Єдинак Геннадій Анатолійович

   Єдинак Геннадій Анатолійович

доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор

Єдинак Геннадій АнатолійовичНародився 26 травня 1963 р. у м. Кам’янець-Подільський у сім’ї службовців. Під час навчання у середніх школах № 14 (з 1970 по 1978 рр.) та № 8 (з 1978 по 1979 рр.) виявляє інтерес до спорту: спочатку – до гімнастики, з 14 років – до вільної боротьби. Після перемоги у 1979 р. на чемпіонаті України серед юнаків середню освіту завершує у Львівському спортивному інтернаті як кандидат до юнацької збірної республіки з вільної боротьби.

Паралельно до успіхів у спорті (за час перебування в навчально-спортивному закладі двічі був чемпіоном України серед юнаків, срібним призером Всесоюзного ДСТ «Колос», четвертим на чемпіонаті СРСР серед юнаків) сумлінно опановує курс шкільної програми. Закінчує цей заклад у 1981 р. лише з двома «4», інші – «5». У цьому ж році, успішно склавши два з чотирьох іспитів, достроково зараховується до складу студентів факультету фізичної культури Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту імені                    В. П. Затонського.

Протягом навчання наполегливо оволодіває знаннями і паралельно продовжує займатися улюбленим видом спорту, щороку здобуваючи для навчального закладу призові нагороди на першостях ВНЗ України. Розширюючи коло своїх інтересів та уподобань, на 3-му курсі виявляє інтерес до науково-дослідної діяльності, яку на факультеті тоді очолював кандидат медичних наук, доцент Ю. Б. Кривогорський. Результатом плідної співпраці стає написання, успішний захист дипломної роботи та рекомендація Державної екзаменаційної комісії до вступу в аспірантуру.

Успішно закінчивши в 1985 р. факультет фізичної культури зазначеного ВНЗ (тільки чотири «4», інші – «5») за направленням розпочинає трудову діяльність вчителем фізичної культури в с. Гриценки Красилівського району Хмельницької області. Паралельно продовжує займатися науковою роботою та складає на «відмінно» кандидатський іспит з англійської мови. У листопаді ц. р. призивається до лав Збройних Сил СРСР, – до травня 1987 р. проходить строкову службу у військах протиповітряної оборони в Ярославському військовому окрузі. У вільний час самоосвітою підвищує свій професійний рівень фахівця з фізичної культури.

Після служби в армії повертається у рідне місто, з вересня 1987 р. розпочинає роботу в Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституті. Спочатку працює на посаді лаборанта, з березня 1988 р. – методиста педагогічної практики, з вересня – викладача кафедри теорії і методики фізичного виховання. З цієї посади в листопаді 1988 р. переводиться на посаду стажиста-дослідника Науково-дослідного інституту фізіології дітей і підлітків Академії педагогічних наук СРСР (м. Москва). Після однорічного стажування у вересні 1989 р. вступає до стаціонарної аспірантури цього науково-дослідного закладу. Активно і наполегливо займається науковою діяльністю, результат якої –– дострокове завершення аспірантури у зв’язку з успішним захистом у 29-річному віці (червень 1992 р.) дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика фізичного виховання, спортивного тренування та оздоровчої фізичної культури.

У вересні цього року продовжується науково-педагогічна діяльність Г.А. Єдинака на кафедрі теорії і методики фізичного виховання Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту спочатку як старшого викладача, потім – доцента кафедри. Вчене звання доцента підтверджено атестатом МОН України у 2004 році. У цей період не залишає поза увагою улюблений вид спорту – співпрацює з тренерами міста й учнями спортивних секцій з вільної боротьби, ініціюючи створення громадської організації «Міська асоціація спортивних одноборств» та з моменту її реєстрації в 1994 р. до 2002 р. керує нею на посаді президента.

У 2002 р. обирається на посаду завідувача кафедри теорії і методики фізичного виховання Кам’янець-Подільського педагогічного університету, очолює її до жовтня 2004 р., після чого терміном на два роки переводиться на посаду провідного наукового співробітника університету для завершення  докторської дисертації. Наприкінці 2002 р. ініціює і створює проблемну науково-дослідну лабораторію «Гендерні профілактично-оздоровчі технології фізичного виховання і реабілітації», об’єднавши в ній кращих науковців факультету, яку очолює дотепер. У 2003 р. в університеті започатковано наукову школу                           Г. А. Єдинака «Розвивальні й оздоровчі технології фізичного виховання та реабілітації».

Продовжуючи активно займатися підготовкою науково-педагогічних працівників і молодих науковців з числа перспективних студентів факультету фізичної культури досягає  вагомих здобутків у цьому виді діяльності: протягом 1992–2008 рр. під його керівництвом написано й успішно захищено понад 60 дипломних і бакалаврських, 40 магістерських робіт, а також діє постійний студентський науковий гурток, завданням якого є систематичний моніторинг фізичного стану школярів міста і району.

У жовтні 2010 р. в спеціалізованій вченій раді Д. 26.829.02 Національного університету фізичного виховання і спорту України (м. Київ) Г. А. Єдинак успішно захищає дисертацію «Теоретико-методичні основи рухової  діяльності дітей з церебральним паралічем у фізичному вихованні» на здобуття наукового ступеня доктора наук з фізичного виховання та спорту зі спеціальності 24.00.02 –– фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

З грудня 2010 р. і дотепер входить до складу експертної ради Вищої Атестаційної Комісії України (м. Київ) з присудження наукових ступенів кандидата і доктора наук з фізичного виховання та спорту.

У січні 2011 р. МОН України присвоєно вчене звання професора кафедри теорії і методики фізичного виховання. З вересня 2011 р. є професором кафедри теорії і методики фізичного виховання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Львівського державного університету фізичної культури.

З січня 2011 р. по січень 2013 є членом спеціалізованої вченої ради К.20.051.10 (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника») із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту, з січня 2011 і дотепер –– членом спеціалізованої вченої ради Д.35.829.01 (Львівський державний університет фізичної культури) із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук   фізичного виховання та спорту.

Сьогодні під керівництвом професора Г. А. Єдинака над написанням дисертацій працює 3 здобувачі наукового ступеня доктора наук та 2 аспіранти. Найбільш вагомими здобутками є: 1 успішно захищена під його керівництвом дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (професор нашого університету Л. Л. Галаманжук) зі спеціальності 13.00.02 –– теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) на тему: «Теоретико-методичні засади розвитку рухової активності дітей дошкільного віку у процесі занять фізичною культурою»; успішно захищених під його керівництвом та активної консультативної допомоги в очолюваній проблемній лабораторії –– 18 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту (більшість цих молодих науковців успішно працює на факультеті фізичної культури нашого університету).

Упродовж науково-педагогічної діяльності ним опубліковано понад 130 наукових праць, з них: 3 монографії, 29 навчальних, навчально-методичних посібників і методичних рекомендацій з теорії та методики фізичного виховання (6 із них мають гриф МОН України), 1 патент на галузеве нововведення, понад 80 статей у спеціалізованих фахових виданнях України, 6 –– в іноземних наукових виданнях.

Що стосується викладацької діяльності, то вона характеризується студентами як високопрофесійна і компетентна. Про це свідчать лекційні та практичні заняття з «Теорії і методики фізичного виховання», «Основ науково-дослідної діяльності», «Методів дослідження у фізичному вихованні», написання бакалаврських, дипломних, магістерських робіт.

Нагороджений відзнакою «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки в Кам’янець-Подільському національному університеті», грамотами обласної і міської державних адміністрацій, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Львівського державного університету фізичної культури.

НАУКОВІ ПРАЦІ Г. А. ЄДИНАКА

Монографії

 1. Фізичне виховання дітей з церебральним паралічем : монографія /  Г. А. Єдинак. –  Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2009. – 394 с.
 2. Соматотипи і розвиток фізичних якостей дітей : монографія / Г. А. Єдинак,               М. В. Зубаль, В. М. Мисів. –  Кам’янець-Подільський: ПП Видавництво «Оіюм»», 2011. –  280 с.
 3. Фізична підготовка у військових ліцеях : монографія / Г. А. Єдинак, О. П. Скавронський, В. М. Мисів. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., – 350 с.

Галузеве нововведення

 1. Реєстр № 182/28/08. Методика неперервної рухової діяльності дітей з церебральним паралічем в режимі дня спеціалізованих навчальних закладів / Г. А. Єдинак, Р. О. Моісеєнко // Реєстр галузевих нововведень Міністерства охорони здоров’я України. –  К. : Український центр наукової медичної інформації і патентно-ліцензійної роботи, 2008. –  Вип. 28–29. –  С. 122.

Препринти

 1. Фізична культура. Програма для ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою : програма [рекомендована МОН України] / Г. А. Єдинак, В. М. Мисів. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М. І., 2006. – 54 с.
 2. Концепція неперервної реабілітаційно-адаптивної рухової діяльності дітей з церебральним паралічем : наук. брошура / Г. А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М. І., 2006. – 45 с.

Навчальні, методичні посібники і рекомендації

 1. Вивчення курсу гімнас­тики на заочному відділенні : метод. рекомен­дації / Мисів М. П., Єдинак Г. А., Солопчук М. С. – Кам’янець-Подільський, 1994. – 19 с.
 2. Методика використання фізичних вправ у навчально-виховній роботі зі школярами : метод. рекомендації / Єдинак Г. А., Мисів М. П., Солопчук М. С. – Кам’янець-Подільський, 1994. –– 24 с.
 3. Педагогічні умови виховання потреби до фізичного удосконалення в старшокласників: метод. рекомендації  / Солопчук М. С., Єдинак Г. А., Мисів М. П. – Кам’янець-Подільський, 1994. –– 38 с.
 4. Фізична культура в школі (молодому спеціалісту) : метод. посіб. /                     Єдинак Г. А., Плахтій П. Д., Яценюк Ю. П. –  Кам’янець-Подільський : Абетка, 2000. – 305 с.
 5. Методика управління фізичним станом школярів в процесі занять фізичними вправами : навч. посіб.  / Г. А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський, – 38 с.
 6. Фізична культура в школі (молодому спеціалісту) : навч. посіб. / В. Г. Ареф’єв, Г. А. Єдинак. – 2-е вид., доп. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2001. – 383 с.
 7. Фізичне виховання школярів (теоретична підготовка в питаннях і відповідях) : довід. посіб. [для учнів загальноосвіт. навч. закладів] / Бодян О. П.,                Єдинак Г. А., Сінгаєвський С. М., Совтисік Д. Д. та ін. – Кам’янець-Подільський, 2002. – 120 с.
 8. Навчальний предмет «Захист Вітчизни» : довід. посіб. [рекомендований МОН України] / Єдинак Г. А., Клименко М. М., Мисів В. М / під заг. ред. Г. А. Єдинака. – Кам’янець-Подільський : Вид-во ХВМ, 2004. – 298 с.
 9. Уроки фізичної культури для хлопців-підлітків : удосконалення фізичного стану на основі врахування типу соматичної конституції : метод. реком. / О. В. Федорак,  Г. А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М. І., 2004. – 50 с.
 10. Методика фізичного виховання в ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою : навч. посіб. [рекомендований МОН України] / Єдинак Г. А., Мисів М. П., Овчарук І. С., Рощук О. В. та ін. / під заг. ред. Г. А. Єдинака. – Кам’янець-Подільський, 2003. – 225 с.
 11. Практикум з основ науково-дослідної діяльності: метод. видання / Г. А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2004. – 24 с.
 12. Фізична культура в школі (молодому фахівцю) : навч. посіб. [рекомендований МОН України] / Г. А. Єдинак, В. Г. Ареф’єв. – 3-е вид., доп. і перероб. – Кам’янець-Подільський : Перун, 2006. – 387 с.
 13. Технологія використання засобів фізичної культури в руховій діяльності дітей з церебральним паралічем у спеціальних навчальних закладах : метод. реком. / Г. А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М. І., 2007. – 89 с.
 14. Передумови організації та формування змісту рухової діяльності дітей з церебральним паралічем : навч. посіб. / Г. А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М. І., 2007. – 121 с.
 15. Моделювання параметрів занять з фізичної підготовки курсантів, майбутніх фахівців з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій : метод. рекомендації / І. С. Овчарук, Г. А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський : ПП Зарицький А. В., 2007. – 118 с.
 16. Організаційно-методичні основи розвитку фізичних якостей хлопців 7–17 років у процесі фізичного виховання : метод. рекомендації / М. В. Зубаль, Г. А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький А. О., 2008. – 108 с.  
 17. Основи формування оптимального змісту уроків фізичного виховання оздоровчої спрямованості для хлопчиків-підлітків : метод. рекомендації / К. М. Сидорченко, Г. А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський : ПП                     Буйницький А. О., 2008. – 95 с.
 18. Педагогічні умови індивідуалізації фізичної підготовки учнів військових ліцеїв : метод. реком. / О. П. Скавронський, Г. А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2009. – 112 с.
 19. Реалізація індивідуального підходу у фізичній підготовці майбутніх рятувальників : метод. рекомендації / Гоншовський В. М., Фотуйма О. Я., Єдинак Г. А. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2009. – 150 с.
 20. Покращення фізичного стану учнів 4–5 класів засобами спортивних ігор : навч.-метод. посіб. / М. В. Прозар, Г. А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2011. – 103 с.
 21. Покращення фізичного стану дітей 8–10 років у процесі фізичного виховання в загальноосвітньому навчальному закладі : навч.-метод. посіб. / В. В. Слюсарчук, Г. А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський : ПП Видавництво «Оіюм»», 2011. – 148 с.
 22. Наукові дослідження у фізичному вихованні та спорті : навч. посіб. [рекомендований МОНМС України] / Шиян Б. М., Єдинак Г. А., Петришин Ю. В. – Кам’янець-Подільський : ПП Видавництво                          «Оіюм»», 2012. – 280 с.
 23. Наукові дослідження у фізичному вихованні та спорті : навч. посібник. [рекомендований МОН України] / Шиян Б. М., Єдинак Г. А., Петришин Ю. В. – 2-е вид., стереот. – Кам’янець-Подільський : ПП Видавництво «Оіюм»», 2013. – 280 с.
 24. Організація і методика корекції психофізичного стану учнів других класів у процесі фізичного виховання : навч. посіб. / Клюс О. А., Галаманжук Л. Л., Єдинак Г. А. – Кам’янець-Подільський : Рута, 2013. – 204 с.
 25. Залучення учнів спеціальної медичної групи до фізичної активності під час навчання в основній школі : метод. посіб. / В. А. Мазур, Г. А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2014. – 184 с.
 26. Програмування занять фізичними вправами превентивної спрямованості для 6-річних дітей : навч. посіб. / Герасимчук А. Ю., Галаманжук Л. Л., Єдинак Г. А. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2014. – 204 с.
 27. Організація і методика фізичної активності дітей дошкільного віку з формування рухового потенціалу : навч. посіб. / Галаманжук Л. Л., Балацька Л. В., Єдинак Г. А. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2014. – 244 с.
 28. Фізична культура у загальноосвітньому навчальному закладі: навч. посіб. / Єдинак Г. А., Мисів В. М., Юрчишин Ю. В. – Кам’янець-Подільський : Рута, 2014. – 251 с.
 29. Фізичне виховання дітей з ураженням опорно-рухового апарату : підручник [для студентів ВНЗ 1–4 рівнів акредитації; рекомендований МОН України] / В. М. Деркач, Г. А. Єдинак. – Миколаїв : Іліон, 2015. – 240 с. 
 30. Залучення студентів медичного коледжу до рухової активності : навч. посіб. / Кубай Г. В., Мисів В. М., Єдинак Г. А. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2016. – 160 с.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Генетичні маркери і сучасні тенденції фізичного виховання / Г.А. Єдинак // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2001. – № 4. – С. 91–94.
 2. Особливості прояву окремих сторін моторики в хлопчиків 7-10 років (за даними лонгітюдного дослідження) / Г. А. Єдинак // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2002. – № 2–3. – С. 153–157.
 3. Фізичне здоров’я і тип конституції : середньогрупові і середньотипологічні особливості дівчаток 7–14 років / Г. А. Єдинак // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2002. – № 4. – С. 34–40.
 4. Узгодженість змісту Державних стандартів і завдань шкільного фізичного виховання / Г. А. Єдинак // Наук. пр. К-ПДУ: зб. наук. пр. за підсум. звіт. наук. конф. викл. і асп. – Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, 2003. – С. 65–67.
 5. Статистичні аспекти репрезентативності вибірок в дослідженнях осіб з обмеженими можливостями внаслідок церебрального паралічу / Г. А. Єдинак // Традиції української фізичної культури та формування сучасної системи фізичного виховання в Україні / Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. проф. С. С. Єрмакова. – Харків : ХХПІ, 2003. – № 17. – С. 114–122.
 6. До питання про нормативне забезпечення фізкультурної діяльності учнівства з наслідками церебрального паралічу / Г. А. Єдинак // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. проф. С. С. Єрмакова. – Харків : ХХПІ, 2003. – № 20. – С. 3–12.
 7. Використання малих гетерогенних вибірок у дослідженнях з фізичної реабілітації / Г. А. Єдинак // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. проф.  С. С. Єрмакова. – Харків : ХХПІ, 2004. – № 2. – С. 32–39.  
 8. Використання нетрадиційних видів рухової діяльності у фізичному вихованні школярів з обмеженими психофізичними можливостями / Г. А. Єдинак // Імідж сучасного педагога. –– 2004. –– № 8–9 (47–48). – С. 97–101.
 9. Про можливість діагностики типу соматичної конституції в дітей з обмеженими можливостями внаслідок захворювання на ЦП / Г. А. Єдинак // Biometrical and Biosocial Anthropology. – 2004. – № 2. – С. 22.
 10. Загальні закономірності та особливості вікової динаміки морфофункціональних показників хлопців 7-17 років з церебральним паралічем і фізично здорових однолітків в умовах традиційно організованої фізкультурної діяльності / Г. А. Єдинак // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Вип. 8. – 2005. – C. 173–178.
 11. Вікова динаміка деяких показників фізичного стану хлопців з обмеженими функціями в умовах традиційно організованої фізкультурної діяльності / Г. А. Єдинак // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. проф. С. С. Єрмакова. – Харків : ХХПІ, 2005. – № 3. – С.11–18.
 12. Вікова динаміка морфофункціональних показників як єдність біологічного та педагогічного фактору в розвитку школярів з наслідками церебрального паралічу / Г. А. Єдинак // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк : Вид-во «Волинська обласна друкарня», 2005. – С. 56–61.
 13. Динаміка загального інтелекту дітей з церебральним паралічем з 7 до 17    років / Г. А. Єдинак // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. проф. С. С. Єрмакова. – Харків : ХХПІ, 2005. – № 23. – С. 20–24.
 14. Структура інтелекту дітей з церебральним паралічем 7–17 років: закономірності та особливості формування / Г. А. Єдинак // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. проф. С. С. Єрмакова. – Харків, 2005. – № 24. –                С. 59–66.
 15. Рухова діяльність дітей з церебральним паралічем як педагогічний процес у системі фізичного виховання / Г. А. Єдинак // Олімпійський спорт і спорт для всіх : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук. конгресу. – К., 2005. – С. 508.
 16. Обґрунтування організаційно-методичних умов управління руховою активністю підлітків з церебральним паралічем у режимі дня спеціальних навчальних закладів / Г. А. Єдинак // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. проф. С. С. Єрмакова. – Харків, 2007. – № 1. – С. 31–39.
 17. Cравнительная характеристика некоторых факторов, определяющих управление двигательной активностью детей 7–17 лет с церебральным параличом и без нарушений развития / Г. А. Единак // Физическое воспитание студентов творческих специальностей : cб. науч. тр. / под ред. проф. С. С. Ермакова. – Харьков, 2007. – № 1. – С. 131–144.
 18. Ефективність реалізації технології неперервної рухової діяльності дітей з церебральним паралічем у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах / Г. А. Єдинак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. на CD ; анотації, зміст та допоміжні індекси. – Вип. 11. – Львів, 2007. – Т. 2. –  С. 85–86.
 19. Ефективність технології неперервної реабілітаційно-адаптивної рухової діяльності дітей з церебральним паралічем у спеціальних професійно-освітніх навчальних закладах / Г. А. Єдинак // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2007. – № 2–3. – С. 99–105.
 20. Базові положення технології неперервної реабілітаційно-адаптивної рухової діяльності дітей з церебральним паралічем у спеціальних навчальних закладах / Г. А. Єдинак // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. проф. С. С. Єрмакова. – Харків, 2007. – № 9. – С. 47–52.
 21. Теоретико-методичні основи рухової діяльності дітей з церебральним паралічем у фізичному вихованні / Г. А. Єдинак, Б. М. Мицкан, Л. Л. Галаманжук // Вісник Прикарпатського нац. ун-ту. Фізична культура: зб. наук. пр. – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 13. – С. 53–62.
 22. Корекція психофізичного стану старших дошкільників з різною руховою асиметрією як педагогічна проблема / Г. А. Єдинак, Л. Л. Галаманжук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. – Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2011. – № 4. – С. 49–54.
 23. Нормативна основа фізичного виховання учнів спеціальної медичної групи: постановка проблеми / В. А. Мазур, Г. А. Єдинак // Педагогіка, психологія та мед.-біол. проблеми фіз. вих. і сп. : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків, – № 9. – С. 77–82.
 24. Програмування занять фізичними вправами для покращення фізичного стану дітей молодшого шкільного віку / В. В. Слюсарчук, Г. А. Єдинак // Педагогіка, психологія та мед.-біол. проблеми фіз. вих. і сп. : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків,  – № 11. – С. 31–39.
 25. Корекція психофізичного стану дітей молодшого шкільного віку як педагогічна проблема / О. Клюс, Г. Єдинак, Л. Галаманжук // Вісник Прикарпатського нац. ун-ту. Фізична культура : зб. наук. пр. – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 15. – С. 87–94.
 26. Формування соматичного здоров’я першокласників засобами фізичного виховання як педагогічна проблема / А. Ю. Герасимчук, Г. А. Єдинак // Педагогіка, психологія та мед.-біол. проблеми фіз. вих. і сп. : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків : ХХПІ, – № 2. – С. 61–66.
 27. Реабілітація після інсульту: комплексний підхід / Г. А. Єдинак, Б. М. Мицкан, З. М. Остап’як // Вісник Прикарпатського нац. ун-ту. Фізична культура : зб. наук. пр. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 15. – С. 115–126.
 28. До питання про вдосконалення системи оцінювання фізичної підготовленості військовослужбовців Збройних Сил України / Г. А. Єдинак, Є. Н. Приступа // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : Матер. V міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 27–29 вересня, 2012. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – № 4 (20). – С. 276–280. 
 29. Стан сформованості установки студентів факультету фізичної культури на здоровий спосіб життя / Г. А. Єдинак // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх : досвід, досягнення, перспективи : Матер. міжнар. наук.-практ. конф., Тернопіль, 25–27 жовтня 1012 р. – Тернопіль, 2012. – С. 266–269.
 30. Особливості розвитку моторики дітей з різною руховою асиметрією між 3 і 6 роками / Л. Балацька, Г. Єдинак, Л. Галаманжук // Вісник Прикарпатського нац. ун-ту. Фізична культура : зб. наук. пр. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 17. – С. 57–64.
 31. Диференційований підхід до покращення психофізичного стану першокурсників вищих навчальних закладів як проблема галузі фізичного виховання / А. В. Лукавенко, Г. А. Єдинак // Педагогіка, психологія та мед.-біол. проблеми фіз. вих. і сп. : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків : ХХПІ, – № 4. – С. 27–33.
 32. Physical rehabilitation of children with orthopedic foot deformities in children with amendments the musculo-skeletal system / G. Yedynak, K. Prusik // Journal Of Health Sciences. – 2013. – № 3(8). – Р. 27–36.
 33. Посилення мотивації студентів медичних коледжів до рухової активності оздоровчої спрямованості як проблема теорії і методики фізичного виховання / Г. П. Кубай, Г. А. Єдинак //  Вісник Прикарпатського нац. ун-ту. Фізична культура : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 19. –                    С. 85–91.
 34. До питання про періодизацію і зміст підготовки легкоатлетів-паралімпійців із порушеннями опорно-рухового апарату у світлі загальної теорії спортивного тренування / В. М. Деркач, Г. А. Єдинак // Педагогіка, психологія та медико-біол. проблеми фіз. вих. і сп. : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків, 2014. – № 5. – С. 13–18.
 35. Характеристика експериментальної програми психологічної підготовки легкоатлетів-паралімпійців у змагальному періоді / В. М. Деркач, Г. А. Єдинак // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського нац. ун-у ім. Лесі Українки : зб. наук. пр. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2016. – Вип. 23. – С. 44–49.
 36. Ефективність експериментальних організації і змісту рухливих хвилинок, перерв у поліпшенні деяких показників фізичного стану 6-річних дітей протягом першого навчального семестру в школі / А. Ю. Герасимчук, Л. Л. Галаманжук, Г. А. Єдинак // Вісник Чернігівського нац. пед. у-ту. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів : ЧНПУ ім.                  Т. Г. Шевченка, 2016. – Вип. 139, Т. 1. – С. 40–44.
 37. Ефективність експериментального змісту з фізичної культури в адаптації 6-річних дітей до навчання у школі / Л. Л. Галаманжук, Г. А. Єдинак // Вісник Чернігівського нац. пед. у-ту. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів : ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2016. – Вип. 139, Т. 2. – С. 24–27.
 38. Особенности изменения физической подготовленности у девочек разных соматотипов во время обучения в начальной школе / В. М. Мысив, Г. А. Единак // Olimpism. Sanatate, 65-a congres stintific international. 5–8 octombrie 2016, Chisinau. – Chisinau : USEFS, 2016. – P. 576–580. 
 39. The effectiveness of the experimental content of physical education in improving morphofunctional indexes of students of medical college / G. V. Kubaj, G. A. Iedinak, L. L. Halamandzhuk // Journal of Education, Health and Sport.  – 2016. – Vol. 6(9). – P. 797–804. – Retrieved from http://dx.doi.org/10.5281/ zenodo.159347.

ІІІ. Про Єдинака Г. А.

 1. Солопчук М. С. Факультет фізичної культури Кам’янець-Подільського національного університету (1949–2008 рр.) : історичний нарис / М. С. Солопчук, О. Б. Комарницький. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 164 с.
 2. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка : Факультет фізичної культури в особах. – Кам’янець-Подільський : ПП Сисин О. В., 2009. – 384 с.
 3. Розвивальні й оздоровчі технології фізичного виховання та реабілітації (наукова школа) : бібліографічний покажчик / [уклад.: І. М. Конет, В. М. Мисів, Л. А. Онуфрієва, М. С. Карпович, В. В. Боденчук]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – 46 с.
 4. Львівський державний університет фізичної культури. 75 років: довідник / під заг. ред. професора Є. Н. Приступи. – Львів : Вид-во ЛДУФК, 2011. – 180 с.
 5. Львівський державний університет фізичної культури. 80 років: довідник / під заг. ред. професора Є. Н. Приступи. – Львів : Вид-во ЛДУФК, 2016. – 186 с.
Догори