Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету К-ПНУ імені Івана Огієнка

Збірники наукових праць, Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету К-ПНУ імені Івана Огієнка

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ №14661-3632ПР від 01.12.2008 р.
Відповідальний редактор – С. А. Копилов, доктор історичних наук, профессор
Відповідальний секретар – В. В. Газін, кандидат історичних наук, доцент
Адреса редакції: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,
вул. Огієнка, 61,
м. Кам’янець-Подільський, 32300