МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. СЕРІЯ: Технічні науки. ВИПУСК 3

Збірники наукових праць, Математичне та комп'ютерне моделювання
МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. СЕРІЯ: Технічні науки. ВИПУСК 3

pdf_file Бомба А. Я., Ярощак С. В.
Один метод математичного моделювання процесів витіснення
ст. 3-11
pdf_file Васильев А. В.
Решение прямой и обратной задач для линейных дифференциальных уравнений смешаного порядка на основе S-преобразования
ст. 14-19
pdf_file Velev D. G., Zlateva P. V.
Principles of cloud computing capacity planning
ст. 20-26
pdf_file Верлань А. А.
Об одном подходе к расчету переходных процессов в сложных полупроводниковых и сверхпроводниковых вентильных преобразователях
ст. 26-36
pdf_file Верлань А. Ф., Сопель М. Ф., Фуртат Ю. О.
Особенности оперативного тестирования на рабочем месте операторов систем поддержки принятия решений (СППР)
ст. 37-45
pdf_file Гаращенко Ф. Г., Бойко Т. М.
Математичне моделювання діяльності фінансово-промислових груп з допомогою систем диференціальних рівнянь що розвиваються
ст. 46-52
pdf_file Глибовец Н. Н., Шыпович Л. О.
Становление технологии Web 3.0
ст. 52-63
pdf_file Громик А. П.
Математичне моделювання нестаціонарного теплопереносу в тонкій пластині у вигляді кільчастого сектора
ст. 64-77
pdf_file Карпенко В. М., Федорчук В. А.
Побудова структурних апроксимацій моделей розподілених ланок електромеханічних систем на прикладі бурильної колони бурової установки
ст. 78-95
pdf_file Ковальчук В. П., Матяш Т. В.
Імітаційно-ігровий метод сценарного моделювання в системах природокористування за умов невизначеності і ризику
ст. 96-102
pdf_file Конет І. М., Ленюк М. П.
Скінченні гібридні інтегральні перетворення типу (Конторовича-Лєбєдєва) — Бесселя — Фур’є та їх застосування
ст. 103-118
pdf_file Корнеев А. М., Протасов С. Ю., Худаяров Б. А.
Численное моделирование колебаний вязкоупругих трехслойных пластин при сверхзвуковом обтекании
ст. 119-124
pdf_file Межуев В. И.
Использование метамодели для построения моделей взаимодействий задач в операционной системе реального времени
ст. 125-137
pdf_file Мелащенко А. О., Перевозчикова О. Л.
Роль комплектов подписей в квалифицированной инфраструктуре открытых ключей
ст. 138-154
pdf_file Мороз В. І., Оксентюк В. М., Снітков І. Ф.
Реалізація операції диференціювання у мікроконтролерах
ст. 154-159
pdf_file Назарага І. М.
Поведінкова модель та модель портфеля активів визначення обмінного курсу в умовах економіки України
ст. 160-168
pdf_file Орлов В. В., Галанин В. В.
Моделирование системы пространственной мультипликативной обработки многочастотных сигналов
ст. 168-176
pdf_file Подолець Р. З., Дячук О. А.
Інформаційно-аналітична система для стратегічного планування в ПЕК і формування прогнозного енергетичного балансу на базі економіко-математичної моделі “TIMES-Україна”
ст. 177-186
pdf_file Філатов М. С., Ханенко Р. В.
Чисельне моделювання очищення грунтового середовища від радіонуклідів із використанням фільтрів-вловлювачів модифікованим методом розкладу диференціального оператора в ряд Тейлора
ст. 187-194
pdf_file Шараевський Г. И.
Алгоритм формирования карт самоорганизации распознающей нейросетевой структуры в условиях априорных ограничений
ст. 195-200
pdf_file Швець О. Ю., Сіренко В. О.
Різноманітність динамічних режимів неідеальних гідродинамічних систем при обмеженому збудженні
ст. 200-212
pdf_file Щирба О. В.
Моделювання дифузійних процесів та його реалізація методом внутрішньої точки
ст. 213-222