Михальська Світлана Анатоліївна

МИХАЛЬСЬКА СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА

   

Народилась 23 серпня 1982 року у місті Чернівці. Після закінчення Кам’янець-Подільської ЗОШ № 10 у 1999 р. вступила до Кам’янець-Подільського державного університету Інституту соціальної реабілітації та розвитку дитини на спеціальність «Психологія. Практична психологія і Дефектологія. Логопедія». По закінченню навчання у 2004 році присвоєна кваліфікація практичний психолог в закладах освіти та логопед.

У 2004 році продовжила навчання у магістратурі за спеціальністю «Психологія», яку закінчила у 2005 році з відзнакою.

З вересня 2004 р. працює в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (тоді Кам’янець-Подільський державний університет) на посадах асистента, старшого викладача, доцента.

З 2005 по 2008 рр. навчалась в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Кандидатську дисертацію з теми «Родинне спілкування як чинник комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільника» захистила 15 грудня 2010 року на спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

26 червня 2014 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної та практичної психології.

З 2014 по 2008 рр. навчалась в докторантурі Інституту психології імені  Г.С.Костюка НАПН України за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

23 листопада 2020 року на спеціалізованій вченій раді Д 26.453.02 в Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України успішно захистила докторську дисертацію зі спеціальності  19.00.07 – педагогічна та вікова психологія на тему: «Психологія мовленнєвої поведінки дитини 5-7 років життя».

З 08 червня 2021 року виконую обов′язки завідувача кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти (з 1 липня 2021 р. перейменовано на кафедру спеціальної та інклюзивної освіти).

У колі наукових інтересів: 1) психологія особистості дитини з ООП; 2) психологічний супровід родин дітей з ООП.

Автор понад 120 публікацій, з них 97 наукового і 7 навчально-методичного характеру, в тому числі 6 наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, 22 публікації у фахових виданнях, 4 навчально-методичні посібники, 3 з них у співавторстві, 1 навчальний посібник у співавторстві, 2 методичні рекомендації у співавторстві, 3 монографії, 2 з них у співавторстві.

Член Української Асоціації корекційних педагогів.

Є науковим  консультантом Солобковецького навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради (з 2018 року) та Кам’янець-Подільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 (з 2019 року).

МИХАЛЬСЬКА СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА

  Михальська Світлана Анатоліївна, народилася 23 серпня 1982 року у місті Чернівці Чернівецької області.

У 1999 році вступила до Інституту соціальної реабілітації та розвитку дитини Кам’янець-Подільського державного університету на спеціальність «Психологія. Практична психологія і Дефектологія. Логопедія». Під час навчання у ВНЗ брала активну участь в організації та проведенні інститутських і загальноуніверситетських виховних заходів. Працювала над дипломною роботою на тему: «Взаємодія спеціалістів у спеціальній дошкільній установі як умова корекції вад психофізичного розвитку дітей-логопатів», яку захистила на «відмінно».

У 2004 році закінчила з відзнакою Кам’янець-Подільський державний університет, отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Психологія. Практична психологія і Дефектологія. Логопедія» та здобула кваліфікацію практичного психолога в закладах освіти та логопеда.

У 2004 році вступила на факультет післядипломної освіти Інституту соціальної реабілітації та розвитку дитини Кам’янець-Подільського державного університету на спеціальність «Дефектологія. Соціальна реабілітація».

У 2004 році продовжила навчання у магістратурі Інституту соціальної реабілітації та розвитку дитини Кам’янець-Подільського державного університету зі спеціальності «Психологія». Працювала над магістерською роботою на тему: «Психологічні особливості «Я-концепції» майбутнього психолога в процесі його професійної підготовки», яку захистила на «відмінно».

У 2004 році прийнята на посаду асистента кафедри теорії та технологій соціальної реабілітації Кам’янець-Подільського державного університету.

У 2006 році закінчила Кам’янець-Подільський державний університет, отримавши другу повну вищу освіту за спеціальністю «Дефектологія. Соціальна реабілітація» та здобула кваліфікацію вчитель-реабілітолог.

Впродовж 2005-2008 рр. навчалась в аспірантурі за спеціальністю 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» при Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова. Дисертацію захистила 15 грудня 2010 року на спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Тема кандидатської дисертації: «Родинне спілкування як чинник комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільника». Науковий керівник – доктор психологічних наук, професор Кузьменко Віра Ульянівна, Національний педагогічний університет імені     М.П. Драгоманова, професор кафедри теоретичної та консультативної психології.

З 2008 року прийнята на посаду асистента кафедри медичної психології Кам’янець-Подільського національного університету.

У 2011 році перейшла на кафедру загальної та практичної психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка де була обрана на посаду старшого викладача.

У 2013 році обрана на посаду доцента кафедри загальної та практичної психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

З вересня 2014 року по вересень 2017 року навчалась у докторантурі за спеціальністю 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» при Інституті психології імені  Г.С.Костюка НАПН України.

Постійно бере активну участь в організації і проведенні місцевих конференцій різних рівнів. Учасниця понад 30-и міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Керує написанням курсових, дипломних та магістерських робіт, науково-дослідною роботою студентів факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Забезпечує викладання дисциплін: «Клінічна психологія», «Патопсихологія», «Психологія екстремальних ситуацій», «Зоопсихологія та порівняльна психологія» та ін.

Основний напрям наукової діяльності – психологія дошкільника.

Список наукових праць нараховує понад 80 публікацій, в тому числі понад 20 публікацій у фахових виданнях, 1 навчальний посібник у співавторстві, 3 навчально-методичні посібники, 2 з них у співавторстві, 2 методичних рекомендацій у співавторстві, 2 монографії, 1 з них у співавторстві.

5.02.2016 року

Перелік посібників і монографій

Монографії

1. Михальська С.А. Родинне спілкування як чинник комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільника : Монографія / С.А. Михальська. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2012. – 138 с. (8 ум. друк. арк.)

  1. Психологічні особливості становлення самосвідомості студентської молоді у процесі професійної підготовки : Монографія / С.А. Михальська, Л.М. Співак, А.В. Михальський. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2012. – 106 с. (6,1 ум. друк. арк.)

Посібники

  1. Зоопсихологія та порівняльна психологія : Навчально-методичний посібник / С.А.Михальська. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2012. – 140 с. (8,6 ум. друк. арк.)
  2. Клінічна психологія : Навчально-методичний посібник / А.В. Михальський, С.А. Михальська. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2013. – 210 с. (12 ум. друк. арк.)
  3. Психологія екстремальних ситуацій : Навчально-методичний посібник / С.А. Михальська, О.А. Чеканська. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. – 190 с. (11 ум. друк. арк.)
  4. Психологічне консультування : Навчально-методичний посібник / Н.С.Славіна, С.А.Михальська. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. – 170 с. (10,3 ум. друк. арк.)

Методичні рекомендації

  1. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт : Методичні рекомендації для студентів спеціальності «Психологія» / Укладачі Михальський А.В., Славіна Н.С., Михальська С.А. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2012. – 52 с. (3 ум. друк. арк.)

Догори