МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. СЕРІЯ: ТЕХНІЧНІ НАУКИ. ВИПУСК 2

Збірники наукових праць, Математичне та комп'ютерне моделювання
МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. СЕРІЯ: ТЕХНІЧНІ НАУКИ. ВИПУСК 2

pdf_file Васильев А. В.
Метод численно-аналитического решения линейных дифферен­циальных уравнений с яроизводными нецелого порядка по Капуто и с переменными коэффициентами
ст. 3-14
pdf_file Верлань А. Ф., Горошко И. О., Худаяров Б. А.
Компьютерное моделирование флаттера вязкоупругих пластин в сверхзвуковом потоке газа
ст. 15-23
pdf_file Верлань Д. А.
Ітераційні алгоритми апроксимації функцій двох змінних
ст. 24-32
pdf_file Velev D. G.
Merging SOA and Cloud Computing in Enterprise IT Infrastructure
ст. 33-39
pdf_file Гвоздева И. М.
Моделирование влияния рефракции на формирование акустических изображений в слоисто-неоднородных средах
ст. 40-47
pdf_file Громик А. П.
Математичне моделювання стаціонарного теплопереносу в процесах випікання тонких плоских тістових заготовок
ст. 48-58
pdf_file Іванюк В. А.
Моделювання процесу занурення буксируваних підводних об’єктів шляхом ланцюгово-дробової апроксимації передатних функцій
ст. 59-68
pdf_file Конет І. М.
Математичне моделювання стаціонарних процесів теплопровідності в напівобмежених кусково-однорідних просторових середовищах
ст. 68-80
pdf_file Ленюк М. П.
Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора (Конторовича-Лєбєдєва)-Ейлера-Фур’є на полярній осі r ? R0 > 0
ст. 81-94
pdf_file Митько Л. О., Положаєнко С. А., Сєрбов М. Г.
Моделювання процесу хвилеутворення при донних зрушеннях в мілководих акваторіях
ст. 95-104
pdf_file Мочурад Л. І., Остудін Б. А.
Запровадження ефективної методики до числового розв’язування одного класу краєвих задач теорії потенціалу
ст. 105-118
pdf_file Наконечная О. А.
Аналитические основы обработки сигналов с учетом информационной избыточности
ст. 119-128
pdf_file Нечипоренко О. В., Верлань А. А., Фуртат Ю. О.
Семантична інформація та лінгвістичні змінні в інформаційних технологія
ст. 128-136
pdf_file Палагин В. В.
Асимптотически нормальный критерий качества типа Неймана-Пирсона для проверки сложных статистических гипотез
ст. 137-142
pdf_file Протасов С. Ю., Корнеев А. М.
Способ определения воздействий на многомассовую систему, эквивалентных влиянию начальных условий
ст. 143-154
pdf_file Федорчук В. А., Дячук О. А.
Еквівалентування математичних моделей динамічних систем
ст. 155-164
pdf_file Шараєвський Г. І., Шаповалова С. І.
Модель автоматичної адаптації діагностичної нейромережевої структури до розпізнавання випадкових об’єктів за умов апріорної невизначеності множини класів
ст. 165-173