федорович, Є.І. Федорович, Й.З. Сірацький // Науково–технічний бюлетень Інституту біології тварин УААН та ДНДКІ вепрепаратів та кормових добавок. – Львів, 2010. – Вип. 11, № 1 – С. 234–239.
 49. Селекционно–генетические аспекты формирования и консолидации прикарпатского внутрипородного типа украинской красно–пестрой молочной породы / О.І. Любинський // Сборник работ молодых учених “Молодые ученые в решении актуальних проблем науки”.– Владикавказ, 2010. – С. 193–195.
 50. Селекційна оцінка корів прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно–рябої молочної породиза екстер’єрними особливостями та тривалістю господарського використання / О.І. Любинський, В.В. Шуплик,Р.В. Ячник, А.К. Калинка // Вісник наукових праць Луганського НАУ. – Луганськ, 2010. – №21. – С. 111–114.
 51. Сучасні селекційно–генетичні аспекти удосконалення прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно–рябої молочної породи/ О.І. Любинський, Р.В. Мазур, О.Г. Дикун, Т.В. Колосовська, О.Г. Бушку // Міжвідомчий тематичний науковий збірник: Розведення і генетика тварин.– К.: Аграрна наука, 2010.– Вип.44. – С.114–117.
 52. Селекційно–генетична оцінка прикарпатського внутрішньо породного типу української червоно–рябої молочної породи за поліморфними системами білків крові / О.І. Любинський // Науково–теоретичний журнал Біологія тварин. – Львів, 2010. – Т. 12, №2. – С.373–378.
 53. Газоенергетичний обмін та теплопродукція у тварин прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський, В.В. Шуплик, Т.В. Колосовська, О.Г. Бушку та інші // Науковий вісник ЛНУВМ та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2010. – Т.12, №4(46). – С.114–118.
 54. Особливості формування природної резистентності у корів прикарпатського внутрішньо породного типу української червоно–рябої молочної породи / О.І. Любинський // Вісник КПНУ ім. І.Огієнка. Природничі науки. – Кам’янець–Подільський, 2010. – Вип.2. – С.122-129.
 55. Вплив рівня вирощування телиць на молочну продуктивність корів прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський, В.В. Шуплик, О. Г. Дикун, Є. М. Рясенко, Б. В. Москалюк // Збірник наукових праць ПДАТУ. – Кам’янець–Подільський, 2011.– Вип.19. Серія “ТВППТ”. – С.77–80.
 56. Селекційно–генетичні особливості племінних якостей корів буковинського заводського типу української червоно–рябої молочної породи / О.І. Любинський, В.В. Шуплик, О. Г. Дикун, Є. М. Рясенко, Б.В. Москалюк // Збірник наукових праць Вінницького НАУ, Серія: сільськогосподарські науки. – 2011. – Вип. 8 (48). – С. 34–37.
 57. Селекційно–генетична оцінка технологічних ознак розвитку вим’я у корів прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно–рябої молочної породи / О.І. Любинський, М.Г. Повозніко, В.В. Шуплик // Збірник наукових праць Вінницького НАУ, Серія: сільськогосподарські науки. – 2011. – Вип.11(51). – С. 73–77.
 58. Селекция и совершенствование прикарпатского внутрипородного типа украинской красно–пестрой молочной породы / О.І. Любинський, В.В. Шуплик, А.Г. Дикун, Р.В. Мазур // Научные труды: Экологические и селекционные проблемы племенного животноводства. – Брянск, 2011.–Вип.7. – С. 21-23.
 59. Особливості відтворювальної здатності корів прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський, В.В. Шуплик, О.Г. Бушку // Науковий вісник ЛНУВМ та біотехнологій ім.С.З. Гжицького. – Львів, 2011. – Т.13, №4(50).Ч.3.–С.185–190.
 60. Селекційно-генетичні аспекти формування продуктивного потенціалу прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський, В.В. Шуплик, О.Г. Дикун, Б.В. Москалюк, Т.В. Колосовська, О.Г. Бушку // Розведення і генетика тварин. – К.: Аграрна наука, 2011.– Вип.45. – С.133-141
 61. Селекционно-генетичние особенности формирования естественной резистентности у коров прикарпатского внутрипородного типа украинской красно–пестрой молочной породы / О.І. Любинський // Сборник научных трудов РУП НПЦНАН Беларуси по животноводсту «Зоотехническая наука Беларуси».–Жодино, 2011. – Т.46.Ч.1. – С.160-163.
 62. Селекционно-генетическая оценка вымени у коров прикарпатского внутрипородного типа украинской красно–пестрой молочной породы / О.І. Любинський, А.Г. Дикун, Р.В. Мазур, О.Г. Бушку // Научные труды: Экологические и селекционные проблемы племенного животноводства.-Брянск, 2012.–Вип.12.–С.25-27.
 63. Генетичний моніторинг ліній буковинської породної групи української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський, В.В. Шуплик, Р.В. Каспров // Збірник наукових праць ПДАТУ. – Кам’янець–Подільський, 2012.–Вип.20. Серія “ТВППТ”.– С.77–80.
 64. Вплив лінійної належності на продуктивні та екстер’єрні особливості корів-первісток західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи/ О.І. Любинський, В.В. Шуплик, Р.В. Каспров// Збірник наукових праць ПДАТУ. –Кам’янець–Подільський, 2012.–Вип.20. Серія “ТВППТ”.– С.318–320.
 65. Селекційно-генетичні особливості формування високопродуктивних стад буковинського заводського типу української червоно-рябої молочної породи/ О.І. Любинський,  Р.В. Каспров, В.В.Шуплик, А.Б. Москалюк, С.В. Шидловська, А.К. Калинка, В.М.   Шевчик // Збірник наукових праць Вінницького НАУ, Серія: сільськогосподарські науки.–2012.–Вип.5(67).–С.129–134.
 66. Молочна продуктивність корів, одержаних від різних бугаїв подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи / О.І. Любинський, Д.В.Богач // Збірник наукових праць ПДАТУ. –Кам’янець–Подільський, 2013.–Вип.21. Серія “ТВППТ”.– С.28–29.
 67. Продуктивні якості корів різних ліній буковинського заводського типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський, А.В.Москалюк // Збірник наукових праць ПДАТУ. –Кам’янець–Подільський, 2013.–Вип.21. Серія “ТВППТ”.– С.193–195./
 68. Генетична оцінка різних ліній буковинського заводського типу української червоно-рябої молочної породи/ О.І. Любинський // Вісник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Природничі науки. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 5. – С.50-55.
 69. Сучасні аспекти екологічної генетики / О.І. Любинський // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів, аспірантів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 12. – у 3-ох томах. – Т.2. – с.98-99.
 70. Сучасні аспекти збереження біорізноманіття в умовах сільськогосподарського виробництва/ О.І. Любинський // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 13 : у 3-х томах. – Т.2. С.9-10.
 71. Селекційно-генетичні особливості удосконалення буковинського заводського типу української червоно-рябої молочної породи/ О.І. Любинський // Науковий вісник національного  університету біоресурсів і природокористування України. Серія « Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».–К.,2014.–Вип.202.–С.118-124.
 72. Генетичний моніторинг генофонду тварин / О.І. Любинський// Вісник Кам’янець-Подільського національного університету: Природничі науки. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський: Видавництво ТОВ «Каліграф», 2014. – Вип. 6.– С.19-22.
 73. Сучасні аспекти біологічної очистки грунтів / О.І. Любинський// Вісник Кам’янець-Подільського національного університету: Природничі науки. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський: Видавництво ТОВ «Каліграф», 2014. – Вип. 6.– С.19-22.
 74. Екологічна освіта в умовах сталого розвитку / О.І. Любинський, Л.Г.Любінська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика», присвяченої 25-річчю географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка .–Тернопіль: СМП «Тайп», 2015.– С.245–247.
 75. Сучасні аспекти збереження генетичного різноманіття тварин/ О.І. Любинський// Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та хіміко-біологічного факультету.–Тернопіль: Видавн. Відділ ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2015.–С.49-51.
 76. Ріст живої маси телиць подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи/ О.І. Любинський, А.В. Димчук// Розведення і генетика тварин.–2015. –№ 49.– С.85-89.
 77. Генетична подібність різних селекційних груп буковинського заводського типу української червоно-рябої молочної породи/ О.І. Любинський // Науковий вісник ЛНУВМ та біотехнологій імені С.З.Гжицького.–Львів, 2015.–Т.17, №3(63).–С.236–241.
 78. Екологічна освіта за сталого розвитку в освітньому процесі ВНЗ/ О.І. Любинський// Збірник наукових та науково-методичних праць « Екологічна освіта: стан, проблеми, перспективи.–Хмельницький: Видавець ФОП Заколодний М.І., 2016.– С.129–132.
 79. Селекційна оцінка високопродуктивних корів буковинського заводського типу української червоно-рябої молочної породи/ О.І. Любинський// Науковий вісник ЛНУВМ та біотехнологій імені С.З.Гжицького: Серія «Сільськогосподарські науки».–Львів, 2016.–Т.18, №2(67).–С.134–137.
 80. Селекционо-генетическая оценка буковинского заводского типа украинской красно-пестрой молочной породы/ А.И. Любинский // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства. Сб.науч.трд.2016.-Вып.19.Ч.1.-С.299-306.
 81. Якість продуктів харчування у сучасному контексті біологічної та генетичної безпеки/ О.І. Любинський //Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів :у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 15. – Т. 1. С.80-81.
 82. Сучасні напрями розвитку екобіотехнології / О.І. Любинський // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія Екологія, 2016. – Вип. 1.- С. 148-161.
 83. Екологічна оцінка технології виробництва цукру на підприємствах хмельницької/ Ю.О.Козьолок, О.І. Любинський // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія Екологія, 2016. –  Вип. 1.- С. 80-88.
 84. Система екологічної освіти у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка/ О.І. Любинський //Збірник наукових та науково-методичних праць « Екологічна освіта: стан, проблеми, перспективи.–Хмельницький: Видавець ФОП Заколодний М.І., 2017.– С.20–23.
 85. Інформаційно-комунікативні технології у освітньому процесі підготовки екологів/ О.І. Любинський  // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічна стратегія майбутнього: досвід і новації» – Умань: Видавець «Сичінський М.М.», 2017. С.111-114.
 86. Підготовка екологів у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка/ О.І Любинський, Л.Г. Любінська, М.Д. Матвєєв// Матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції «Сучасний стан та проблеми екологічної освіти України» – Одеса: ТЕС, 2017. С.93-95.
 87. Участь студентів в обговоренні та імплементації положень бернської конвенції та директиви 92/43 ЄЕС. Мережа NATURA 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні / О.І Любинський, Л.Г. Любінська, М.Д. Матвєєв //Матеріали науково-практичного семінару / Серія: «Conservation Biologyin Ukraine». – Вип. 1. – Київ, 2017. – С.191-192.
 88. Загальні засади формування природоохоронних інтересів студентів природничого факультету КПНУ імені Івана Огієнка під час участі у природоохоронних акціях НПП «Подільські Товтри» / О.І Любинський, І.О.Одукалець, В.А. Колодій // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2017. – Випуск 8. – С. 112-113.
 89. Органічне виробництво на Хмельниччині: стан та перспективи / О.І Любинський // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. 16 : у 3-х томах. – Т.2.- с.11-13.
 90. Моделювання як засіб формування професійної компетентності майбутнього фахівця-еколога/ О.І Любинський, О.М. Семерня // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. 16 : у 3-х томах. – Т.2.- с.14-15.
 91. Органічне виробництва продукції тваринництва/ О.І Любинський// Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія Екологія, 2017. – Вип. 2.- С. -131-147.

ІІІ. Про Любинського О.І.

1.Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку,Хмельницька обл./ ред.рада.вид.: В.Г. Кремень (гол.) [та ін.] редкол.тому: О.М. Завальнюк (гол.) [та ін.].– К.: Знання України, 2010.–447 с.

2.Професор Сірацький Йосип Зенонович: біобібліогр. покажч. / уклад.: В.І. Фасоля, І.В.Рясенко; НААН, Ін-т розведення і генетики тварин, ДНСГБ; наук. ред. М.І. Бащенко. – 2-ге вид., перероб. і доп.– К., 2011.–109 с.: фото. – (Сер. «Біобібліографія вчених-аграіїв України»; кн.38).

3.Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: довідково-бібліографічне видання/ Кам’янець-Подільський національний університеті імені Івана Огієнка; уклад.: І.М. Конет, В.С. Прокопчук.–Кам’янець-Подільський : Видавництво Абетка-Світ, 2013.–512 с.

4.Конет І.М. Любинський Олександр Іванович / Енциклопедія сучасної України //http://esu.com.ua/search_articles.php?id=57383

Прокрутка вгору