Абрамович Семен Дмитрович

Абрамович Семен Дмитрович

доктор філологічних наук, професор,
академік АН ВО України, «визначний фахівець у галузі філології, богослов’я, культурології, українознавства, риторики»
(Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2001. – № 4. – С. 11)

Абрамович Семен Дмитрович

Семен Дмитрович Абрамович розпочав свій трудовий шлях масовиком у Житомирському палаці піонерів, працював також вчителем малювання в сш № 23 м. Житомира.

Навчався в Житомирському державному педагогічному інституті імені Івана Франка та в аспірантурі Львівського державного університету імені Івана Франка. По отриманні диплома викладав літературу в Коростишівському педучилищі імені Івана Франка (Житомирська обл.), а з 1973 року працював старшим викладачем, згодом доцентом у Кам’янець-Подільському педагогічному інституті. З 1988 року – доцент, згодом професор та завідувач кафедри російської філології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, в. о. завідувача кафедри суспільних дисциплін Буковинської медичної академії (за сумісництвом), у 1989 р. – завідувач кафедри гуманітарних наук Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. З 1998 р. проф. С. Д. Абрамович – завідувач кафедри слов’янської філології, згодом – слов’янської філології та загального мовознавства Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Як літературознавець, С. Д. Абрамович досліджує російську та зарубіжну літературу, зокрема проблеми вивчення Біблії та її рецепції в художньому тексті, творчість А. П. Чехова та М. В. Гоголя, питання компаративістики та інтертекстуального аналізу літератури. Його перу належать і численні наукові та науково-методичні праці з гострих проблем багатьох гуманітарних наук.

Доробок С. Д. Абрамовича нараховує близько 250 наукових та науково-методичних праць, серед яких – 13 одноосібних монографій та участь у 5-ти колективних монографіях, 320 наукових статей, тез і рецензій, 5 підручників, 35 навчальних і методичних посібників. Професор був активним учасником більш ніж 200-т міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференцій з актуальних проблем сучасної філології, релігієзнавства, українознавства, виступив ініціатором та організатором міжнародної науково-практичної конференції «Гуманітарні науки в сучасному негуманітарному ВНЗ» (Чернівці, 2008 р.). С. Д. Абрамович здійснює наукове редагування монографій вітчизняних та зарубіжних вчених, входить до складу редколегій наукових збірників та видань («Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, серія: Літературознавство»; «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, серія: Філологічні науки»; «Гоголівські студії», що видаються Ніжинським держаним університетом імені М. Гоголя та ін.), виконує обов’язки члена Міжнародного консорціуму дослідників релігії різних країн світу (Польща, Ягеллонський університет) та – останніми роками – члена Оргкомітету Всеукраїнської олімпіади з російської мови та літератури (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка).

Проф. С. Д. Абрамович багато років керує науковою роботою аспірантів, очолює наукову школу «Літературний текст у контексті культури: проблеми рецепції та інтерпретації», яка нараховує у своєму активі 700 праць, з яких – 19 монографій, 119 підручників, навчальних та методичних посібників, понад 500 наукових статей, у тому числі у зарубіжних виданнях. Під його керівництвом захищено 12 кандидатських дисертацій. Професор широко публікується в співавторстві зі своїми учнями.

Проф. С. Д. Абрамович виступив ініціатором і провідним автором концептуальних підручників «Релігієзнавство» (К., 2004) та «Мовленнєва комунікація» (К., 2004) і навчальних посібників «Риторика загальна та судова» (К., 2002), «Культурологія» (К., 2004) й «Українська та зарубіжна культура» (Л., 2004) та ін., написаних у співавторстві з учнями й виданих друком під грифом МОНМС. Деякі одноосібно створені професором навчальні посібники активно відновлюють зруйновані в минулому традиції вітчизняної освіти й відкривають певні перспективи: «Веди. Авеста, Біблія, Коран у шкільному вивченні» (Харків, 2003), «Церковне мистецтво» (К., 2005), «Гомілетика» (Чернівці, 2009), «Біблія як інтертекст європейської філологічної культури» (Кам’янець-Подільський, 2010) та ін.

ВИБРАНІ НАУКОВІ ПРАЦІ С.Д. АБРАМОВИЧА

І. Окремі видання

Монографії

 1. Концепция личности у Чехова-повествователя в контексте идейно-эстетических исканий русского реализма / С. Д. Абрамович. – К. : УМКДВО, 1990. – 88 с.
 2. “Живая” и “мертвая” душа в художественном мире Чехова-повествователя: Романтический тип поведения в изображении Чехова / С. Д. Абрамович. – К. : УМКДВО, 1991. – 88 с.
 3. Біблія як форманта філологічної культури / С. Д. Абрамович. – К. ; Чернівці : Рута, 2002. – 230 с.
 4. Абрамович С. В поисках утраченного рая: духовное самоопределение русского писателя XIX–начала XX ст. : монография / С. Д. Абрамович. – К. : Издат. дом Дмитрия Бураго, 2009. – 264 с. + 16 с. ил.
 5. Біблія та сьогоднішня культура: актуальні проблеми української духовної розбудови : монографія / С. Д. Абрамович. Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2009. 134 с.
 6. Біблія та формування сакрального простору європейської митецької культури: монографія / С. Д. Абрамович. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – 150 с.
 7. Двоемирие Гоголя: монография / С.  Абрамович. – Каменец-Подольский : Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко, – 125 с.
 8. Библейская метаистория в нарративной прозе Чехова / Семен Дмитриевич Абрамович : монография. – К. : Издательский дом Д. Бураго, 2016. – 134с.
 9. Статті про літературу / С. Абрамович.– К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 200 с.
 10. Вибране. Літературознвство. Теологія та релігієзнавство. Культурологія / Семен Абрамович. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 552 с.
 11. Абрамович С., Крючкова О. Грегорі Нормінтон: «золотий  хлопчик» постмодернізму в контексті англійського літературного пошуку Нового часу. Монографія. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 204 с.
 12. Абрамович С. Аксіологія Біблії. Нариси : Монографія / Семен Абрамович. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 121 с.

Підручники

 1. Релігієзнавство : підручник / С. Д. Абрамович, М. С. Тілло, М. Ю. Чікарькова — К. : ДаКор, 2004. – 508 с.
 2. Мовленнєва комунікація : підручник / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – К. : Видавничий дім Д. Бураго : 2013. – 458 с.
 3. Абрамович С. Д. Культурологія : підручник. / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Київ : Кондор, 2018. – 452 с.

Навчальні посібники

 1. Основне богослів’я : навч. посіб. для теологічних навч. закл. / С. Д. Абрамович. – Чернівці : Рута, 1998. – Ч. І. : Релігії Давнього світу. – 224 с.
 2. Риторика загальна та судова : навч. посіб. / С. Д. Абрамович, В.В. Молдован, М.Ю. Чікарькова. –К. : Юрінком, 2002. – 416 с.
 3. Зарубіжна та українська культура : навч. посіб. / С. Д. Абрамович. – Чернівці, 2002. – 415 с.
 4. Веди, Авеста, Біблія, Коран у шкільному вивченні : навч. посіб. / С. Д. Абрамович. – Харків : Ранок, 2003. – 192 с.
 5. Зарубіжна і українська культура : навч. посіб. / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 2004. – 380 с.
 6. Церковне мистецтво : навч. посіб. / С. Д. Абрамович. К. : Кондор, 2005. – 206 с.
 7. Культурологія : навч. посіб. / С. Д. Абрамович, М. С. Тілло, М. Ю. Чікарькова. – К. : Кондор, 2003 . – 320 с.
 8. Біблія як інтертекст європейської філологічної культури / С. Абрамович.– Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В. – Абетка, 2010. – 204 с.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Валерій Брюсов і зарубіжна література / С. Д. Абрамович // Всесвіт. – 1973. – № 12. – С. 182–188.
 2. Концепция славянства в стихотворении А. Блока “Скифы” и поэме Я. Ивашкевича “Азиаты” / С. Д.Абрамович // Очерки по истории славянских литературных связей. – Львов, 1978. – С. 101–119.
 3. Символика в “Войне и мире” Л. Н. Толстого / С. Д. Абрамович // Вопр. рус. лит. – 1979. – Вып. 2 (34). – С. 69–77.
 4. Идейно-эстетическая функция символа у раннего Брюсова / С. Д. Абрамович // Брюсовские чтения 1980 г. – Ереван : Советакан грох, 1983. – С. 25–33.
 5. Способ художественного обобщения у Н. В. Гоголя / С. Д.Абрамович // Гоголь и современность. – К. : Вища школа, 1983. – С. 98–105.
 6. Мелетій Смотрицький та проблеми філологічної культури барокко / С. Д. Абрамович // Українська література XVI-XVIII ст. та інші слов’янські літератури. – К. : Наук. думка, 1984. – С. 137–160.
 7. О литературной личности Пушкина / С. Д. Абрамович // Наук. вісн. держ. Чернів. ун-ту : зб. наук. праць. Слов’янська філологія. – Чернівці : Чернів. держ. ун-т, 1999. – Вип. 61. – С 3-9
 8. Художественная концепция времени в трилогии Д. С. Мережковского «Христос и антихрист» / С. Д. Абрамович // Література. Літературознавство. Життя (до 75-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. М. В. Теплінського). – Івано-Франківськ, 1999. – С. 179–193
 9. Концепция человека в Танахе и ее воздействие на позднейшую европейскую литературу / С. Д. Абрамович // Еврейская мысль сквозь века. – Днепропетровск : Новая идеология, 2000. – Вып. 2. – С.116–126
 10. Шевченкове наслідування Ісаї як художній вираз порубіжжя двох національних світів / С. Д. Абрамович // Jews and Slavs. – Jerusalem; Kyiv, 2000. – С. 102–109
 11. Спроби подолати європоцентризм у викладанні зарубіжної літератури закінчилися? / С. Д. Абрамович // Всесвітня л-ра в середніх навч. закладах України. – 2001. – № 1. – С. 8–9
 12. Имманентная конфликтность христианской концепции человека в романе Германа Гессе “Нарцисс и Гольдмунд” / С. Д. Абрамович // Зб. на пошану проф. Марка Гольберга. – Дрогобич : Вимір, 2002. – С. 29–35.
 13. Бродский и Тютчев. Эволюция образа фонтана как символа постренессансной культуры / С. Д. Абрамович // Вопр. рус. лит. : межвуз. науч. сб. – Симферополь, 2002. – Вып. 8 (65). – С. 187–194.
 14. Релігієзнавство в системі освіти як можливість запровадження відкритого типу мислення / С. Д. Абрамович // Матер. міжнар. семінару «Структура представления знаний о мире, обществе и человеке: в поисках новых смыслов». – Луганск; Цюрих; Женева, 2003. – Вып. IV. – С. 191–210.
 15. Статус культурології та поняття структури культури / С. Д. Абрамович // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. праць. Філософія. – Чернівці : [Чернів. нац. ун-т], 2005. – Вип. 264-265. – С. 72–77.
 16. Культурна самоідентифікація в сучасному суспільстві: між етноцентризмом і глобалізмом / С. Д. Абрамович // Особистість. Час. Культура : матеріали наук.-практ. конф. (Чернівці, 28-29 листопада 2005 р.). – Чернівці, 2005. – С. 143–153.
 17. Уніфікація літургійних текстів в українському ортодоксальному богослужінні як загальнонаціональна культурна проблема / С. Д. Абрамович // Наук. праці Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Філологічні науки: вип. 11, у 2 т. – Кам’янець-Подільський : АБЕТКА-НОВА, 2005. – Т.2. – С. 324–331.
 18. Статус художньої літератури в літературознавстві як наукова проблема / С. Д. Абрамович // Мова і культура. – К. : Видавничий
 19. Чи ж може бути християнська етика самоцінним об’єктом вивчення? / С. Д. Абрамович // Вісн. Буковинського православного ун-ту ім. митрополита Є. Гакмана : зб. доп. Теологія. Християнська етика. – Чернівці, 2007. – Вип. 7. – С. 34–40.
 20. Чи адекватно репрезентовано духовний досвід людства у викладанні світової літератури? / С. Д. Абрамович // Всесвітня л-ра в середніх навч. закладах України. – 2008. – № 3. – С. 59–61.
 21. Отчего «протух» старец Зосима? / С. Д. Абрамович // Рус. яз. и лит. в учеб. заведениях. – 2008. – № 5. – С. 5–12.
 22. Поздний Лев Толстой как предтеча русского футуризма / С. Д. Абрамович, М. С. Тілло // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер.: Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – Вып. 27. – С. 358–
 23. Християнський та світський гуманізм: точки зіткнення та розходження / С. Д. Абрамович // Матеріали ІІ Всеукр. міжконфесійної християнської наук.-практ. конф. «Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації». – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2009. – С. 58–64.
 24. Сакральное у Блока (путь Блока ко «Христу «Двенадцати») / С. Д. Абрамович // Блок и русскаялитература : Материалы Междунар. конф. «Вечный вне школ и систем» / Харьков : Харьк. нац. пед. ун-т им. Г. С. Сковороды, 2010. – С. 66–72.
 25. Художественный мир Марии Тилло / С. Д. Абрамович // Література в контексті культури: Зб. наук. праць.– Вип. 21 (2). – К. : Видавничий дім Д. Бураго, 2011. – С. 3–11.
 26. Актуальные аспекты изучения проблемы «Библия и русская литература» / С. Д. Абрамович // Acta Universitatis Lodziensis. Folsa Litteraria Rossica. 4.– Łodź [Uniwersytet Łodźki] : Primum Verbum, 2011. – S. 124–130.
 27. Об’єктивність чи індиферентність? (до питання про методологію вивчення релігій) / С. Д. Абрамович // Вісник Прикарпатського ун-ту ім. В. Стефаника. – Філософські і психологічні науки. – В. 15. – Івано-Франківськ : 2011. – С. 166–171.
 28. Abramovich S. Variety and reliability of religious experience as a scientific problem / Семен Абрамович // Studia teologiczno-historyczne Śląska Opolskiego. – 2012. – № 32. – Opole: Uniwersytet Opolski. – S.105–112.
 29. Изучение библейской эстетики как научная проблема / Семен Абрамович // Nomos. Czasopismo religioznawcze. – Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Instytut Religioznawstwa. Zakład Wydawniczy Nomos. – 2012. – № 78. – S. 5 – 23.
 30. К вопросу о рецепции Библии в англоязычной классике ХІХ века (Диккенс, Мелвилл) / С. Абрамович. – Мова і культура. – Вип. 15. – Т. ІХ (163). – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 298–307.
 31. Чаадаев: пространство духовной свободы / С. Абрамович. – Мова і культура. – В. 15. – Т. VII (161). – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 285–292.
 32. Трансформация библеизмов в русской поэзии, или отличие религиозного транса от вдохновения / Семен Абрамович // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Вип. 33. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – С.3–10.
 33. Сповідальний час лірика в диспуті з епічним рухом історії: творчість Віталія Колодія / Семен Абрамович // Слово і час. – 2013. – № 11. – С. 98–106.
 34. Християнська та неоязичницька традиції у форматі національної культури / Семен Абрамович // Історія релігій в Україні: [науковий щорічник]. – Л. : Логос, 2013. – Кн. 2. – С. 159–167.
 35. SACRUM в культуре как научная проблема / Семен Дмитриевич Абрамович // Естественно-гуманитарные исследования. Международный журнал. – Вып. 1 (3). – Краснодар : ООО «Академия знаний», 2014. – С. 98–108.
 36. Магический круг романтического характера в лермонтовском «Демоне» / Семен Дмитриевич Абрамович // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – 2014. ­– № 8. – С. 50–54.
 37. Ініціативи свв. Кирила та Мефодія в контексті сакральних мов церкви / С. Абрамович // Мовознавство. Науково-теоретичний журнал Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні та Українського мовно-інформаційного фонду НАН України. – 2014. – № 4. – С. 81–87.
 38. Абрамович С., Чикарькова М. «Материя сна / мечты» в «Буре» Шекспира и ее интерпретация в русских переводах / Семен Абрамович, Мария Чикарькова // Вісник КПНУ. Філологічні науки. – 2014.– № 37. – С. 5–9.
 39. Політична концепція християнства в контексті руйнації та спроб реставрації античної культури / Семен Абрамович // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – Т. 1. – Вип. 7. – На пошану акад. П. Т. Тронька (до 100-річчя від дня народження). – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2014, – С. 484–495.
 40. «Вгору піднесімо серця» (християнський ідеал в його віртуальному та реальному бутті) / Семен Абрамович // Парадигма пізнання: гуманітарні питання. – Вип. 1. – Київ, 2015. – № 1 (4). – С. 136–149.
 41. Художній образ в Олекси Новаківського як еманація проповіді Митрополита Андрея Шептицького (до проблеми духовних джерел українського сецесіону) / Семен Абрамович // Митрополит Андрей Шептицький – філософ, праведник, великий українець. – Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. За ред. В. Сиротюка. – Чернівці, 26 травня 2015 року Божого. – Чернівці : Букрек, 2015. – С. 33–49.
 42. Людське кохання і проблема свободи в християнській свідомості / Семен Абрамович // Авраамічні релігії: проблеми свободи совісті й віросповідання в контексті міжрелігійних чинників у сфері суспільного буття в Україні та світі. – Національний заповідник «Давній Галич». – Галич, 4–5 червня 2015 р. – С. 5–12.
 43. Сотеріологічна концепція «Проповідника» («Книги Екклезіястової») / Семен Абрамович // Парадигма пізнання. Гуманітарні питання. – 2015. – № 4 (7). – С. 56–71.
 44. Ключові слова Старого Завіту як вираз біблійної концепції людини й світу / Семен Дмитрович Абрамович // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Сер.: Філологія. – В. 16. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2015. – С. 4–7.
 45. Малюнок Гоголя як когнітивний вираз сексуальнoї само- ідентифікації / Семен Абрамович // Гоголезнавчі студії. – Вип. V (22). – Ніжин : Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2015. – С. 5–11.
 46. Совість як історико-культурна категорія / Семен Абрамович // Емінак [Науковий щоквартальник]. – 2015. – № 4 (12). – С. 129–136.
 47. Культурологические аспекты формирования русской нарративной прозы Нового времени / Семен Абрамович // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Сер.: Філологія. – Вип. 21.– Одеса : Гельветика, 2016. – С. 4–8.
 48. Ключові слова Старого Завіту як вираз біблійної концепції людини й світу // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Сер.: Філологія. – В. 16. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2015. – С. 4–7.
 49. Чи припустимий критерій «природності» в теологічних інтерпретаціях проблеми сексуальних меншин? / Семен Абрамович // Богословський вісник. Науковий журнал. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 5–14.
 50. Delight and horror of finding All-seeng Eye (the consept of consistence in diachronic proection) / Semen Abramovich // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. [ЧНУ імені Ю. Федьковича]. – 2016. – № 3–4.– 100–108.

III. Літературно-художні твори. Переклади.

Малярство та графіка.

 1. Поэт. Прозаик. Художник / Семен Абрамович. – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2015. – 164 с.
 2. Антіохійський триптих. Роман / Семен Абрамович. – К: Видавничий дім Д. Бураго, 2015. – 75 с. Див. також: Соты. Литературно-художественное издание. – К. : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2014–2016. – С. 68–106.
 3. Абрамович С. Вилла Ахиллéа // Collegium. Международный научно-художественный журнал. – – № 26. – С. 295-315.
 4. Новый начальник. По соседству. Потерявшиеся дети. / Семен Абрамович. [Рассказы] // Соты. Литературно-художественное издание. – К. : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. – С. 75–85.

ІV. Про С. Д. Абрамовича

 1. Абрамович Семен Дмитрович // Кто есть кто в русском литературоведении? Справочник. – М. : АН СССР, 1991. – Ч. 1. – С. 9.
 2. Чікарькова М. Ю. Абрамович Семен Дмитрович / М. Ю. Чікарькова // Енциклопедія сучасної України. – Т. 1. – К., 2001. – С. 39.
 3. S. n. Абрамович Семен Дмитрович // Вікіпедія. – Електронний ресурс. – Режим доступу: / uk.wikipedia.org/wiki
 4. Богайчук М. А. Абрамович Семен Дмитрович / Микола Артемович Богайчук // Культура і мистецтво Буковини в іменах. Словник-довідник. Чернівці : Букрек 2005. – С. 9.
 5. Семен Дмитрович Абрамович. Науковець. Митець. Особистість. До 65-річчя від дня народження. Наукова та митецька творчість (бібліографія). Привітання колег (статті про С. Д. Абрамовича: О. Кеба, В. Прокопчук, В. Звиняцковський, В. Казарин, П. Михед, Т. Пахарєва, М. Теплінський, Л. Фризман, Г. Гоффман, М. Чікарькова, П. Шулик). Літературно-художня творчість: Вибрані вірші. Вибрані картини та малюнки.– Кам´янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 60 с.
 6. Конет І. М., Прокопчук В. С. Абрамович Семен Дмитрович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри слов’янської філології та загального мовознавства // Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2013. – С. 51–61.
 7. Літературний текст у контексті культури: проблеми рецепції та інтерпретації (наукова школа [С. Д. Абрамовича]) : біобібліографічний покажчик / [уклад.: І. М. Конет та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015.– 140 с. : іл.. – (Серія: Наукові школи університету ; вип. 14).
 8. Чикарькова М. Ю. Семен Дмитриевич Абрамович: литературовед, писатель, художник (к 70-летию со дня рождения) / Мария Юрьевна Чикарькова // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Д. Бураго, 2015. – Вип. 18. – Т. II (177). – С. 5–10.
 9. Кеба А. В. Професор С. Д. Абрамович: учений, митець, людина / Олександр Володимирович Кеба // Освіта, наука і культура на Поділлі. Присв. 100-річчю від дня народження акад. П. Г. Тронька. Зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2015. – С.  475–48
 10. «Але завжди я був окремішньо…» / Абрамович С., Одинська Ж. 100 запитань до професора Семена Абрамовича / Семен Абрамович, Жанна Одинська. – К. : Видавничий дім Д. Бураго, 2016. – 35 с.

Догори