Маринін І.Г., Олійник В.Ф. Народно-інструментальне мистецтво Південно-Західного Поділля: ансамбль троїстих музик Олексія Беца: Монографія.Маринін І.Г., Олійник В.Ф. Народно-інструментальне мистецтво Південно-Західного Поділля: ансамбль троїстих музик Олексія Беца

Монографії
Маринін І.Г., Олійник В.Ф. Народно-інструментальне мистецтво Південно-Західного Поділля: ансамбль троїстих музик Олексія Беца: Монографія.Маринін І.Г., Олійник В.Ф. Народно-інструментальне мистецтво Південно-Західного Поділля: ансамбль троїстих музик Олексія Беца

ЗМІСТ

 • ПЕРЕДНЄ СЛОВО 5
 • ВСТУП          7
 • РОЗДІЛ І       12
 • ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАРОДНО-ІНСТРУМЕН-ТАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХІ ст     12
 • Основні тенденції розвитку традиційного та академічного ансамблево-оркестрового виконавства в Україні (джерелознавчий аспект) 12
 • Особливості демографічної структури населення Південно- Західного Поділля та їх вплив на формування традиційної музичної культури (кінець XIX – початок XXI ст.)           25
 • РОЗДІЛ ІІ     39
 • НАРОДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНА МУЗИКА ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ ст. ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ   39
 • Історичні витоки становлення та формування народного професіоналізму ансамблю троїстих музик Олексія Беца як предмет наукового дослідження 39
 • Тип, характер побутування ансамблю, класифікація й техніко-иконавська характеристика народних інструментів  52
 • РОЗДІЛ ІІІ     72
 • МИСТЕЦЬКО-ЖАНРОВА СПРЯМОВАНІСТЬ КОМПОЗИТОРСЬКОГО СТИЛЮ ОЛЕКСІЯ БЕЦА (КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ ст.)         72
 • Синкретична єдність жанрових нашарувань у композиторській творчості Олексія Беца    72
 • Основні напрями формування репертуару ансамблю та етно- регіональні мелодико-інтонаційні, гармонічні й ритмічні
 • особливості народно-інструментальної музики Південно-Західного Поділля (на прикладі репертуару ансамблю народної музики
 • Олексія Беца)             91
 • ВИСНОВКИ             113
 • ДОДАТКИ     117
 • БІОГРАФІЧНИЙ ДОВІДНИК УЧАСНИКІВ
 • АНСАМБЛЮ НАРОДНОЇ МУЗИКИ       117
 • БЕЦ ОЛЕКСІЙ ДАВИДОВИМ    117
 • СОХАЦЬКИЙ ЕРОТЕЙ ГРИГОРОВИЧ 120
 • ЯРОПУД ЗИНОВІЙ ПЕТРОВИЧ 125
 • МАРИНІН ІВАН ГРИГОРОВИЧ 131
 • ОЛІЙНИК ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ        137
 • ПОПОВИЧ АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ           140
 • СИТНИК (ПЛЮЩ) ТАМАРА МИКОЛАЇВНА             143
 • ЦВИНТАРНА (НІКІШИНА) ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА 147
 • СЕМБРАТ МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ  148
 • ГЕПЛЮК АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ    153
 • БЕЦ ІВАН ДАВИДОВИЧ  158
 • ТВОРЧІ ДОСЯГНЕННЯ АНСАМБЛЮ ТРОЇСТИХ МУЗИК
 • ОЛЕКСІЯ БЕЦА НА МІЖНАРОДНИХ, ВСЕСОЮЗНИХ
 • ТА ВСЕУКРАЇНСЬКИХ КОНКУРСАХ І ФЕСТИВАЛЯХ  160
 • З ФОТОАЛЬБОМУ УЧАСНИКІВ АНСАМБЛЮ          169
 • П’ЄСИ ДЛЯ АНСАМБЛЮ ТРОЇСТИХ МУЗИК           181
 • Повзунець. Український народний танець          181
 • Весільна полька. Подільський народний танець 184
 • Подільські викрутаси          186
 • Подільська кадриль 192
 • Полька. Український народний танець    198
 • Ой-ра. Подільський народний танець      202
 • Варварка. Подільський народний танець 212
 • Подільська весільна полька. Подільський народний танець … 220
 • Подільські гуляночки. Подільський народний танець   228
 • Подільська танцювальна     239
 • Молдовські наспіви              250
 • Та орав мужик край дороги. Українська народна пісня 258
 • Ой не кличте, мамо, спати  262
 • Ой, Василю, Василечку      268
 • ПОДІЛЬСЬКІ НАРОДНІ ТАНЦІ ДЛЯ БАЯНА 273
 • Полька-подолянка     273
 • Подоляночка 274
 • Дев’ятка         277
 • Клин   281
 • Кривуляк       284
 • Ковалі             287
 • Полька-кам’янчанка 289
 • Сільська полька        291
 • Ювківська кадриль  293
 • Віз       295
 • Копіруш         298
 • Зав’ю вінки   299
 • Подільська танцювальна     300
 • ПОКАЖЧИК ІМЕН 302
 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 309

pdf_file