Всеукраїнські конференції

План

конференцій Кам’янець-Подільського національного університету

імені Івана Огієнка

на 2017 рік

1. І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Канон Івана Огієнка у сучасній науковій парадигмі” 16 січня 2017 р. Атаманчук В.П.
Тел.: (03849) 3-12-13,
e-mail: kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua;
dec_ukr_filol@kpnu.edu.ua
 

2.

 

ІІІ Всеукраїнська студентська наукова конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної освіти та науки України»

 

16 березня
2017 р.

 

Дідик Н.М.
Тел.: (038) 493-88-43
e-mail:

 

3.

 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Сучасні тенденції у розвитку науки та освіти»

 

23 березня
2017 р.

 

Дідик Н.М.
Тел.: (038) 493-88-43
e-mail:

 

4.

 

І Всеукраїнська наукова конференція «Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні проблеми й інноваційні технології навчання»

 

30 березня 2017 р.

 

Гудима Н.В.
Тел.: (03849) 3-34-92
e-mail: dec_pedfac@kpnu.edu.ua

 

5.

 

Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми соціальної роботи: досвід і перспективи»

 

12 квітня 2017 р.

 

Мельник Л.П.
Тел.: (03849) 3-88-43
e-mail: kaf.sotsped@yandex.ua

 

6.

 

XVІІ Всеукраїнська орнітологічна школа-семінар «Орнітофауна та методи її досліджень»

 

5-9 травня
2017 р.

 

Тарасенко М.О.
Тел.: (68) 646 44 92
e-mail:
lanius@meta.ua

 

7.

 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Парадигма сучасної освіти ХХІ століття»

 

17-18 травня 2017 р.

 

Джурбій Т.О.
Тел.: (067) 949-42-21
e-mail: kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua;
dec_ukr_filol@kpnu.edu.ua

 

8.

 

VI Всеукраїнська студентська археологічна конференція «Археологічні дослідження в Україні: здобутки і перспективи»

 

 

23-25 травня
2017 р.

 

Гуцал А.Ф.
Тел.: (067) 424-67-79,
dec_history@kpnu.edu.ua

 

9.

 

Всеукраїнська ботанічна школа-семінар «Особливості дослідження популяцій рідкісних видів рослин»

 

16-17 травня
2017 р.

 

Тарасенко М.О.
Тел.: (68) 646 44 92
e-mail:
lanius@meta.ua

10. Всеукраїнська наукова конференція «1362 рік в історії Кам’янця-Подільського та Поділля» 7-8 червня 2017 р. Газін В.В.
Тел.: (03849) 2-50-57
e-mail: dec_history@kpnu.edu.ua
11. XІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти» 6-7 жовтня 2017 р. Бесарабчук Г.В.
Тел.: (067) 332-48-28
e-mail:
besarabchuk@kpnu.edu.ua
12. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії педагога з дитиною» 19-20 жовтня 2017 р Каньоса Н.Г.
Тел.: (067) 380-30-53;
e-mail: dec_pedfac@kpnu.edu.ua
13. ІІ Всеукраїнська наукова інтернет-конференція “Інноваційні методологічні стратегії вітчизняного літературознавства” (До 80-річчя з дня народження
Н. Кащук)
26 жовтня 2017 р. Рарицький О.А.
Тел.: (067) 904-27-73
e-mail: kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua;
dec_ukr_filol@kpnu.edu.ua
14. ІІІ Всеукраїнська наукова інтернет-конференція “Вербальні культурні коди сучасної української мови” 9 листопада 2017 р. Попович А.С.
Тел.: (067) 368-79-99
e-mail: kaf_ukr_lng@kpnu.edu.ua;
dec_ukr_filol@kpnu.edu.ua
15. ХV з’їзд Всеукраїнського Лікарського товариства (ВУЛТ) 28-29 вересня
2017 р.
Жигульова Е.О.
Тел.: (096) 136-45-25
e-mail:
evelina-kpdy@mail.ru