Навчально-науковий центр Соціально-політичних досліджень

Керівник: Маркітантов Вадим Юрійович, кандидат політичних наук, доцент.

Учасники: Маркітантов В.Ю., Кобильник В.В., Білецька Т.В., Віннічук О.В., Глушковецький А.Л.

Головними напрямками роботи Центру є:

–        координація робіт, що проводяться в галузі соціальних досліджень в підрозділах і загалом в університеті;

–        створення на основі виконання університетських і регіональних дослідницьких проектів банку соціологічних даних з метою забезпечення адміністрації та викладацького корпусу університету, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, засобів масової інформації, інших користувачів науково-обґрунтованими даними та рекомендаціями;

–        забезпечення належних умов для організації студентських дослідницьких проектів, навчальних та виробничих практик, їх зв’язку з навчально-виховним процесом в університеті;

–        участь у розробці та здійсненні стратегії розвитку університету, вивчення тенденцій регіональних та соціетальних змін у галузі освіти;

–        науково-методичне та консультаційне забезпечення з питань організації та проведення конкретно-соціологічних та політологічних досліджень в університеті та регіоні.

Соціологічний центр як навчально-науковий підрозділ університету функціонує на громадських засадах з 2000 р. Створений за ініціативи доцента Городецького О.О. на базах громадської фундації «Центр громадських ініціатив» як дослідницька лабораторія, дещо згодом, після формування кафедри політології і соціології – як науково-дослідницька лабораторія при кафедрі. Із конкретних науково-дослідних проектів можна відмітити: «Виборчі права громадян: досвід і реалії» (2002 р.), «Науково-освітнє та організаційно-правове забезпечення фермерських господарств» та ін. У 2007 р. відбулася реорганізація у Центр соціально-політичних досліджень, який очолив доцент Рибщун О.В. На базі центру регулярно реалізуються локальні дослідницькі проекти – систематичні вивчення електоральних настроїв жителів Кам’янця-Подільського, моніторинг навчально-виховного процесу та форм студентського дозвілля й т.п. Центр використовується як база для студентських навчальних практик, насамперед інформаційно-аналітичної практики.

На базі центру проводилися: тренінг «Сталий місцевий розвиток в контексті досягнення Україною цілей сталого розвитку» (9-10.11.2017 р.), Кам’янець-Подільський; опитування кам’янчан в рамках молодіжної інформаційно-просвітницької акції «День Соборності на Соборній» (28-29.01.2018 р.); фокус-групове дослідження Центру Разумкова «Житлово-комунальна сфера: проблеми і шляхи вирішення» (18.03.2018 р.); дослідницький проект Кам’янець-Подільської міської ради «Громада, дружня до дітей та молоді» (травень 2018 р.); анкетування студентів-першокурсників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (червень 2018 р.).

Окремі новітні публікації учасників центру:

Рибщун О.В. Російська великодержавна ідентичність і її політичні наслідки в глобальному масштабі, пострадянському регіоні та Європі // Європа: виклики для України: збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу із міжнародною участю (до 100-річчя від заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка) / [редкол. С.А. Копилов (голова, наук. ред.), С.Г. Вонсович та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. С. 83-86.

Рибщун О.В. Економіка спільної участі: майбутнє, яке вже поряд // SD DIGEST [Електронний ресурс]. 28 серпня 2017 р. // https://sdplatform.org.ua/blogs/147/ekonomika-spilnoi-ucasti-maibutne-ake-vze-porad.

Віннічук О. В. Особливості трансформації політичних цінностей українського суспільства у постреволюційний період // Вісник ДНУ. Серія Філософія. Соціологія. Політологія: Зб. наук. праць. Дніпропетровськ: «Інновація», 2015. № 1. С. 33-40.

Віннічук О. В. Політична гра як складова української політики // Політологічні студії. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. С. 33-42.

Віннічук О. В. Особливості сприйняття інтернет-реклами електора-том (американський досвід та Україна) : безпековий аспект Безпека в сучасному світі. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 27-28 вересня 2019 р., м. Дніпро. / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. Дніпро: СПД «Охотник», 2019.  С. 19-20.

Маркітантов В. Місце провідної верстви у спадщині Дмитра Донцова // Гуманітарні візії. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. №1. С. 27-31.

Маркітантов В. Ю. Політичних тероризм: характер і прояви в сучасній Україні // Політологічні студії. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. С. 57-68.

Кобильник В.В. Особливості субнаціонального компаративного дослідження сучасних демократичних процесів // Гуманітарні студії : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. К., 2015. Вип. 25.

Білецька Т. Теоретичні аспекти аналізу соціальних конфліктів в умовах глобалізаційних перетворень // Вісник ОНУ. Серія “Соціологія і політичні науки”, Том.19. вип.1 (20). Одеса : Астропринт, 2014. С. 47 -54.

Білецька Т. В. Індивідуалізоване суспільство: свобода vs пастка // Політологічні студії. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. С. 192-202.

Догори