Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів. Фізико-математичні науки

Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки
Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів. Фізико-математичні науки

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 14705- 3676 ПР від 12.12.2008 р.
Відповідальний редактор – В.В.Мендерецький, доктор педагогічних наук, професор кафедри методики викладання фізики і дисциплін техно-логічної освітньої галузі, заступник декана факультету з наукової роботи та інформатизації навчального процесу.
Адреса редакції: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,
вул. Огієнка, 61,
м. Кам’янець-Подільський, 32300