Педагогічна освіта: теорія і практика

Збірники наукових праць, Педагогічна освіта: теорія і практика
Педагогічна освіта: теорія і практика

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія KB № 15071-3643Р 24.04.2009р.
Головний редактор: Каньоса П.С., кандидат філологічних наук, професор
Заступник головного редактора: Попова Л.Б., кандидат педагогічних наук, доцент
Відповідальний секретар: Печенюк М.А., кандидат педагогічних наук, професор
Адреса редакції: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, вул. Огієнка, 61, м. Кам’янець-Подільський, 32300