Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імен Івана Огієнка: Філологічні науки

Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імен Івана Огієнка: Філологічні науки, Вісники
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імен Івана Огієнка: Філологічні науки

Рік заснування: 2008
Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 14706-3677ПР від 12.12.2008 р.
Мова видання: українська
Засновник: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Відповідальний редактор: Кеба О.В., доктор філологічних наук, професор
Відповідальний секретар: ШуликП.Л., кандидат філологічних наук, професор
Адреса редакції: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
вул. Огієнка, 61,
Кам’янець-Подільський, Україна, 32300