Насмінчук Галина Йосипівна

Галина Йосипівна Насмінчук

Галина Йосипівна НасмінчукГалина Йосипівна Насмінчук (Вощинська) народилася 9 листопада 1953 року в смт Чемерівці Хмельницької області в селянській родині. 1971 року закінчила Чемеровецьку  середню школу з золотою медаллю і з першої спроби вступила на омріяний філологічний факультет Чернівецького державного університету за спеціальністю «Українська мова і література».

З літа 1976 року стала працювати науковим співробітником, а дещо пізніше завідувачкою відділу використання документів Хмельницького обласного державного архіву, який на той час розташовувався у Кам’янці-Подільському. З грудня 1980 року Г. Й. Насмінчук – асистент кафедри української літератури Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. У 1989 році успішно захищено кандидатську дисертацію на тему «Морально-філософські пошуки сучасного українського роману і проблема фольклоризму (Р. Федорів, Вал. Шевчук)».  

З лютого 1990 року   працює старшим викладачем кафедри української літератури, а з березня того ж року по лютий 2001 – її завідувачкою. У 1991 році їй присвоєно вчене звання доцента. З січня 2004 по квітень 2016 року обіймала посаду заступника декана факультету української філології та журналістики. У 2013 році рішенням колегії Міністерства освіти і науки України Г. Й. Насмінчук було присвоєно вчене звання професора  кафедри української літератури і компаративістики. З 2012 року входить до складу спеціалізованої вченої ради з присудження кандидатських наукових ступенів з історії і теорії літератури при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

Нагороджена почесними грамотами МОН України, університету, відзнакою «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки в університеті».

НАУКОВІ ПРАЦІ НАСМІНЧУК Г.Й.

І. Окремі видання

Монографії

 1. Крук А.  А. , Насмінчук Г. Й. Типологія концепту долі у романістиці Т. Гарді й українській прозі доби реалізму (І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, І. Франко) [Текст] : [монографія] / А. А. Крук, Г. Й. Насмінчук. – Кам’янець-Подільський : Друкарня Рута, 2014. – 200 с.

 

Навчальні та методичні посібники

 1. Творчі роботи з української літератури у випускному класі / Г.Й. Насмінчук, Н.О. Лаврусевич, С.В. Мороз. – Кам’янець-Подільський : Альтаїр, 1997. – 84 с.
 2. 3. Випускний екзамен – 2000. Українська література. Зразки відповідей до екзаменаційних білетів / Г.Й. Насмінчук, Н.О. Лаврусевич. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2000. – 95 с.
 3. Зарубіжна література. – Кам’янець-Подільський, 2002 / Г.Й. Насмінчук, Л.І. Починок. –105 с.
 4. Еволюція українського історичного роману / Г.Й. Насмінчук. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2007. – 136 с.
 5. Література народів Сходу / Г.Й. Насмінчук. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2012. – 220 с.
 6. Зарубіжна література ранніх епох: Античність, Середньовіччя, Відродження / Г.Й. Насмінчук. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2013. – 212с.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Фольклорні елементи в сучасній українській радянській поезії про Кармалюка // Народний герой Устим Кармалюк (до 200-річчя від дня народження) : тези доповідей наукової конференції / Г.Й. Насмінчук. – Кам’янець-Подільський, 1987. – С. 62-64.
 2.  «Настійна потреба людська – чути під ногами ґрунт, рідну землю» (Урок позакласного читання за романом Р.Федоріва «Кам’яне поле») / Г.Й. Насмінчук // Українська мова і література в школі. – 1989. – № 3. – С. 29-36.
 1. Марко Черемшина / Г.Й. Насмінчук // Дніпрова хвиля. Хрестоматія нововведених творів до шкільних програм / за ред. П.П. Кононенка. – Київ, : Рад. школа , 1989. – С. 539-540.
 2. Василь Чумак / Г.Й. Насмінчук // Дніпрова хвиля. Хрестоматія нововведених творів до шкільних програм / за ред. П.П. Кононенка. – Київ, : Рад. школа , 1989. – С. 587-589.
 3. Василь Еллан-Блакитний / Г.Й. Насмінчук // Дніпрова хвиля. Хрестоматія нововведених творів до шкільних програм / за ред. П.П. Кононенка. – Київ,. : Рад. школа, 1989. – С. 592-594.
 4. Українська демонологія і сучасний роман / Г.Й. Насмінчук // Фольклор у духовному житті українського народу. – Львів, 1991. – С. 101-103.
 5. Ідейно-естетичні шукання в українській радянській літературі 20-х– початку 30-х років / Г.Й. Насмінчук // Українська мова і література в школі. – 1991. – № 4. – С. 22-28.
 6. Повість Б. Лепкого «Крутіж» на уроках позакласного читання в 10 класі / Г.Й. Насмінчук // Використання спадщини повернутих і забутих діячів науки та культури в навчальному процесі педагогічного вузу та школи. – Рівне, 1991. – С.138-139.
 7. Біблійна естетика у творчості Б-І. Антонича / Г.Й. Насмінчук // Духовна і науково-педагогічна діяльність І. І. Огієнка в контексті українського національного відродження : тези доповідей науково-теоретичної конференції (до 110-річчя від дня народження). – Кам’янець-Подільський, 1992. – С. 204-205.
 8. Фольклор як засіб філософського осмислення проблеми пам’яті в трилогії Р. Федоріва «Кам’яне поле», «Жорна», «Ворожба людська» / Г.Й. Насмінчук // Збірник наукових праць викладачів Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. Серія філологічна. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський пед. інститут, 1993. – Вип. 1. – С. 199-206.
 9. Повість Богдана Лепкого «Крутіж» (до уроку позакласного читання) / Г.Й. Насмінчук // Українська мова і література в школі. – 1993. – № 2. – С. 19-21.
 10. До проблеми вивчення світової літератури в школі / Г.Й. Насмінчук // Українська мова і література в школі. – 1993. – № 7. – С. 46-48.
 11. Поема Шота Руставелі «Витязь у тигровій шкурі» / Г.Й. Насмінчук // Дивослово. – 1994. – № 5–6. – С. 42-45.
 12. Роль художнього символу в творах Р. Федоріва / Г.Й. Насмінчук // Збірник наукових праць викладачів Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. Серія філологічна. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський пед. інститут, 1996. – Вип. 2. – С.187-190.
 13. Василь Стус і світова література / Г.Й. Насмінчук // Academia на пошану професора Леоніда Антоновича Коваленка (до 90-річчя від дня народження) : гуманітарно-суспільні дослідження. – Кам’янець-Подільський, 1997. – Книга ІІ. – С. 103-105.
 14. Людська  особистість  у вимірі століть: до проблеми філософії часу у творчості Є. Маланюка / Г.Й. Насмінчук // Соціально-політичні та правові проблеми формування особистості і держави : збірник наукових праць (за матеріалами науково-практичної конференції, м. Хмельницький, 23-24 жовтня 1997р.). – Хмельницький : ТУП, 1998. – С. 109-111.
 1. Два твори – дві авторські концепції (роман І.Нечуя-Левицького «Гетьман Іван Виговський» та драма І.Огієнка «Сповідь гетьмана» / Г.Й. Насмінчук // Духовна і педагогічна діяльність І. І. Огієнка (1882–1972) в контексті українського національного відродження : наукові доповіді Другої всеукраїнської науково-теоретичної конференції [До 115-річчя від дня народження]. – Кам’янець-Подільський – Київ, 1997. – С. 238-239.
 2. Естетика Г. Сковороди у творчості Валерія Шевчука / Г.Й. Насмінчук // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Серія філологічна. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, 1998. – Вип. 2. – С. 179-183.
 3. До проблеми філософії часу в поезії Є. Маланюка / Г.Й. Насмінчук // Євген Маланюк: література, історіософія, культурологія : матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження Євгена Маланюка (14 – 15 травня 1997 р.) – Кіровоград : КДПУ, 1997. – С. 183-186.
 4. «…Сміливі завжди мають щастя» (урок-інсценізація за романом I. Багряного «Тигролови») / Г.Й. Насмінчук, В.О. Бойчук // Дивослово. – 1999. – № 7. – С. 41-44.
 5. Тарас Шевченко і Микола Хвильовий / Г.Й. Насмінчук // Шевченко і Поділля : збірник наукових праць за матеріалами Другої всеукраїнської наукової конференції. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ, 1999. – С. 94-97.
 6. Біблійна естетика у творчості Б. -І. Антонича / Г.Й. Насмінчук // Біблія і культура : збірник наукових статей [відп. ред. А.Є. Нямцу]. – Чернівці : Рута, 2000. – Вип. 1. – С. 83-86.
 7. «Посланіє» Є. Маланюка у типологічному зіставленні з поетичними посланнями Т. Шевченка / Г.Й. Насмінчук // Тарас Шевченко і українська культура ХХІ століття : збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнського симпозіуму. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, 2000. – С. 63-69.
 8. Ідейно-тематичне багатство творчості М. Годованця у зіставленні зі спадщиною Езопа / Г.Й. Насмінчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, 2000. – Вип. 4. – С.149-156.
 9. «Дім на горі» Валерія Шевчука в контексті вітчизняної та інонаціональної мистецької традиції / Г.Й. Насмінчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2001. – Вип. 5. – С. 205-210.
 10. Архетипні структури в романі «Правда і кривда» М. Стельмаха / Г.Й. Насмінчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2002. – Вип. 6. – С. 62-65.
 11. Історіософська концепція роману «Орда» Р. Іваничука та її мистецька реалізація / Г.Й. Насмінчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2003. – Вип. 7. – С. 306-314.
 12. Актуалізація подій біблійного часу в романі Р. Іваничука «Євангеліє від Томи» / Г.Й. Насмінчук // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія історична та філологічна : науковий збірник. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2003. – Вип. 1. – С. 160-166.
 13. Історія недержавної нації в пенталогії Богдана Лепкого «Мазепа» / Г.Й. Насмінчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Філологічні науки. Літературознавство. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2004. – Вип. 8. Т. 2. – С. 73-78.
 14. Актуалізація подій біблійного часу в романі Р. Іваничука «Євангеліє від Томи» / Г.Й. Насмінчук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2004. – № 9. – С. 2-4.
 15. Історіософська концепція роману «Орда» Р. Іваничука та її мистецька реалізація / Г.Й. Насмінчук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2004. – № 7. – С. 55-58.
 16. Жанр треносу в європейсько-українських паралелях / Г.Й. Насмінчук // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія історична та філологічна : науковий збірник. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2005. – Вип. ІІ. – С. 19-22.
 17. Символіка роману «Орда» Р. Іваничука у дзеркалі містерії «Великий льох» Т. Шевченка / Г.Й. Насмінчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2005. – Вип. 9 : За матеріалами міжнародної конференції, присвяченої 190-й річниці з дня народження Т. Г. Шевченка. – С. 103-114.
 18. Західноукраїнський та еміграційний роман у процесі збагачення реалізму української літератури першої половини ХХ ст. / Г.Й. Насмінчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2005. – Вип. 11. – Т. 2. – С. 62-72.
 19. Архетип вогню в поезії Володимира Свідзінського / Г.Й. Насмінчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : ПП Заріцький, 2006. – Вип. 13. – С. 180-184.
 20. «Ми будемо захищати себе – свою віру, і мову, і свій народ…»: проблема віри на сторінках роману «Северин Наливайко» М. Вінграновського крізь призму духовних постулатів Івана Огієнка / Г.Й. Насмінчук // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія історична та філологічна : науковий збірник. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2007. – Вип. ІV. – С. 77-81.
 21. Романна історія на рубежі тисячоліть: філософська візія минулого України у творчості сучасних письменників / Г.Й. Насмінчук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 7. – С. 2-9.
 22. Історія і її міфологічне відлуння в романі Михайла Івасюка «Турнір королівських блазнів» / Г.Й. Насмінчук // Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’янська філологія. – Чернівці : Рута, 2008. – Вип. 394–398.– С. 366-368.
 23.  Історичний роман на рубежі тисячоліть. Філософсько-естетичні засади й історико-літературний процесс / Г.Й. Насмінчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – Вип. 16. –Т. 2. – С. 12-19.
 24. Вклад у подолання стереотипів: Іван Огієнко і сучасне українське літературознавство / Г.Й. Насмінчук // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія історична та філологічна : науковий збірник. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет, 2008. – Вип. V. – С. 401-405.
 25. Гідне пошанування великого імені: Кам’янецькі вчені про Івана Огієнка / Г.Й. Насмінчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, 2008. – Вип. 17. – С. 88-90.
 26. Національна ідентичність – провідний імператив творчості Юрія Клена / Г.Й. Насмінчук // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія історична та філологічна / [редкол.: Є. І. Сохацька (відп. ред.), О. М. Завальнюк (голова) та ін.] – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Вип. VІ. – С.125-130.
 27.  Нація на межі буття і смерті. Екзистенційна проблематика лірики і ліро-епосу Юрія Клена / Г.Й. Насмінчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О. А., 2009. – Вип. 19. – С. 28-31.
 28. Гротескна модель українського життя в романі-антиутопії «Цінь Хуань Гонь» Галини Тарасюк / Г.Й. Насмінчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома 2009. – Вип. 20. – С. 461-463.
 29. Екзистенційний вимір роману Галини Тарасюк «Між пеклом і раєм» / Г.Й. Насмінчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – Вип. 23. – С.158-161.
 30. Біблійний контекст «Євангелія від Томи» Романа Іваничука / Г.Й. Насмінчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2010. – Вип. 24. – С. 155-162 .
 31. Романи «Між пеклом і раєм», «Цінь Хуань Гонь» Галини Тарасюк як вияв експериментального письма (міфологічний аспект) / Г.Й. Насмінчук // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Літературознавство. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 1. – С. 113-124.
 32. Міфопоетичний вимір роману «Дім на горі» Валерія Шевчука: до проблеми цілісності тексту / Г.Й. Насмінчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2011. – Вип. 25. – С. 475-479.
 33. Історичний персонаж як вияв авторської концепції: Василь-Костянтин Острозький на сторінках романів Миколи Вінграновського і Петра Кралюка / Г.Й. Насмінчук // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія історична та філологічна : науковий збірник. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 8. – С. 201-208.
 34. Баладна поетика у структурі міфомислення Валерія Шевчука / Г.Й. Насмінчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – Вип. 27. – С. 236-239.
 35. Українсько-польські взаємини на сторінках роману «Северин Наливайко» Миколи Вінграновського / Г.Й. Насмінчук // Проблеми філології та культури : Україна-Польща : збірник наукових праць українських та польських вчених. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Жешківський університет (Республіка Польща), 2010. – Вип. 1. – С. 113-118.
 36. «Тренос» Мелетія Смотрицького у типологічних паралелях з античними аналогами / Г.Й. Насмінчук // Слов’яни : історія, мова та культура у новій Європі (контактування та своєрідність) : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 15–16 квітня 2011 р. / заг. ред. Ю.О. Шепеля. – Дніпропетровськ : Видавець Біла К.О., 2011. – С. 137-139.
 37. Дискурс самототожності в романі «Хресна проща» Романа Іваничука / Г.Й. Насмінчук // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Філологічні науки : збірник наукових праць. – Хмельницький : ХмЦНП, 2012. – Вип. 5. – С. 117-126.
 38. Міфологізація українського часопростору в експериментальних оманах Галини Тарасюк / Г.Й. Насмінчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. – 2012. – № 12. – С. 96-101.
 39. Роман «Правда і кривда» М. Стельмаха: поетика архетипів / Г.Й. Насмінчук // М. П. Стельмах і сучасність : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Хмельницький національний університет (25-26 травня 2012 р.); головний редактор М. М. Торчинський. – Хмельницький : ХмЦНП, 2012. – С. 91-96.
 40. Дискурс самототожності в романі «Хресна проща» Романа Іваничука / Г.Й. Насмінчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – Вип. 29, ч. 1. – С. 179-183.
 41. Аспекти авторського «я» в романі «Солом’яні дзвони» Броніслава Грищука / Г.Й. Насмінчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – Вип. 31. – С. 303-305.
 42. «Диво» П. Загребельного і «Хресна проща» Романа Іваничука у вимірах екзистенції нації: порівняльно-генетичне зіставлення / Г.Й. Насмінчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – Вип. 30. – С. 214-218.
 43. Історіософські аспекти роману «Манускрипт з вулиці Руської» Р. Іваничука / Г.Й. Насмінчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 33. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – С. 375-379;
 44. Концепт меча і мислі в історичних романах Р. Іваничука / Г.Й. Насмінчук // Наука в інформаційному просторі: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (10 – 11жовтня 2013 р.). У 8 томах. Т. : Наукові дослідження з філології. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 8-11;
 45. Поетичні послання Т. Шевченка і «Посланіє» Є. Маланюка: Ідейно-естетична дзеркальність / Г.Й. Насмінчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 35. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2014. – С. 123-126.
 46. 69. The mythologization of Ukrainian cronotopos in experimental novels by Galina Tarasuk G. Nasminchuk // The First European Conference on Languages, Literature and Linguistics. – Vienna, 2014. – Р. 156-160.
 47. Шевченкові ключі до роману «Орда» Романа Іваничука / Г.Й. Насмінчук // Тарас Шевченко і сьогодення. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Сімферополь: ФОП Куртбедінова Д.А., 2014. – С. 120-124.
 48. «Свій-чужий» в романі «Чорний Ворон» В. Шкляра» / Г.Й. Насмінчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 38. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – С.43-48.
 49. Художній світ роману «Маруся» В. Шкляра / Г.Й. Насмінчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 40. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015. – С.36-39.
 50. Художні образи новелістики Євгенії Кононенко з погляду кзистенцій них проблем життя / Г.Й. Насмінчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 41. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. – С. 39-43.
 51. Інтертекстуальні стратегії роману «Між пеклом і раєм» Галини Тарасюк / Г.Й.Насмінчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 42. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. – С. 25-29.
 52. Наративні стратегії «маленьких романів» Галини Тарасюк / Г.Й. Насмінчук // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали ІІ Всеукраїнськоої наукової конференції. – Дніпро : СПД «Охотнік», 2017. – С. 270-272.

 ІІІ Про Г.Й. Насмінчук

Маркітантов Ю.О. Насмінчук Галина Йосипівна // Кам’янець-Подільський державний університет   в особах. Т.2. Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2005. – С. 329 – 333.

Ярова Н. «Шумовиння кане в Лету, істинне ж – залишиться» : На аванпостах боротьби – жінка // Подолянин. – 8. 11. 2013.

Догори