Міжнародна співпраця Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: досвід, перспективи

Книги
Міжнародна співпраця Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: досвід, перспективи

ЗМІСТ

 • Вступ …………………………………………………….…………….. 3
 • Питання, які розглядалися на засіданнях вченої ради та ректорату
 • університету протягом 2007-2011 рр. ………….……………………. 4
 • Правова база міжнародної співпраці…………………………………. 5
 • Болонський процес ………………………………….…………………. 6
 • Міжнародний лекторій ………………………………………………. 7
 • Міжнародне визнання університету ……………………………………….. 10
 • Напрями міжнародного співробітництва …………………………….. 13
 • Структура управління міжнародною співпрацею ………………….. 14
 • Співробітництво з міжнародними освітніми організаціями….…….. 15
 • Проекти та гранти ………………………………………..……………. 18
 • Центр американо-британських студій ………………………….……. 19
 • Центр європейського інформації ………………………….…………. 20
 • Кабінет полоністики ……………………………………..……..…….. 21
 • Школа відкритого розуму ………………………………..……..…… 22
 • Міжнародна орнітологічна школа-семінар «Раритетна
 • орнітофауна» ………………………………………………………….. 26
 • Динаміка зарубіжних відряджень …………………..………………… 27
 • Динаміка закордонного мовного стажування
 • студентів……………………………………………………….……… 28
 • Відвідування іноземцями університету …………………………….. 29
 • Видавнича справа …………………………………….…………..….. 32
 • Участь науково-педагогічних працівників у зарубіжних
 • конференціях, з’їздах ………………………………………….……… 34
 • Перелік міжнародних наукових конференцій за 2007-2011 рр.……. 35

pdf_file