МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. СЕРІЯ: ТЕХНІЧНІ НАУКИ. ВИПУСК 4

Збірники наукових праць, Математичне та комп'ютерне моделювання
МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. СЕРІЯ: ТЕХНІЧНІ НАУКИ. ВИПУСК 4

pdf_file Бабій Н. В., Петрик М. Р.
Математичне моделювання масопереносу зі змінними коефіцієнтами дифузії для неоднорідних обмежених магнітних середовищ
ст. 3-18
pdf_file Барабан К. М.
Реалізація технології побудови просторової моделі обличчя людини по фотографічним зображенням
ст. 18-32
pdf_file Бейко І. В.
Узагальнені крайові задачі і узагальнені розв’язки оптимізаційних задач у функціональних просторах
ст. 32-42
pdf_file Білогай Ю. В., Дунаєва Т. А.
Формування оптимального товарного портфелю підприємства на основі теорії обмежень систем
ст. 42-47
pdf_file Верлань А. Ф., Положаєнко С. А.
Комп’ютерні засоби реалізації імітаційного дослідження аномальних дифузійних процесів
ст. 47-56
pdf_file Верлань А. А., Смаковский Д. С., Михайлова И. Ю.
Численное решение двумерного уравнения теплопроводности с использованием технологии OpenMP
ст. 56-64
pdf_file Верлань Д. А.
Алгоритми реалізації методу вироджених ядер при розв’язанні інтегральних рівнянь Вольтерри
ст. 64-70
pdf_file Власюк А. П., Степанченко О. М.
Чисельне моделювання однієї задачі розчинення сольового включення
ст. 70-85
pdf_file Громик А. П.
Математичне моделювання стаціонарного теплопереносу в процесах в процесах випікання тонких плоских циліндричних тістових заготовок
ст. 85-97
pdf_file Дроботя А. І., Кулик С. І., Литвин О. O.
Cтворення стегофайлу на зображенні-контейнері з використанням вейвлетів
ст. 97-104
pdf_file Іванюк В. А., Корнєєв О. М.
Розв’язування інтегральних рівнянь типу згортки за допомогою інтегральних перетворень
ст. 104-111
pdf_file Каленчук-Порханова А. О., Вакал Л. П.
Застосування найкращої чебишовської апроксимації для моделювання деяких фізичних процесів
ст. 111-119
pdf_file Конет І. М., Ленюк М. П.
Моделювання дифузійних процесів в неоднорідних середовищах з м’якими межами методом гібридного диференціального оператора Лежандра-Фур’є-Лежандра на полярній осі r ³ R0 > 0
ст. 119-136
pdf_file Кудин А. М.
Математическая модель стеганографической системы на базе общей теории оптимальных алгоритмов
ст. 136-144
pdf_file Митько Л. А.
Итерационные алгоритмы конечноэлементного метода сопряженных градиентов
ст. 144-156
pdf_file Мосенцова Л. В.
Численная реализация в системе MatLab квадратурных алгоритмов решения интегральных уравнений Вольтерра II рода в форме Гаммерштейна
ст. 156-162
pdf_file Остапчук О. П.
Чисельне моделювання процесу очищення горизонтального шару ґрунту від радіонуклідів при їх вертикальній міграції
ст. 162-173
pdf_file Протасов С. Ю.
Интегральный метод моделирования динамических систем с переменными параметрами
ст. 173-180
pdf_file Слупко О. М., Савула Я. Г., Мандзак Т. І., Дяконюк Л. М.
Комп’ютерне моделювання процесу напірної фільтрації у пористому середовищі з включеннями
ст. 180-187
pdf_file Сопель М. Ф.
Анализ и оптимизация межповерочных интервалов средств измерения статистическим методом
ст. 187-193
pdf_file Федорчук В. А.
Аналіз стійкості керованих електромеханічних систем за їх інтегральними моделями
ст. 193-204
pdf_file Федорчук Н. А.
Математичне моделювання одновимірної задачі напружено-деформованого стану ґрунтового масиву при фільтрації сольових розчинів в неізотермічних умовах та наявності рівня ґрунтових вод
ст. 204-216
pdf_file Філатова І. А.
Математичне моделювання напружено-деформованого стану багатошарового ґрунтового масиву в умовах масопереносу та наявності рівня ґрунтових вод
ст. 216-227
pdf_file Цвєткова Т. П.
Математичне моделювання масопереносу з врахуванням осмосу на вологоперенос в одновимірному випадку
ст. 227-234
pdf_file Шевчук Б. М., Задірака В. К., Бовсунівський В. І.
Дослідження методів і алгоритмів стиснення та відновлення відеосигналів для побудови інтелектуальних мережевих відеосенсорів
ст. 234-246
pdf_file Щербак Т. Л.
Задачі математичного моделювання та статистичної обробки циклічних процесів електроспоживання
ст. 246-261
pdf_file Щербовських С. В.
Розрахунок інтенсивності потоку відмов дубльованої системи з паралельним резервуванням
ст. 261-269