Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Психологічні науки

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Психологічні науки, Вісники
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Психологічні науки

Рік заснування: 2008
Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ ғ14578-3549 ПР від 11.11.2008 р.
Мова видання: українська
Засновник: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Відповідальний редактор: Радчук Г. К., доктор психологічних наук, професор
Заступник відповідального редактора: Дуткевич Т. В., кандидат психологічних наук, доцент
Відповідальний секретар: Савицька О. В., кандидат психологічних наук, доцент
Адреса редакції: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
вул. Огієнка, 61,
Кам’янець-Подільський, Україна, 32300