Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів. Факультет фізичної культури

Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Факультет фізичної культури, Збірники наукових праць
Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів. Факультет фізичної культури

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 14669-3640 ПР від 01.12.2008 р.
Відповідальний редактор – М. С. Солопчук, кандидат педагогічних наук, професор
Заступник відповідального ре дактора – А. І. Шинкарюк, доктор психологічних наук, професор
Відповідальний секретар – М. В. Зубаль, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, заступник декана з наукової роботи та інформати зації освітнього процесу
У збірнику вміщено кращі доповіді та наукові повідомлення студентів та магістрантів факультету фізичної культури, виголошені на звітній науковій конференції за підсумками нау ково-дослідної роботи у 2011-2012 навчальному році.
Адреса редакції: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,
вул. Огієнка, 61,
м. Кам’янець-Подільський, 32300