Всеукраїнські конференції

План

всеукраїнських конференцій Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

на 2018 рік

 

ТЕМА

КОНФЕРЕНЦІЇ

ТЕРМІН

ПРОВЕДЕННЯ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ПРОВЕДЕННЯ
1. IX Всеукраїнська з міжна­родною участю християнська науково-практична конферен­ція «Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації»

 

26-27 січня

2018 р.

Білик Роман Миколайович.

Адреса: м. Кам’янець-Подільський, вул. І.Огієнка, 61, 32300.

Тел.: (03849) 3-88-43

e-mail:    nauk_doc_sektor@kpnu.edu.ua

2. Круглий стіл на тему «Формування національно-культурної ідентичності особистості у викликах часу» та майстер-клас на тему «Виховання національно-культурної ідентичності в сучасних умовах. «Я українець» 12-13 березня 2018 р. Кучинська Ірина Олексіївна.

Адреса: м. Кам’янець-Подільський, вул. І.Огієнка, 61, 32300.

Тел.: (097) 262-57-37

(03849) 3-88-43

e-mail:  nauk_doc_sektor@kpnu.edu.ua

3. ІV Всеукраїнська студентська науко­ва конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної освіти та науки України». 15 березня
2018 р.
Юрчишин Юрій Володимирович.

Адреса: м. Кам’янець-Подільський, вул. Огієнка, 61,

Тел.: (038) 493-88-43.

e-mail:  nauk_doc_sektor@kpnu.edu.ua

4. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція моло­дих вчених «Сучасні тенденції у розвитку науки та освіти».

 

22 березня
2018 р.
Юрчишин Юрій Володимирович.

Адреса: м. Кам’янець-Подільський, вул. Огієнка, 61,

Тел.: (038) 493-88-43.

e-mail:  nauk_doc_sektor@kpnu.edu.ua

5. Всеукраїнська Інтернет-конференція «Актуальні проблеми соціальної роботи: досвід і перспективи» 27 березня
2018 р.
Дідик Наталія Михайлівна.

Адреса: м. Кам’янець-Подільський, вул. І.Огієнка, 61, 32300.

Тел.: (097) 665-75-60,

(03849) 2-70-64

e-mail: kaf.spsr@ukr.net

6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні проблеми й інноваційні технології навчання» 28 березня

2018 р.

Гудима Наталія Василівна.

Адреса: м. Кам’янець-Подільський, вул. І.Огієнка, 61, 32300.

Тел.: (097) 143-54-61

(03849) 3-34-92

e-mail: kaf_pochatкovosvitu@kpnu.edu.ua

7. Всеукраїнська наукова Інтернет конференція «Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи» 28-29 березня 2018 р. Галійбіда Оксана Василівна.

Адреса: м. Кам’янець-Подільський, вул. І.Огієнка, 61, 32300.

Тел.: (068) 057-61-82;

(03849) 3-94-66.

e-mail: kaf_eng_lng@kpnu.edu.ua

8. XVIII загальноукраїнська орнітологічна школа-семінар «Орнітофауна та методи її дослідження» 23-26 квітня 2018 р. Тарасенко Мар’ян Олексійович.

Адреса: м. Кам’янець-Подільський, вул. І.Огієнка, 61, 32300.

Тел.: (068) 646-44-92,

(03849) 2-44-74

e-mail: lanius@meta.ua

9. Х Загальноукраїнська сту­дентська науково-практична орнітологічна конференція «Орнітологічні дослідження в Україні та суміжних територіях» 27 квітня 2018 р Тарасенко Мар’ян Олексійович.

Адреса: м. Кам’янець-Подільський, вул. І.Огієнка, 61, 32300.

Тел.: (068) 646-44-92,

(03849) 2-44-74

e-mail: lanius@meta.ua

10. Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичні засади і практичний досвід  підготовки педагогів історичного та філологічного профілів у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка: історія і сучасність. До 100-річчя заснування вишу (1918-2018 рр.)“. 11-12 вересня

2018 р.

Дубінський Володимир Анатолійович;

Коваленко Борис Олексійович.

Адреса: м. Кам’янець-Поділь­ський, вул. І. Огієнка, 61, 32300.

Тел.: (098) 264-03-75,

(067) 949-42-21,

(03849) 2-50-57

e-mail: kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua

kaf_ukr_history@kpnu. edu.ua

11. Всеукраїнська наукова кон­ференція «Актуальні проблеми регіональної журналістики в Україні» 20-21 вересня 2018 р. Волковинський Олександр Сергійович.

Адреса: м. Кам’янець-Подільський, вул. І.Огієнка, 61, 32300.

Тел.: (097) 609-65-93,

(03849) 3-12-13

e-mail: kaf_jurn@kpnu.edu.ua

12. Всеукраїнська науково-практична конференція „Університетські бібліотеки: історія, досвід, перспективи розвитку. До 100-річчя заснування бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка“. 27-28 вересня

2018 р.

Климчук Людмила Вікторівна.

Адреса: м. Кам’янець-Подільський, вул. І.Огієнка, 61, 32300.

Тел.: (03849) 3-37-30

e-mail:  biblioteka@kpnu.edu.ua

13. ІІ Всеукраїнська науково-практичної конференції «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерсь­кої взаємодії» 23-24 жовтня 2018 р. Каньоса Наталія Григорівна.

Адреса: м. Кам’янець-Подільський, вул. І.Огієнка, 61, 32300.

Тел.: (067) 380-30-53,

(03849) 3-34-92

e-mail: kaf_doshkil@kpnu.edu.ua

14. XІI Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Фор­мування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти» 28-29 вересня 2018 р. Боднар Аліна Олександрівна.

Адреса: м. Кам’янець-Подільський, вул. І.Огієнка, 61, 32300.

Тел.: (067) 661-71-80,

(03849) 3-12-03

e-mail: bodnar.alina@kpnu.edu.ua

15. Всеукраїнський форум для сту­дентів та молодих вчених «Актуальні питання розвитку економіки в сучасних умовах». 18 жовтня
2018 р.
Боднарчук Тетяна Леонідівна

Адреса: м. Кам’янець-Подільський, вул. Огієнка, 61,

Тел.: (038) 49 2-44-74

e-mail: tatiana.bodnarchuk@gmail.com

16. Всеукраїнська наукова Інте­рнет-конференція «Актуальні питання початкової освіти: досвід, реалії, перспективи» 25 жовтня
2018 р.
Гудима Наталія Василівна.

Адреса: м. Кам’янець-Подільський, вул. І.Огієнка, 61, 32300.

Тел.: (097) 143-54-61

(03849) 3-34-92

e-mail: kaf_pochatкovosvitu@kpnu.edu.ua

17. ІІ Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Вер­бальні культурні коди сучасної української мови» 09 листопада 2018 р. Марчук Людмила Миколаївна.

Адреса: м. Кам’янець-Подільський, вул. І.Огієнка, 61, 32300.

Тел.: (067) 763-32-66,

(03849) 3-12-13

e-mail: kaf_ukr_lng@kpnu.edu.ua