Навчально-наукова лабораторія педагогіки і психології вищої школи

Навчально-наукова лабораторія педагогіки та психології вищої школи є структурним підрозділом кафедри психології освіти.

Завідувач лабораторії — кандидат психологічних наук, доцент Савицька Ольга Вікторівна.

Метою діяльності навчально-наукової лабораторії педагогіки та психології вищої школи є організація наукових досліджень у галузі психології та педагогіки вищої школи, впровадження їх результатів в навчально-виховний процес вишу, сприяння створенню й апробації нових технологій навчання та виховання майбутніх фахівців, а також підготовка навчальних, навчально-методичних посібників і підручників для вищої школи, здійснення керівництва та сприяння у науковій роботі студентів, аспірантів, координація діяльності соціально-психологічної служби університету.

Основними завданнями навчально-наукової лабораторії кафедри психології  освіти та управління навальним закладом є:

Планування та здійснення теоретико-прикладних досліджень з проблем педагогіки та психології вищої школи.

Сприяння впровадженню результатів наукових досліджень та розробок в освітню практику, створення та апробація нових технологій навчання у виші, підготовка підручників, навчальних та навчально-методичних посібників, методичних розробок та рекомендацій для вищої школи в галузі психолого-педагогічного забезпечення.

Забезпечення психолого-методичного супроводу професійної діяльності науково-педагогічних працівників для розкриття внутрішнього потенціалу особистості, розвитку властивостей та якостей, що сприяють досягненню високого рівня особистісно-професійного розвитку і професіоналізму; здійснення психологічного супроводу діяльності студентів для створення умов повноцінного професійного становлення особистості, надання своєчасної допомоги і підтримки, а за необхідності здійснення корекції професійного розвитку майбутніх фахівців.

Підготовка науково обґрунтованих заходів, спрямованих на підвищення якості підготовки фахівців, ефективності професійної діяльності науково-педагогічних працівників.

Розробка та адаптація психодіагностичних, розвивальних, корекційних методик у галузі педагогіки і психології вищої школи; створення банку психологічного інструментарію з проблем психології і педагогіки вищої школи.

Проведення психологічних тренінгів, майстер-класів, психологічних консультацій для студентів та співробітників університету.