Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини

Збірники наукових праць, Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини
Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 16429-490/р від 13.03.2010 р.
Відповідальний редактор: Атаманчук П. С., дійсний член АН ВО України, доктор педагогічних наук
Заступник відповідального редактора: Миронова С. П. , доктор педагогічних наук, професор
Відповідальні секретарі: Зубаль М. В., заступник декана з наукової роботи та інформатизації навчального процесу, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент
Адреса редакції: кафедра методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі,
фізико-математичний факультет,
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,
вул. Уральська, 1,
м. Кам’янець-Подільський, 32300