МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. СЕРІЯ: ТЕХНІЧНІ НАУКИ. ВИПУСК 6

Збірники наукових праць, Математичне та комп'ютерне моделювання
МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. СЕРІЯ: ТЕХНІЧНІ НАУКИ. ВИПУСК 6

pdf_file Богаенко В. А., Кудин В. И.
Анализ схем метода базисных матриц применительно к недоопределённым системам
ст. 3-11
pdf_file Бомба А. Я., Сінчук А. М., Ярощак С. В.
Комплексне дослідження поведінки системи «свердловини-тріщини» при витісненні однієї рідини іншою у горизонтальному пласті
ст. 11-26
pdf_file Верлань А. Ф., Митько Л. О., Дячук О. А., Федорчук В. А.
Методи та засоби модельної підтримки випробувальних стендів силових установок
ст. 26-40
pdf_file Власюк А. П., Багнюк О. М.
Ідентифікація місцеположення джерела забруднення в стаціонарній одновимірній задачі масоперенесення
ст. 40-49
pdf_file Горошко И. О., Протасов С. Ю., Ситник А. А.
Формирование непараметрических интегральных динамических моделей датчиков в системах измерения испытательного оборудования
ст. 49-58
pdf_file Гоц Н. Є.
Критерії формування спектральних каналів для реалізації багатоканальних методів термометрії випромінення
ст. 58-67
pdf_file Григорова Т. А., Ляшенко В. П.
Моделювання процесів високотемпературної дифузії під час спікання порошкових матеріалів
ст. 67-73
pdf_file Гук В. И., Наконечная О. А.
Алгоритмы численного определения временных характеристик сигналов акустической эмиссии
ст. 73-88
pdf_file Іванюк В. А.
Ланцюгово-дробовий метод розв’язування лінійних інтегральних рівнянь Вольтерри ІІ роду
ст. 88-97
pdf_file Кір’янов В. М., Фільо І. Є.
Математичне моделювання взаємодії в системі «викладач — комп’ютер — студент» на основі нечіткого логічного висновку
ст. 97-106
pdf_file Коваленко О. Є.
Застосування модальної логіки при прийнятті рішень на моделях знань
ст. 106-113
pdf_file Конет І. М., Ленюк М. П.
Моделювання дифузійних процесів в неоднорідних середовищах з м’якими межами методом гібридного диференціального оператора Лежандра — Фур’є — Бесселя на сегменті полярної осі
ст. 113-125
pdf_file Коновал В. С., Мороз В. І.
Підвищення ефективності моделювання електроенергетичних систем на основі Z-перетворення
ст. 125-131
pdf_file Марценюк В. П., Андрущак І. Є., Багрій-Заяць О. А.
Умови асимптотичної стійкості в моделях росту патологічних утворень на основі динаміки Ріхарда
ст. 131-143
pdf_file Мічута О. Р.
Математичне моделювання впливу багатокомпонентних хімічних розчинів та неізотермічних умов на процеси консолідації ґрунтів в двовимірному випадку
ст. 143-153
pdf_file Носик Т. А.
О применении методов идентификации в задачах технической диагностики
ст. 154-159
pdf_file Паранчук Р. Я., Паранчук Я. С.
Багаторівнева система багатокритеріального інтелектуального керування режимами та стабілізації координат електричного режиму дугової сталеплавильної печі
ст. 159-170
pdf_file Пастушенко В. Й., Стеценко А. М.
Прогнозування вологості ненасиченої зони ґрунту на основі neo-fuzzy мережі
ст. 170-176
pdf_file Романюк В. В., Ковальчук С. С.
Видалення невизначеності в рамках наближення імовірнісного розподілу по абразивно-дифузійній моделі оцінки зносу по найбільш обереженому характеру розподілу
ст. 176-181
pdf_file Сопель М. Ф.
Анализ топологических структур компьютерных сетей систем мониторинга в энергетике с учётом формирования средств защиты информации
ст. 181-197
pdf_file Тихоход В. А.
Реализация интегральных динамических моделей с помощью квадратурных формул открытого типа
ст. 197-207
pdf_file Толстых В. К.
Управляемость пространственно-распределенных систем
ст. 207-214
pdf_file Устун О., Йілмаз М., Алі-Заде П., Федорчук В.
Пошук адаптивних методів імунізації з високим рівнем шуму, заяву про нафтової промисловості енергетичних комплексів модель управління телеметрією
ст. 214-228
pdf_file Фриз М. Є.
Властивості умовних лінійних процесів та їх застосування в прикладних задачах математичного моделювання стохастичних сигналів
ст. 228-238
pdf_file Фуртат Ю. О.
Использование персонализированного тьютора для учета индивидуальных особенностей обучаемого в интеллектуальных системах обучения
ст. 238-242
pdf_file Шаповалова С. И., Форсюк А. А.
Моделирование поведения жидкостей методом SPH на базе видеоадаптеров
ст. 242-251