Газін Володимир Володимирович

доктор історичних наук, доцент кафедри історії України

Газін Володимир Володимирович народився 28 вересня 1969 р. у м. Яремче Івано-Франківської області. У 1986 році закінчив Кам’янець-Подільську середню школу № 15. Упродовж 1986-1992 рр. навчався на історичному факультеті Кам’янець-Подільського педагогічного інституту (нині – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка), який закінчив із відзнакою. У 1988-1989 рр. проходив військову службу у збройних силах СРСР.

З 1992 по 1994 р. працював науковим співробітником Кам’янець-Подільського державного музею-заповідника, а в 1994 р. вступив до аспірантури при Кам’янець-Подільському державному педагогічному університеті. Після закінчення аспірантури, з жовтня 1997 р. працював на посаді асистента кафедри історії України. У лютому 2001 р. у спеціалізованій вченій раді Інституту Історії України НАН України захистив дисертацію: «Гетьманство Павла Тетері (1663-1665 рр.): спроба подолання суспільно політичної кризи Української держави» (науковий керівник – доктор історичних наук В.С. Степанков).

З 2001 р. Газін В.В. працював на посаді старшого викладача кафедри історії України, а з 2004 р. працює на посаді доцента. З 1 листопада 2007 р. його зараховано до докторантури при Кам’янець-Подільському державному університеті. Тема докторської дисертації «Українське питання в системі міждержавних відносин Речі Посполитої та Московської держави в 1654-1667 рр.» (науковий консультант – доктор історичних наук В.С. Степанков). З 2002 по 2007 р. виконував обов’язки заступника декана історичного факультету з наукової роботи, займав посаду відповідального секретаря редакційної колегії збірника наукових праць історичного факультету Кам’янець-Подільського державного університету. Викладав курси історії України для нефахових спеціальностей, історичне краєзнавство, історію України середини XVI – XVIII ст., методику використання комп’ютерів під час викладання історії на історичному факультеті університету. Наукові інтереси лежать у площині політичної історії України середини другої половини XVII ст., зокрема зовнішньої політики Української держави. За період наукової діяльності опублікував понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

ВИБРАНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Газін В.В. Яким Сомко / В.В. Газін // Полководці Війська Запорозького. Історичні портрети. – К. : Вік, 2004. – Кн. 2. – С. 149-164.

Газін В.В. Гетьман Павло Тетеря: соціально-політичний портрет / В.В. Газін. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2007. – 230 с.

Газін В.В. Довідник з історії України для екзамену в 9 класі / В.В. Газін, В.А. Дубінський, О.М. Федьков. – Кам’янець-Подільський, 1997. – 90 с.

Газін В.В. Довідник з історії України для екзамену в 9 класі / В.В. Газін, В.А. Дубінський, О.М. Федьков. – Кам’янець-Подільський, 1998. – 115 с.

Газін В.В. Довідник з історії України з найдавніших часів до початку ХХ ст. (для екзамену в 9 класі) / В.В. Газін, В.А. Дубінський, О.М. Федьков. – Кам’янець-Подільський, 1999. – 100 с.

Газін В.В. Історія та культура України. 9 клас. Зразки відповідей до екзаменаційних білетів / В.В. Газін, В.А. Дубінський, О.М. Федьков. – Кам’янець-Подільський, 2000. – 112 с.

Газін В.В. Історія та культура України. 9 клас / В.В. Газін, В.А. Дубінський, О.М. Федьков. – Кам’янець-Подільський, 2001. – 70 с.

Газін В.В. Історія та культура України. 11 клас / В.В. Газін, В.А. Дубінський, О.М. Федьков. – Кам’янець-Подільський, 2001. – 63 с.

Газін В.В. Всесвітня історія ХХ ст. Зразки відповідей на білети. 11 клас / В.В. Газін, _._. Подобєд. – К. : Задруга, 2002. – 58 с.

Газін В.В. Історія та культура України середини XVI – XVIII ст. : навч.-метод. посіб. для студ. іст. ф‑тів / В.В. Газін. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2004. – 132 с.

Газін В.В. Всесвітня історія ХХ ст. : навч. посіб. для старшокласників та абітурієнтів / В.В. Газін. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2004. – 156 с.

Газін В.В. Історія та культура України від найдавніших часів до ХХ століття / В.В. Газін, А.В. Пристай. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2007. – 264 с.

Газін В.В. Історія та культура України ХХ – початку ХХІ століття / В.В. Га­зін, А.В. Пристай. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2007. – 176 с.

Газін В.В. Історичний факультет Кам’янець-Подільського національного університету / В.В. Газін, С.А. Копилов. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – 76 с.

Газін В.В. Причини руїни Української козацької держави у другій половині XVII ст. / В.В. Газін // Укр. іст. зб. Наук. пр. аспірантів та молодих вчених. – К., 1997. – Вип. 1. – С. 45-60.

Газін В.В. Початок гетьманства Павла Тетері / В.В. Газін // ACADEMIA на пошану професора Леоніда Антоновича Коваленка (до 90-річчя від дня народження). – Кам’янець-Подільський, 1997. – Т. 1. – С. 88-90.

Газін В.В. Причини походу польських військ у Лівобережну Україну в 1663-1664 рр. / В.В. Газін // Наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. пед. ун‑ту. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський, 1997. – Т. 1(3). – С. 299-303.

Газін В.В. Іван Виговський і Павло Тетеря: з історії їхніх стосунків / В.В. Газін // Творчі вершини вченого. До 60-річчя від дня народження професора М.Г. Кукурудзяка. – Кам’янець-Подільський, 1998. – С. 166‑172.

Газін В.В. Похід польських військ Яна Казимира на Лівобережну Україну у 1663-1664 рр.: причини провалу / В.В. Газін // Наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. пед. ун‑ту. Історичні науки. – К., 1999. – Т. 3(5). – С. 60‑69.

Газін В.В. Політична програма Якима Сомка (початок 60-х рр. XVII ст.) / В.В. Газін // Наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. пед. ун‑ту. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2000. – Т. 4(6). – С. 266‑272.

Газін В.В. Повстання Івана Поповича (травень-червень 1663 р.) як вияв кризи політичного курсу гетьмана П. Тетері / В.В. Газін // Питання Історії України : зб. наук. статей. – Чернівці : Золоті литаври, 2000. – Т. 4. – С. 55‑59.

Газін В.В. Політична програма гетьмана П. Тетері / В.В. Газін // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку. – К., 2000. – Вип. 7. – С. 190‑198.

Газін В.В. Крим – Україна: політичні стосунки періоду гетьманування Павла Тетері (1663-1665 рр.) / В.В. Газін // Укр. іст. журн. – 2001. – № 1. – С. 62‑73.

Газін В.В. Павло Тетеря: політичний портрет гетьмана періоду Руїни Української держави (1663-1665 рр.) / В.В. Газін // Історія та культура України. – 2001. – № 27‑28. – Додаток. – 16 с.

Газін В.В. На шляху до Андрусова: Україна між Польщею й Росією в першій половині 60-х рр. XVII ст. / В.В. Газін // Наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. пед. ун‑ту. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2001. – Т. 6(8). – С. 112-129.

Газін В.В. Краєзнавчий факультатив: ефективні прийоми роботи / В.В. Газін, В.А. Дубінський // Історичне краєзнавство в системі освіти України: здобутки, проблеми, перспективи. – Кам’янець-Подільський, 2002. – С. 142-148.

Газін В.В. «Місія Тетері». До питання про підготовку підписання Гадяцької угоди 1658 року між Україною та Річчю Посполитою / В.В. Газін // Наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. пед. ун‑ту. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2003. – Т. 11. – С. 70‑78.

Газін В.В. Зовнішня політика гетьманського уряду України в першій половині 60-х рр. XVII ст.: спроби відновлення єдності держави / В.В. Газін // Україна та Росія: проблеми політичних і соціокультурних відносин. – К., 2003. – С. 219-234.

Газін В.В. Україна в зовнішньополітичних планах Речі Посполитої, Кримського ханства та Московської держави в першій половині 60-х рр. XVII ст. / В.В. Газін // Наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. ун‑ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., присвяч. 85-й річниці від дня створення ун‑ту : вип. 2. – Кам’янець-Подільський, 2003. – Т. 11. – С. 44‑46.

Газін В.В. Нові підходи до формування вузівського навчального курсу історичного краєзнавства / В.В. Газін, В.А. Дубінський // Хмельниччина. Дивокрай. – 2004. – № 1-2. – С. 87‑90.

Газін В.В. Український гетьманат наприкінці 50-х – в першій половині 60-х рр. XVII ст. Боротьба навколо питання про суть та прерогативи гетьманської влади / В.В. Газін // Наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. ун‑ту. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2004. – Т. 13 – С. 49-61.

Газін В.В. Московська дипломатія в 1654-1656 рр.: намагання легітимізувати Українсько-московську угоду / В.В. Газін // Наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. ун‑ту. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2005. – Т. 15. – С. 43-51.

Газін В.В. Питання зовнішньої політики Московської держави в 50-х рр.. XVII ст. в сучасній російській історіографії / В.В. Газін // Наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. ун‑ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп. : вип. 4. – Кам’янець-Подільський, 2005. – Т. 1. – С. 84-85.

Газін В.В. Зміна царської титулатури в середині XVII ст., як вияв імперських тенденцій у зовнішній політиці Московської держави / В.В. Газін // Наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. ун‑ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп. : вип. 5. – Кам’янець-Подільський, 2005. – Т. 1. – С. 50-51.

Газін В.В. Особливості використання історично-краєзнавчого матеріалу при викладанні вітчизняної історії в школі / В.В. Газін, В.А. Дубінський // Хмельниччина: Дивокрай. Науково-краєзнавче видання. – Кам’янець-Подільський, 2006. – № 1-2. – С. 67‑71.

Газін В.В. Питання визнання нових геополітичних реалій у Центрально-Східній Європі в московсько-австрійських стосунках др. пол. 50-х рр. XVII ст. / В.В. Газін // Наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. ун‑ту. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2006. – Т. 16: На пошану проф. А.О. Копилова. – С. 324-329.

Газін В.В. Особливості використання історико-краєзнавчого матеріалу при викладання вітчизняної історії в школі / В.В. Газін, В.А. Дубінський // Хмельниччина. Дивокрай. – 2006. – № 1-2. – С. 63‑67.

Газін В.В. Європейський вектор у зовнішній політиці Московської держави та козацька Україна (середина – друга половина XVII ст.) / В.В. Газін // Terra cossacorum: студії з давньої та нової історії України : наук. зб. на пошану доктора історичних наук, професора Валерія Степанкова. – К. : Ін‑т історії України НАН України, 2007. – С. 141‑154.

Газін В.В. Школа Степанкова / В.В. Газін // Наукова звитяга у щоденному вимірі. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2007. – С. 221‑225.

Газін В.В. Конференція істориків-литуаністів / В.В. Газін, С.А. Копилов // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2007. – Т. 10. – С. 450-456.

Газін В.В. Міжнародний науковий семінар з проблем соціальної історії / В.В. Газін, А.Б. Задорожнюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2007. – Т. 10. – С. 457-461.

Газін В.В. Зовнішня політика Московської держави напередодні та з початком російсько-польської війни 1654-1667 рр. / В.В. Газін // Наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун‑ту. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2008. – Т. 18: На пошану професора В.С. Степанкова. – С. 392-401.

Газін В.В. Віленський процес 1655-1656 рр.: дискусійні питання сучасної історіографії / В.В. Газін // Наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. ун‑ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., присвяч. 90-річчю Кам’янець-Подільського нац. ун‑ту : вип. 7. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Т. 1. – С. 15‑16.

Газін В.В. Історичний факультет Кам’янець-Подільського національного університету: збереження історичних традицій – запорука успішного поступу в майбутнє / В.В. Газін, С.А. Копилов // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2008. – Т. 11. – С. 98-120.

Газін В.В. Яким Сомко: На шляху до гетьманської булави (політичний портрет діяча періоду руїни Української козацької держави) / В.В. Газін // Вісник Кам’янець-Подільського нац. ун‑ту імені Івана Огієнка. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун‑т імені Івана Огієнка, 2008. – Вип. 1. – С. 44-53.

Газін В.В. Основні напрямки зовнішньої політики уряду Богдана Хмельницького / В.В. Газін // Українська держава середини XVII ст.: проблеми становлення та розвитку : зб. матеріалів наук.-практ. конф. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський імені Івана Огієнка, 2009. – С. 25-36.

Газін В.В. Участь січовиків у подіях Чорної Ради 1663 р. / В.В. Газін // Запорозьке козацтво в українській Історії, культурі та національній самосвідомості : матеріали міжнар. наук. конф. – К., 1997. – С. 72‑76.

Газін В.В. Інструкція гетьмана Павла Тетері послам на Варшавський вальний сейм (20 листопада 1664 р.) – розгорнута програма, державного будівництва часів руїни / В.В. Газін // 350-річчя Української держави Богдана Хмельницького : матеріали міжнар. наук. конф. (15‑16 грудня 1998 р.). – К. : Знання, 1998. – С. 90‑95.

Газін В.В. Постать гетьмана Павла Тетері (1663-1665 рр.) в українській історіографії / В.В. Газін // Наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. пед. ун‑ту. Історичні науки / Українська історіографія на рубежі століть : матеріали міжнар. наук. конф. (25-26 жовтня 2001 р.). – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2001. – Т. 7 (9). – С. 172-180.

Газін В.В. Декілька аспектів з історії національно-визвольного повстання 1664-1665 рр. у Правобережній Україні / В.В. Газін // ІІ Міжнар. наук. конгрес українських істориків «Українська історична наука на сучасному етапі розвитку» (Кам’янець-Подільський, 17-18 вересня 2003 р.) : доп. та повідомлення. – Кам’янець-Подільський; Київ; Нью-Йорк; Острог : Вид-во НаУОА, 2006. – Т. 2. – С. 442-449.

Газін В.В. Элита Великого княжества Литовского в середине 50-х гг. XVII в: между Москвой, Швецией, Польшей и казацкой Украиной / В.В. Газін // Україна і Велике князівство Литовське в XIV-XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі : тези доп. Міжнар. наук. конф. (Кам’янець-Подільський, 27-29 вересня 2007 р.). – К., 2007. – С. 60-62.

Газін В. В. Прихід до влади та політика Петра Дорошенка як один з чинників московсько-польського «порозуміння» 1667 р. // Наукові праці кам’янець-подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкараня Рута», 2016. Т. 26: На пошану професора А. О. Копилова. С. 241-248.

Газін В. В. «Round table» on the history of Ukrainian state formation during the period of hetmanate of Petro Doroshenko // Наукові праці кам’янець-подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкараня Рута», 2016. Т. 26: На пошану професора А. О. Копилова. С. 205-210.

Газін В. В. Крах Гадяча: до питання про причини провалу проекту утворення Речі Посполитої трьох народів (до 360-річниці Гадяцької угоди) // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип.11: До 100-річчя від заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. С. 137-146.

Догори