Україна наприкінці XIX ст. – у 30-х рр. XX ст.

 Наукову школу

засновано у 1999 році

  Керівник:

доктор історичних наук, професор, академік АН ВО України, заслужений працівник освіти України

ЗАВАЛЬНЮК

ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Напрями наукової діяльності:

 • Україна між Сходом і Заходом;
 • проблеми національного відродження;
 • Україна в умовах тоталітаризму;
 • державно-політичний розвиток України;
 • демографічні, етносоціальні процеси;
 • збройна боротьба за українську державність у 1919-1921 рр.;
 • охорона здоров’я і соціальна політика держави;
 • соціально-економічна сфера;
 • культура, освіта, наука, церква.

Основні досягнення:

Учасниками наукової школи опубліковано понад 900 монографій, статей і навчальних посібників.

Учасники школи, які здобули наукові ступені докторів, кандидатів наук:

О.М. Завальнюк, В.С. Лозовий, В.Г. Байдич, В.Р. Адамський, М.П. Олійник, С.В. Олійник, Ю.В. Олійник, Ю.В. Телячий, О.М. Федьков,П.П. ГайНижник, С.В. Трубчанінов, А.А. Заво­довський, О.Б. Комарніцький, Г.В. Поташнікова, В.Б. Сте­цюк, А.І. Машталір, В.В. Галатир.

Основні праці представників наукової школи:

 1. Завальнюк О.М., Олійник С.В. Українська Галицька армія на Поділлі (липень 1919-травень 1920 рр.): монографія. Кам’янець-Подільський: ПП ,,Медобори-2006’’, 2013. 292 с.: іл.
 2. Листування Івана Огієнка (1909-1921) / упоряд., авт. передм. В.Р.Адамський. Кам’янець-Подільський: ПП ,,Медобори-2006’’, 2014. 687 с.
 3. Завальнюк О.М., Поташнікова Г.В. Митна справа на Правобережній Україні (60-ті рр. ХІХ ст. – 1914 р.). Хмельницький: ФОП Крисюк, 2014. 448 с.
 4. Байдич В.Г. В боротьбі за віру: римо-католицька церква в Україні (середина 1940-х – перша половина 1960-х рр.). Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2014. 423 с.: іл.
 5. Телячий Ю.В. Літературно-мистецька інтелігенція в українському національному відродженні (1917-1921 рр.): монографія. Тернопіль: ТзОВ ,,Тернограф’’, 2014. 600 с.
 6. Олійник М.П. Трансформаційні процеси на Поділлі в добу непу (1921-1928 рр.): монографія. Хмельницький: ,,Поліграфіст-2’’, 2015. 480 с.
 7. Лозовий В.С. та ін. Донбас і Крим: ціна повернення. Київ: НІСД, 2015. 474 с.
 8. Галатир В.В., Лозовий В.С. Місцеві органи державної влади гетьманату в Правобережній Україні (квітень-грудень 1918 р.): монографія. Хмельницький: ФОМ Мельник А.А., 2015. 380 с.
 9. Завальнюк О.М. Подільські науковці й освітяни: звершення в ім’я незалежної України. Персональний вимір. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. 576 с.
 10. Машталір А.І., Лозовий В.С. Політична інструмен­та­лізація постаті та творчості Тараса Шевченка у Наддніпрянській Україні (1917-1920 рр.): монографія. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. 296 с.
 11. Комарніцький О.Б. Студенти-педагоги у модернізації вищої освіти радянської України у 1920-1930-х рр.: монографія. Кам’янець-Подільський: ТОВ ,,Друкарня Рута’’, 2017. 984 с.
 12. Байдич В.Г., Завальнюк О.М., Комарніцький О.Б. Архівна справа на Хмельниччині: історія та сучасність. Вінниця: ТОВ ,,Ніланд-ЛТД’’, 2017. 392 с.
 13. Федьков О.М. Українська соціал-демократична спілка на початку ХХ ст.: у пошуках ідейно-політичної ідентичності: монографія. Кам’янець-Подільський: ТОВ ,,Друкарня Рута’’, 2017. 600 с.
 14. Завальнюк О.М., Олійник С.В. Поділля та Південно-Східна Волинь за Центральної Ради: навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: ПП ,,Медобори-2006’’, 2017. 130 с.
 15. Завальнюк О.М. Подільська інтелігенція у реформуванні загальноосвітньої школи в добу Української революції (1917-1920 рр.): Історичний нарис. Кам’янець-Подільський: ПП ,,Медобори-2006’’, 2017. 62 с.
Догори