ВОЛОДИМИР КШЕВЕЦЬКИЙ. ВАЛЕРІЙ БРЮСОВ І МИКОЛА ВОРОНИЙ: АРХІТЕКТОНІКА ПОЕТИЧНОГО ТВОРУ

Монографії
ВОЛОДИМИР КШЕВЕЦЬКИЙ. ВАЛЕРІЙ БРЮСОВ І МИКОЛА ВОРОНИЙ: АРХІТЕКТОНІКА ПОЕТИЧНОГО ТВОРУ

ЗМІСТ

 • ВСТУП ……………………………………………………………………………………………………… 3
 • РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
 • АРХІТЕКТОНІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ
 • ВАЛЕРІЯ БРЮСОВА ТА МИКОЛИ ВОРОНОГО……………………………….. 10
 • РОЗДІЛ 2. МЕТРИКО-РИТМІЧНА СТРУКТУРА ПОЕЗІЙ
 • ВАЛЕРІЯ БРЮСОВА ТА МИКОЛИ ВОРОНОГО……………………………….. 31
 • 2.1. Поліметричні композиції …………………………………………………………………. 32
 • 2.2. Монометричні композиції: система та підсистеми метрів ……………… 52
 • 2.2.1. Рівностопові метри ……………………………………………………………………….. 55
 • 2.2.2. Нерівностопові метри ……………………………………………………………………. 69
 • 2.3. Некласичні метри …………………………………………………………………………….. 77
 • РОЗДІЛ 3. СТРОФІЧНИЙ РЕПЕРТУАР ЛІРИКИ ВАЛЕРІЯ БРЮСОВА
 • ТА МИКОЛИ ВОРОНОГО ……………………………………………………………………. 92
 • 3.1. Астрофічний вірш ……………………………………………………………………………. 93
 • 3.2. Типи строфічної композиції. Група однострофічних текстів ……….. 100
 • 3.3. Полістрофічна нерівнострофічна група ………………………………………… 109
 • 3.4. Полістрофічні рівнострофічні моделі В. Брюсова та М. Вороного у
 • функціональному аспекті …………………………………………………………………….. 124
 • 3.5. Тверді архітектонічні форми …………………………………………………………. 143
 • ВИСНОВКИ …………………………………………………………………………………………. 162
 • ЛІТЕРАТУРА ……………………………………………………………………………………….. 167

pdf_file